Tap to unmute

แกล้งพ่อ

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 6 พ.ค. 2024
 • ตลก

ความคิดเห็น • 91

 • @user-ys8sn4hh3z
  @user-ys8sn4hh3z หลายเดือนก่อน +19

  เก่งมากอีหนู

 • @AaAa-fh4uc
  @AaAa-fh4uc หลายเดือนก่อน +17

  น้องไม่ควรทำแบบนี้เลยนะอิอิ😂

 • @FFg-xv5je
  @FFg-xv5je 14 วันที่ผ่านมา +4

  5555555😂😂😂ตลกมากฮะ

 • @user-kh1yl1fj8w
  @user-kh1yl1fj8w 4 วันที่ผ่านมา

  เก่งมากอีหนู😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • @user-mz4zn6xw8p
  @user-mz4zn6xw8p 20 วันที่ผ่านมา

  ดำเป๋กูเลย555โมงนะยบอก

 • @Ruok-zu5mi
  @Ruok-zu5mi 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  555555😂😂😂 from the back of my

 • @user-mc8yh4zs3u
  @user-mc8yh4zs3u 5 วันที่ผ่านมา

  พ่อโดนแกล้ง😂

 • @user-fi9jb7jy9z
  @user-fi9jb7jy9z 20 วันที่ผ่านมา

  พี่จะเอาอะไรมาทําอะไร😂😂😂😂😂😂

 • @PaphawarinBunhom
  @PaphawarinBunhom 12 วันที่ผ่านมา

  ร้้่่่่่่้้้้้้้้้้้้้้้้้า😂

 • @user-iy6yu1vv7v
  @user-iy6yu1vv7v หลายเดือนก่อน +10

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @wiraya6035
   @wiraya6035 หลายเดือนก่อน +2

   ำมรุำในุพสั.ดมาะำ่มถำล😂😂😂😂😂😂😂🤣😂😹💋🧑🏻‍🏫

  • @user-yz5un2pf1i
   @user-yz5un2pf1i หลายเดือนก่อน

   หย_ย่😂😂😂😂❤❤❤😂🎉❤🎉😂

  • @user-yb7mt3po8e
   @user-yb7mt3po8e หลายเดือนก่อน

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
   😂😂😂😂😂😂😂😂😂
   😂😂😂😂😂😂😂😂
   😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-qo4tn7ki8k
  @user-qo4tn7ki8k 20 วันที่ผ่านมา

  วิธีการแกล้งพ่อก็เป็นอย่างนี้แหละ

 • @VgQw-ii3pe
  @VgQw-ii3pe 12 วันที่ผ่านมา

  يلسدثيابترตลกมาก😂

 • @LamphaenSomsai
  @LamphaenSomsai หลายเดือนก่อน +1

  🎶🎧🎤เพลงพิณ😅😂😢😮❤❤

 • @user-ez7cw2wr5e
  @user-ez7cw2wr5e หลายเดือนก่อน +6

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @user-hd9oc7sn4j
  @user-hd9oc7sn4j หลายเดือนก่อน +3

  😢😢😢😢😢😢ผมสงสารพ่อเขาครับ

 • @user-td6uu6gx2m
  @user-td6uu6gx2m 2 วันที่ผ่านมา

  😂555😂😂

 • @user-kt9pt2kv8u
  @user-kt9pt2kv8u 29 วันที่ผ่านมา

  ไอ้หนูแกล้งพ่อหรอ😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-es2bq2ll8t
  @user-es2bq2ll8t 13 วันที่ผ่านมา

  อา!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • @BkkBkk-jd3tr
  @BkkBkk-jd3tr วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-um9nm4zv2n
  @user-um9nm4zv2n 18 วันที่ผ่านมา

  ,😂😂

 • @user-yq6ud9os4l
  @user-yq6ud9os4l 18 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂

 • @NajomthongSrichathum
  @NajomthongSrichathum 20 วันที่ผ่านมา

  😂😂

 • @sapaAllsI
  @sapaAllsI หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @sanlinnnaingfighter8192
  @sanlinnnaingfighter8192 หลายเดือนก่อน +1

  🤣😂🤣🤣😂🤣🤣🤣🤣🤣

 • @WasYopo
  @WasYopo 10 วันที่ผ่านมา

  5555555😂😂😂😂😂😂😂😂😂ำึะรพุะะร

 • @TrTr-tz5il
  @TrTr-tz5il หลายเดือนก่อน

  😅😅😂😂😂😂😂

 • @pingza7560
  @pingza7560 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @pakkawatpongphaet3324
  @pakkawatpongphaet3324 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-sb3uz4to7y
  @user-sb3uz4to7y หลายเดือนก่อน

 • @AugustSeehavong
  @AugustSeehavong หลายเดือนก่อน

  😂

 • @user-qz3zi3tt5z
  @user-qz3zi3tt5z หลายเดือนก่อน

  อะไรว่ะ😮

 • @kamonrakkamnrak5644
  @kamonrakkamnrak5644 16 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂cvgg

