Tap to unmute

BiBoBen Shorts | Take care a giant baby 👶👶👶

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 11 เม.ย. 2024
 • #biboben #biboben_shorts #gia_dinh_vui_ve #tiktok #trend #comedy #funny
  BiBoBen Shorts | Take care a giant baby 👶👶👶
  Tham gia làm hội viên của kênh này để được hưởng đặc quyền:
  / @bibobenshorts
  Hãy đăng ký rồi nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo và xem video mới lúc hàng ngày nhé.
  Please subscribe and click the bell icon to receive notifications and watch new videos every day.
 • ตลก

ความคิดเห็น • 38

 • @ChipBinFamily
  @ChipBinFamily 6 วันที่ผ่านมา +2

  😂😂😂😂

 • @ChintaniJeineJeine
  @ChintaniJeineJeine 6 วันที่ผ่านมา +5

  Kkkkkkkkķlkk

 • @user-xe3bz4xg1k
  @user-xe3bz4xg1k 22 วันที่ผ่านมา +3

  😭😭🤣😂

  • @user-bi2ko7zp8i
   @user-bi2ko7zp8i 16 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂🎉😢😅❤😅❤❤😊на ❤

 • @gretelmaduyag3929
  @gretelmaduyag3929 หลายเดือนก่อน +7

  Bakit tatay ang dumide

 • @user-nv6bw3pj4b
  @user-nv6bw3pj4b 29 วันที่ผ่านมา +3

  Ha ha ha ha ha

  • @ZulfahmiErnanda
   @ZulfahmiErnanda 28 วันที่ผ่านมา

   Dkdk😅😊😅😮😢😢😅eksentrisitas euy r

 • @marizminorca5070
  @marizminorca5070 29 วันที่ผ่านมา +5

  I'll jump😊😊😊😊😊

  • @user-yi2gl4lu4e
   @user-yi2gl4lu4e 26 วันที่ผ่านมา

   Fn9fjrkfjeiekkdkdkeido❤😂

 • @hsjjeb
  @hsjjeb หลายเดือนก่อน +6

  ❤❤❤❤❤

 • @markizfurniture9583
  @markizfurniture9583 26 วันที่ผ่านมา

  هاي خالد كيفك❤❤

 • @user-pi1wy3vz7p
  @user-pi1wy3vz7p หลายเดือนก่อน +9

  111

 • @chungnguyenvan2059
  @chungnguyenvan2059 หลายเดือนก่อน +13

  đang làm gì vậy 😢😢😢😅😅😅

  • @Suya456
   @Suya456 หลายเดือนก่อน +1

   Ffcjdycndys🎉🎉🎉😢😅4bhd

  • @gyaltsenpassangdekyithongm3199
   @gyaltsenpassangdekyithongm3199 หลายเดือนก่อน

   00​@@Suya456

  • @dara-tc1jr
   @dara-tc1jr หลายเดือนก่อน

  • @thanhha-us6ox
   @thanhha-us6ox หลายเดือนก่อน

   ​@@Suya456
   mình❤❤ Gunny

  • @hienquach7034
   @hienquach7034 หลายเดือนก่อน

   ​i😎😊😊😊😊😊😊😊😊🤣😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😋😋😎🤨😚😎😋😎😋😎😎😋😎😎😎😎😎😋😎😋😎😋😎😎😋😎😋😎😎☺️☺️😙☺️😚😚☺️😐😙😙😙😙😊😙😊😊😙😙🤨🤨☺️😐🤨🤨😐😚😚🤨😚☺️😙😚😙☺️😚😚

 • @user-tg5ec2xo1f
  @user-tg5ec2xo1f 28 วันที่ผ่านมา +4

  😂😂😂😂🙄🙄🙄

 • @Dvitorm
  @Dvitorm หลายเดือนก่อน +5

  😂😅

 • @anthonynoriega9244
  @anthonynoriega9244 29 วันที่ผ่านมา

  😮mu

 • @judyannperez4541
  @judyannperez4541 หลายเดือนก่อน +3

  revers

 • @mayconmotta1803
  @mayconmotta1803 25 วันที่ผ่านมา

  ???

 • @fitriaamarajabesi7591
  @fitriaamarajabesi7591 หลายเดือนก่อน

  Jv😂😂😂

 • @LittleSquid-rw9zs
  @LittleSquid-rw9zs หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @YahAli-zl6pf
  @YahAli-zl6pf หลายเดือนก่อน +1

  Very disgusting

 • @sheraymshir4591
  @sheraymshir4591 หลายเดือนก่อน +5

  😂😂😂😂😂

  • @user-by4lb7iu6y
   @user-by4lb7iu6y หลายเดือนก่อน

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤😂😂❤😂😂😂😂😂😂😂❤😂😂😂😂

  • @valmirferreira9024
   @valmirferreira9024 17 วันที่ผ่านมา +1

   🎉🎉🎉😢🎉😮😮😮😢😢😢😢😅😅😅😅❤❤❤❤😂😂❤😂❤ nnnnnn😮😮😅😅😊😊😊❤❤🎉🎉🎉🎉❤😂😂😂

 • @zhinmarwan2374
  @zhinmarwan2374 17 วันที่ผ่านมา +1

  😂😂😂😂