Tap to unmute

🤣BÁNH MÌ🍿 🌶️ | Cái kết cho kẻ thích trộm đồ của người khác

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 11 มิ.ย. 2024
 • bim bim 🍿 🤣🌶️ | Cái kết cho kẻ thích trộm đồ của người khác #shorts #funny
  FRESH CREAM🍦 🤣🌶️ | The ending for someone who likes to steal other people's things #shorts #funny
  KEM TƯƠI🍦 🤣🌶️ | Cái kết cho kẻ thích trộm đồ của người khác #shorts #funny
  Tăm cay 🤣🌶️ | Cái kết cho kẻ thích trộm đồ của người khác #shorts #funny
  Spicy toothpick 🤣🌶️ | The end for someone who likes to steal other people's things #shorts #funny
  SUPER SPICY CHICKEN FEET 🤣🌶️ | The end for someone who likes to steal other people's food #shorts #funny
 • บันเทิง

ความคิดเห็น • 116

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา +5

  1bbbbbbbbbbbb

  • @man3743
   @man3743 53 นาทีที่ผ่านมา

   🌶🍿🤣

 • @WalterPedraza-kc8to
  @WalterPedraza-kc8to 8 วันที่ผ่านมา +41

  😅Vueno

 • @marcsblagblagan8780
  @marcsblagblagan8780 18 วันที่ผ่านมา +109

  hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 • @derflago714
  @derflago714 หลายเดือนก่อน +1146

  hahhahahha😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅 hahahahahahahaha haha

  • @mayaapriliani1853
   @mayaapriliani1853 หลายเดือนก่อน +46

   ⁰aaaffwee🎉

  • @therider4443
   @therider4443 หลายเดือนก่อน

   Xßsddd​@@mayaapriliani1853❤❤❤😅😅à Hi😅😅😅

  • @jerryjiner6474
   @jerryjiner6474 หลายเดือนก่อน +10

   g😢😢😅😅

  • @ThiHungNguyen-fs8sj
   @ThiHungNguyen-fs8sj หลายเดือนก่อน +3

   🎉🎉🎉🎉

  • @gayeabbotraj7984
   @gayeabbotraj7984 หลายเดือนก่อน

   😂😂😂e😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤯♥️😂😂🍭☹️🍩☹️

 • @nhunghoang6615
  @nhunghoang6615 27 วันที่ผ่านมา +1

  Ê nhóc jgs hsg của gd! Hf o

 • @user-iu9wk7er1j
  @user-iu9wk7er1j 29 วันที่ผ่านมา +3

  ช😢😢😢😢😢😢😢😭😭😭👉👉👉👉👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇

 • @LongDuy-mc3kn
  @LongDuy-mc3kn หลายเดือนก่อน +5

  Xàm

 • @daneensfuntime612
  @daneensfuntime612 19 วันที่ผ่านมา +1

  😅😅

 • @banano300
  @banano300 13 วันที่ผ่านมา +2

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา +1

  😅😅😅😅😊😂😂😂

 • @user-bi3bw2vy8q
  @user-bi3bw2vy8q 26 วันที่ผ่านมา +1

  0...0

 • @IkramKarrom-vq7gh
  @IkramKarrom-vq7gh 27 วันที่ผ่านมา +1

  .

 • @GarimaParjpati-x9w
  @GarimaParjpati-x9w 8 วันที่ผ่านมา +5

  😅

 • @HongPham-eg7sr
  @HongPham-eg7sr 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  🥖🥖🥖🥖🥖🥖🥖🌶🌶🌶🍟🍟🍟🧀🧀

 • @levycvaldoz2770
  @levycvaldoz2770 22 วันที่ผ่านมา +1

  😊

 • @حيدرالبطل
  @حيدرالبطل 22 วันที่ผ่านมา +1

  😅😂😂

 • @annguen8319
  @annguen8319 21 วันที่ผ่านมา +5

  Thì ướt bánh chứ 😂😂😂😂

 • @user-em9ey8cd2q
  @user-em9ey8cd2q 13 วันที่ผ่านมา +2

  ❤❤❤💔😭😱🤣

 • @safaaali5166
  @safaaali5166 28 วันที่ผ่านมา +1

  تحداك الجاموسه

 • @aghaliri412
  @aghaliri412 26 วันที่ผ่านมา +1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-bt6kf7sx8c
  @user-bt6kf7sx8c 28 วันที่ผ่านมา +14

  0

 • @MochChoirulH
  @MochChoirulH 10 วันที่ผ่านมา +1

  sg

 • @LuanaMaria-gh3ok
  @LuanaMaria-gh3ok 26 วันที่ผ่านมา +13

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @DinhNguyenchi-dn7hf
  @DinhNguyenchi-dn7hf หลายเดือนก่อน +6

  Hay nhưng mà bẩn

 • @user-mt2en2og2t
  @user-mt2en2og2t 15 วันที่ผ่านมา +9

  Хаахахахах❤

 • @MedineEliyev
  @MedineEliyev 28 วันที่ผ่านมา +1

  ❤❤❤

 • @saadiadiallo816
  @saadiadiallo816 27 วันที่ผ่านมา +1

  🎉🎉😂❤😅😂😂😂

 • @tapaswininaik7957
  @tapaswininaik7957 28 วันที่ผ่านมา +1

  So pp

 • @nahrirabiaa2677
  @nahrirabiaa2677 29 วันที่ผ่านมา +4

  😂😂😂😂🤮🤮🤮🤮🤢

 • @geraldineduarte539
  @geraldineduarte539 19 วันที่ผ่านมา

  Wygebwgdvftbvyvyvgvfvr😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁

 • @MauroAlvarado-tz4cb
  @MauroAlvarado-tz4cb 16 วันที่ผ่านมา +2

  jajaja muy dibertido❤😂🎉

 • @JYC-r8l
  @JYC-r8l 20 วันที่ผ่านมา +1

  🎉🎉🎉

 • @MasielCovington
  @MasielCovington 26 วันที่ผ่านมา +5

  Dime bueno bueno pero ma me equivoqué O no bueno pues me antoje ir a la me dio risa te bajaste Y ustedes no😮😮😮😮😮😮😮😮😢😢

 • @maroneballestero6590
  @maroneballestero6590 21 วันที่ผ่านมา +2

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @IonutSandu-yy8ii
  @IonutSandu-yy8ii หลายเดือนก่อน +48

  😂😂😂

  • @user-gi3qu8ng5v
   @user-gi3qu8ng5v 27 วันที่ผ่านมา +1

   تل❤الله وبركاته مساء الخير يا قلبي انا في الموقع الله يسعدك والله انا ما عندي نت في البيت ولا في احد عندك ولا عندي ٧ مرحبا انا اسمي احمد

 • @Brahmana-xt2ct
  @Brahmana-xt2ct หลายเดือนก่อน +25

  😡😤🤬💢

 • @messitruong9051
  @messitruong9051 หลายเดือนก่อน +2

  😂 haha

 • @inhThi-zj4dw
  @inhThi-zj4dw หลายเดือนก่อน +29

  😂

  • @CarolinaRodriguez-jq3lo
   @CarolinaRodriguez-jq3lo 28 วันที่ผ่านมา

   No 🎎👘🈵🈺㊙️㊗️🈳

  • @zamirshermatova4624
   @zamirshermatova4624 8 วันที่ผ่านมา

   Врпв😂08😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😢😢😢😢😢😢😢😢😮😢😢😢😢

 • @ToreshovaJumakhan
  @ToreshovaJumakhan 29 วันที่ผ่านมา +5

  😂😂😂😂😂😂😂 mm

 • @KolIolp
  @KolIolp หลายเดือนก่อน

  ဟဝငငဋ

 • @ZelalColaki
  @ZelalColaki หลายเดือนก่อน +10

  İ8

 • @JuniorSiahaan-hb7kg
  @JuniorSiahaan-hb7kg หลายเดือนก่อน +7

  Wyikkwwruio$-46, 💪💪💪💪💪😱😱😱😝😝😝😝😝

 • @yentranhai
  @yentranhai หลายเดือนก่อน +37

  Đúng là siêu thật😂

  • @funny2024tanvloc
   @funny2024tanvloc  หลายเดือนก่อน +5

   THANK YOU

  • @user-zj8ty8ji8y
   @user-zj8ty8ji8y หลายเดือนก่อน +2

   تتبت🎉😢😢😢😢😢😢😢😢ايعبتاثرز

  • @ErlanErlan-fz3un
   @ErlanErlan-fz3un หลายเดือนก่อน

   ❤9һ😅❤​@@funny2024tanvloc😊😊ё

  • @prasannasukumaran6419
   @prasannasukumaran6419 หลายเดือนก่อน

   Wwwwww😘😘😘A​@@funny2024tanvloc

 • @nilankaSenavirathna-yc8ki
  @nilankaSenavirathna-yc8ki หลายเดือนก่อน

  Xam

 • @nicoledesalguero9774
  @nicoledesalguero9774 5 วันที่ผ่านมา

  Aquí arriba está allá

 • @user-bi5jn3gp9h
  @user-bi5jn3gp9h หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂

 • @user-mq6cx3kn7b
  @user-mq6cx3kn7b 29 วันที่ผ่านมา +4

  ☂️🥖

 • @JunaidAmpaso-yq8ve
  @JunaidAmpaso-yq8ve 28 วันที่ผ่านมา

  🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • @user-cd6zb1jn1v
  @user-cd6zb1jn1v หลายเดือนก่อน +3

  🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕😊🖕😊😊😊👹👹👹ыпывн👹👹👹😈

 • @NajmulMia-h3g
  @NajmulMia-h3g 29 วันที่ผ่านมา

  H

 • @livil7361
  @livil7361 หลายเดือนก่อน +10

  Hahahaahaha 😂😂😂❤

 • @suach03
  @suach03 หลายเดือนก่อน +1

  Can anybody tell me which song it is.. In English

 • @AhndyBacsal
  @AhndyBacsal 14 วันที่ผ่านมา

  😢❤😊chloe5

 • @HartoyoSaruji
  @HartoyoSaruji หลายเดือนก่อน

  Hhhhhhhhhh😅😅😅😅😅😅

 • @user-mo1rg4zd9f
  @user-mo1rg4zd9f หลายเดือนก่อน +2

  3

 • @LKR-nc1qc
  @LKR-nc1qc หลายเดือนก่อน +5

 • @NodirbekYakubov-xn4jz
  @NodirbekYakubov-xn4jz หลายเดือนก่อน

  Куда кубик как смешно как сделала

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @swapnabawankule8676
  @swapnabawankule8676 หลายเดือนก่อน

  😊

 • @nhiha2418
  @nhiha2418 หลายเดือนก่อน +34

  Xàm

 • @KimchiNguyênthi-t4z
  @KimchiNguyênthi-t4z 27 วันที่ผ่านมา +1

  😂

 • @jdjhdjx8080
  @jdjhdjx8080 21 วันที่ผ่านมา

  😅😅😅😅😅

 • @BesteBeste-uu3oy
  @BesteBeste-uu3oy หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @tabacaruanamaria9262
  @tabacaruanamaria9262 14 วันที่ผ่านมา

  1bbbbbbbbbbbb

 • @JoemarjieTorio
  @JoemarjieTorio หลายเดือนก่อน

  😊

 • @Sondos1_1_1ziad
  @Sondos1_1_1ziad หลายเดือนก่อน +21

  😊

  • @evilenelopesdasilva
   @evilenelopesdasilva 29 วันที่ผ่านมา +1

   Aaffuty8x🤝🤝💙♥️🚣🏿‍♀️❤😢

 • @naminenianjali
  @naminenianjali หลายเดือนก่อน +1

  😊