Well done you did the right thing😂🤔

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 8 ก.ย. 2022

ความคิดเห็น • 10 005

 • David Birdwell
  David Birdwell 14 วันที่ผ่านมา +27

  If everybody was good as this girl🙏

 • Zahraa Patimah
  Zahraa Patimah 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา +5

  thank you for being in Thailand🇱🇷

 • Jessica Zanetti
  Jessica Zanetti 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา +4

  It broke my heart ❤️ Help him 😢

 • Fayth Abellar
  Fayth Abellar 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา +26

  Poor old man,the girl is so kind...im crying right now

 • Trường Bùi
  Trường Bùi 21 วันที่ผ่านมา +21

  Tội nghiệp ông lão quá trong trường hợp này tôi cũng sẽ làm như cô ấy và mua đồ ăn cho ông lão luôn

 • Cintya Constantinescu
  Cintya Constantinescu 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา +2

  You have a heart of gold 🥺🥺

 • Ethan and Ollie productions
  Ethan and Ollie productions 14 วันที่ผ่านมา +62

  The cameraman”ok pretend I’m not here”

 • Baimon office 💓💓
  Baimon office 💓💓 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  I'm very glad that I came to shoot clips in Thailand.

 • Ractorgamer
  Ractorgamer 14 วันที่ผ่านมา +96

  La ves pasada ví unos vídeos para llorar y lore en la noche 😭😭

 • 由佳 西原
  由佳 西原 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  かなしい😭

 • Miss Камилла cat
  Miss Камилла cat ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Плачу....

 • Jaipal Singh
  Jaipal Singh 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา +8

  This made me cry for real

 • Samrin Gamer
  Samrin Gamer 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  O it’s on Thailand near Seven Eleven. I saw The Bhat

 • Alefiya Sudanwala
  Alefiya Sudanwala 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Aww I love it ❤

 • Ryanantonio Silva
  Ryanantonio Silva 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา +8

  Ele e tão simples mais tão onesto que deus abençoe sempre ele

 • Anatta_playz
  Anatta_playz 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Lol that is in Thailand I’ve been there this year😂