 • @user-xp6kp6yl5o
  @user-xp6kp6yl5o หลายเดือนก่อน +6

  นำนำจำนนจพ😂

  • @user-fv5kq1bx3f
   @user-fv5kq1bx3f หลายเดือนก่อน

   😂❤😂❤🎉😢🎉😢😮😅😮😊😅

  • @user-ii5lc5mv8l
   @user-ii5lc5mv8l หลายเดือนก่อน

   😂😂😂

 • @YanyanMaglaqui19
  @YanyanMaglaqui19 21 วันที่ผ่านมา

  Ad

 • @user-ud2os8ru6r
  @user-ud2os8ru6r หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂😂😂

  • @user-oz4dx9rq7b
   @user-oz4dx9rq7b หลายเดือนก่อน

   😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮ล😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮

 • @user-zv8dk2xx9h
  @user-zv8dk2xx9h 7 วันที่ผ่านมา

  ธคๆตๆะๆ🎉ๆ😢😮ๆ😅ๆ😅ๆ😅ๆ😅ๆ😊

 • @user-hd9oc7sn4j
  @user-hd9oc7sn4j หลายเดือนก่อน +1

  ผมไม่ตลกนะครับ

  • @Coconut.89
   @Coconut.89 หลายเดือนก่อน

   ก็ไม่ต้องดู

 • @user-kw8ez3mj8b
  @user-kw8ez3mj8b 29 วันที่ผ่านมา +1

  ยยบ

 • @PathummaChanpek
  @PathummaChanpek หลายเดือนก่อน +1

  😂😊😅

 • @user-fz3qj1th1c
  @user-fz3qj1th1c 20 วันที่ผ่านมา

  G is😢fhh

 • @user-ln6uf3ec3r
  @user-ln6uf3ec3r หลายเดือนก่อน +1

  ยำยำยงำย😂😂😂😂

 • @tingnineteennineteen5858
  @tingnineteennineteen5858 หลายเดือนก่อน

  นำนดพส😅😏🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂😊😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

 • @user-xc1df9be1j
  @user-xc1df9be1j หลายเดือนก่อน +1

  😂
  😂
  😊😂😂😂😊😊ๅ😂😂😂😂😂😂

 • @user-ln6uf3ec3r
  @user-ln6uf3ec3r หลายเดือนก่อน +1

  งพงกง😂😂😂😂😂

 • @TrTr-tz5il
  @TrTr-tz5il หลายเดือนก่อน

  😅😅😂😂😂😂😂

 • @Bounmachanthamany
  @Bounmachanthamany 22 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-gi3gh9un2b
  @user-gi3gh9un2b หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂

 • @saifonnam2642
  @saifonnam2642 หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂

 • @user-qx8kc6po7y
  @user-qx8kc6po7y 27 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-yj2gh5hx7e
  @user-yj2gh5hx7e หลายเดือนก่อน

  😂

 • @user-wn7mq6ow5k
  @user-wn7mq6ow5k หลายเดือนก่อน +3

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-gt8xu1ov9z
  @user-gt8xu1ov9z หลายเดือนก่อน +7

  😂😂😂😂

 • @TrTr-tz5il
  @TrTr-tz5il หลายเดือนก่อน

  😅😅😂😂😂😂😂

 • @user-xb5pl3ow8x
  @user-xb5pl3ow8x 20 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂

 • @thanaponvipastavit
  @thanaponvipastavit หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-hh4gf6uo7l
  @user-hh4gf6uo7l หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂

 • @SawarosPoonsub
  @SawarosPoonsub หลายเดือนก่อน +3

  😂😂

  • @user-ib7jh1uc7e
   @user-ib7jh1uc7e หลายเดือนก่อน

   😮👗🧗🏼‍♂️🥈🎧🩰🇹🇭

 • @user-ud2os8ru6r
  @user-ud2os8ru6r หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-hp6is9uy2q
  @user-hp6is9uy2q 28 วันที่ผ่านมา +1

  😂😂

 • @user-im2fz3uh5n
  @user-im2fz3uh5n หลายเดือนก่อน +4

  😂😂😂😂

  • @siriluks2150
   @siriluks2150 หลายเดือนก่อน

   😂😂😂😂😂😂😂ึุยีะุึยส่ยยา่สสีีนย่้รสาดรงยาสวิเัี่แแาสื้

  • @user-xs4zu7kg4s
   @user-xs4zu7kg4s หลายเดือนก่อน +1

   😂😂😂😂😂😅

  • @user-ns8zq5pz2y
   @user-ns8zq5pz2y หลายเดือนก่อน

   😂😂😂อิัน

 • @user-bq3vp8wj5j
  @user-bq3vp8wj5j หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂😂