พญ.ลลิตา Moral Commitment มีบทบาทอย่างไรกับพนักงาน

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 10 ต.ค. 2016
 • Executive Director นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน
  Director เชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ
  Co-Producer สิรพรรณ บุญรุ่ง
  Co-Producer จิตรา ปัญญาศิริ
  Producer พัฒนพรรณ ข่ายม่าน
  Producer กานต์ ก่อกิตติรัตน์
  Creative Editor อรรถพล หลิมปานนท์
  Cameraman ธันยา ศรีรัตน์
  Cameraman วัชระ ดวงเกิด

ความคิดเห็น • 0