Tap to unmute

姐姐嫁祸给小路飞

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 21 มิ.ย. 2024
 • 装扮海贼王角色,以动漫人设演绎现代搞笑剧情,油管的伙伴们大家好!
  我是路飞与唐舞桐,正式入驻油管了,此频道唯一授权频道
  其他频道皆为盗版,打击盗版,从我做起~
  海贼王粉丝千千万,路飞家的占一半
  装扮海贼王角色,以动漫人设演绎现代搞笑剧情
  每天带给你们开心快乐 ,要记得准时收看我的影片
  哦!
  赶紧订阅,路飞与唐舞桐在等你~ 本频道制作的所有视频都符合平台的使用政策,没有任何违规行为 我们的视频制作团队会特别关注儿童的安全需求,确保内容不会对其造成任何危害

ความคิดเห็น • 179

 • @ValeriaAmbrogi-np4vs
  @ValeriaAmbrogi-np4vs 19 วันที่ผ่านมา +31

  Mi
  EDO 😊😢

  • @jugadordegd3610
   @jugadordegd3610 9 วันที่ผ่านมา +1

   @@ValeriaAmbrogi-np4vs 💗🍇cjjdshshshshdh

  • @asiyecelik9809
   @asiyecelik9809 7 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢❤❤😢😢❤

  • @asiyecelik9809
   @asiyecelik9809 7 วันที่ผ่านมา

   😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢❤😢😢❤😢❤😢❤😢

 • @jugadordegd3610
  @jugadordegd3610 29 วันที่ผ่านมา +9

  😮😮😮😅😅😅😊😊😊❤❤❤❤❤jddkfnfndnenejzkxjakskxj

 • @majornhl3043
  @majornhl3043 22 วันที่ผ่านมา +25

  😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤😮😮😮😮😊😊😊😊

  • @Marhami-ry9wh
   @Marhami-ry9wh 17 วันที่ผ่านมา +2

   Ke mb du

  • @JennyRamirez-id7tw
   @JennyRamirez-id7tw 15 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤

  • @calyjeans9684
   @calyjeans9684 14 วันที่ผ่านมา

   Stupid girl she's messed up Her little brother😮😮😮😮😮😮😮

  • @user-vh8vq2gk6s
   @user-vh8vq2gk6s 11 วันที่ผ่านมา

   😭😭😭😭😭😭😭♥️♥️♥️♥️♥️😭

 • @AnhQuynh-xr7cn
  @AnhQuynh-xr7cn 23 วันที่ผ่านมา +1

  Lam the same account are🥹🥹♥️♥️♥️♥️♥️

 • @AreKurdi-eq5tq
  @AreKurdi-eq5tq 23 วันที่ผ่านมา +6

  😢😢

  • @HafidaAitdjida
   @HafidaAitdjida 12 วันที่ผ่านมา

   😢😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
   😊😊😊😊😊الله 😢😢😢😢😢😢❤❤❤

  • @gonzaloperezperez4213
   @gonzaloperezperez4213 7 วันที่ผ่านมา

   Lucas🎉🎉😢😢😥☹️🙁😟🥺😩🫶😭😿🫶❤️❤️☹️☹️🙁😟😭😢😥😿🩷❤️🫶🫶

 • @Elsadliyev-fs8ne
  @Elsadliyev-fs8ne 11 วันที่ผ่านมา +1

  😢😢😢😢😢❤❤❤❤😮😮😮😮😮😊😊😊😊😊😊

 • @rabiashahbaz9814
  @rabiashahbaz9814 26 วันที่ผ่านมา +4

  😮😮😮😮😢😢😢😢😢❤❤❤❤😊😊😊😊

  • @daveticon3600
   @daveticon3600 7 วันที่ผ่านมา

   🎉❤😮fgykb

 • @SubhashRai-fe5ix
  @SubhashRai-fe5ix 26 วันที่ผ่านมา +1

  Ayansh hello doston kaise ho aap apne aap ko

 • @markangeloHernandez-ns1nu
  @markangeloHernandez-ns1nu 24 วันที่ผ่านมา +1

  😭😭😭🥺🥺🥺😇😇🙍🙅💔💔😊

 • @sudhirgupta8532
  @sudhirgupta8532 25 วันที่ผ่านมา +11

  Bruh wtf is she doing on the 2nd one with boy💀💀

  • @Jossy-w3t
   @Jossy-w3t 11 วันที่ผ่านมา

   😢😊❤😢😊❤😢❤😊😢❤😊😢❤😊😢❤😊❤😢❤😢❤❤😢❤😢❤❤😢❤😢❤❤😢😢❤❤😢❤❤😊❤😊❤😢😊❤

 • @Dastgir-xq1zr
  @Dastgir-xq1zr 21 วันที่ผ่านมา +18

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢Die sind die k4 die sind die k4

 • @user-yg5zs7nf9u
  @user-yg5zs7nf9u 29 วันที่ผ่านมา +3

  Jjujy

 • @yuliarisfa3666
  @yuliarisfa3666 29 วันที่ผ่านมา +41

  kerja bagusss🎉🎉🎉

  • @user-qy8gw9eb9d
   @user-qy8gw9eb9d 26 วันที่ผ่านมา

   👮оаллалптпкиарнц🤬🤬🤬🤬🤬😡😈👿👹👺💩👻💀🤕💪💪💪💪🦾🦾🦾🦾🦾🤜🤛✊👮👮‍♀️🇹🇯

  • @MariaGabrielly-cw5lq
   @MariaGabrielly-cw5lq 24 วันที่ผ่านมา +2

   .m

  • @tamiristenorio1098
   @tamiristenorio1098 24 วันที่ผ่านมา

   Nn in​@@MariaGabrielly-cw5lqin

  • @suubanjml3571
   @suubanjml3571 23 วันที่ผ่านมา

   😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @anthonycalonia9682
   @anthonycalonia9682 23 วันที่ผ่านมา

   🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰​@@suubanjml3571

 • @SamaraIvetteVillanueva
  @SamaraIvetteVillanueva 10 วันที่ผ่านมา +1

  ❤😢❤😅😂🎉😊😅😢🎉😂❤

 • @josueinfantes-mz3zz
  @josueinfantes-mz3zz 19 วันที่ผ่านมา

  QUE LO PEGAN A SU PAPÁ

 • @TV-zo4un
  @TV-zo4un 29 วันที่ผ่านมา +38

  😮😮😮😢😢😊😊😊❤❤❤❤❤❤

  • @MatarMbow-ob9ln
   @MatarMbow-ob9ln 29 วันที่ผ่านมา

   Jdyehehhhehwihsnxjwksnj😮😮😮😢😢😊😊😊❤❤❤ kejjdjdjjsiudiejjiekejrhfjbjsiejjejjjejjkekdjkej

  • @sultanamichrimah9292
   @sultanamichrimah9292 24 วันที่ผ่านมา

   G di syzghshzrzhajsjfFVsskshsgfGzhzyshzjzhrzbstesvyesvgzrsvsbsjsksk❤jgrbdusjsjhshsfsfgsghzgzrGsgsgsgshshshshshhshsgrGsysjsmsjsuhss 🥺😭

  • @csjnanelouz
   @csjnanelouz 18 วันที่ผ่านมา

   P🎉❤ajKlLjsj😅🎉🎉🎉🎉🎉 ❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @LuziaChitata-sx3fb
  @LuziaChitata-sx3fb 22 วันที่ผ่านมา +2

  😢😢😢❤BOA AÇÃO ❤

 • @MEIZIJIM
  @MEIZIJIM 11 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢😢❤❤❤❤❤❤😮😮😢😢❤❤😊

 • @lalnunzirizirtei5649
  @lalnunzirizirtei5649 หลายเดือนก่อน +28

  😢

  • @RejaulAli-zz9yp
   @RejaulAli-zz9yp หลายเดือนก่อน +2

   😢😢😢😢😢😢😮😮😮😊😊😊🥺🥺🥺🥺🥺🥺

  • @user-qu3bs6zc9b
   @user-qu3bs6zc9b 25 วันที่ผ่านมา

   😢clxd❤

 • @ammysantacruz722
  @ammysantacruz722 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Mala niña solo tú le haces maldades a tu hermano pero tú le estás haciendo maldades a tu hermanito

 • @user-zq7gm3kg7v
  @user-zq7gm3kg7v 17 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤🎉🎉😂😂😂😅😅😊😊😊😢😢😢😢

 • @user-xs7gp5km4g
  @user-xs7gp5km4g หลายเดือนก่อน +10

  아니 저여자는 왜 남자한테 밀려 그려면 안돼 너 지금 아빠왔셔 너 않저거지 너 거짓말 하면 코가 기려지다 거짓말 하면 경찰를 신고 할거야 저여자는 왜 사람을 맨날맨날 미려 그려면 안돼지 나쁜사람이네 나쁜놈 나쁜행동이야 그려면 안돼거야 😠 😠 😠 너 때려거야

  • @divyamahesh3614
   @divyamahesh3614 หลายเดือนก่อน

   🎉❤😂🎉😢😮😅😊

  • @DavidPelaytay
   @DavidPelaytay 29 วันที่ผ่านมา

   Ldhblfaog14

 • @johnrayvargas4236
  @johnrayvargas4236 23 วันที่ผ่านมา

  就㕶十九大把我就叫什么是你所有故事里有什么事的时候你也要是个孩子

 • @mgakagarampang2804
  @mgakagarampang2804 9 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤😊😊😊🫶🫶😔😊😭😭😭😭😭🥹🥹🥹🥹nakakaiyaknaman

 • @johnrayvargas4236
  @johnrayvargas4236 23 วันที่ผ่านมา

  加阿克苏㕶我及时

 • @RemyRomero-zv5om
  @RemyRomero-zv5om 25 วันที่ผ่านมา +2

  ❤❤❤❤❤ nakakaawa

 • @NabilAadl
  @NabilAadl 23 วันที่ผ่านมา

  لماذ انت تسخرين من اطفل

 • @HossanaFarias
  @HossanaFarias 23 วันที่ผ่านมา

  😮😮😮😮😮😮😮😭😭😭😭😭❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

  • @mahinderkumar4784
   @mahinderkumar4784 9 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤😢😢😢😢😢😅😊😊
   ❤❤😊😊🎉😢😅😮😂❤🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • @mahinderkumar4784
   @mahinderkumar4784 9 วันที่ผ่านมา

   P

  • @mahinderkumar4784
   @mahinderkumar4784 9 วันที่ผ่านมา

   😮

 • @user-pr2qb3tx1n
  @user-pr2qb3tx1n 7 วันที่ผ่านมา

  BLOX FRUIT LUFFY I THINK

 • @jugadordegd3610
  @jugadordegd3610 9 วันที่ผ่านมา +1

  😮😮😮😅😅❤❤❤❤😊😊😊

 • @malaimullai7550
  @malaimullai7550 26 วันที่ผ่านมา +9

  ❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @user-ub2ss7xz4o
  @user-ub2ss7xz4o 25 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢😢😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩😩

 • @bazarbazar4766
  @bazarbazar4766 24 วันที่ผ่านมา

  😊😇🥰😚☺️😍🤩😋😙🤗🤗🤗

 • @RenataSilva-sy8hk
  @RenataSilva-sy8hk 11 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉🎉😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😊😊

 • @wetheouladior7899
  @wetheouladior7899 28 วันที่ผ่านมา +14

  😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • @user-bq6td9ln8f
   @user-bq6td9ln8f 23 วันที่ผ่านมา +1

   ❤😢🎉👦👧❤️‍🔥

 • @ArshakaVS-dy8dv
  @ArshakaVS-dy8dv 28 วันที่ผ่านมา +1

  😢😢😢😢😢❤❤❤😊😊😊🎉

 • @error3254
  @error3254 9 วันที่ผ่านมา

  Poor boy 😢

 • @SuyunovaLisa
  @SuyunovaLisa 23 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂

 • @liangekjack5324
  @liangekjack5324 24 วันที่ผ่านมา +9

  I am crying now

 • @user-ef7es8qm4z
  @user-ef7es8qm4z 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

  Te merchant fille

 • @Айгуль-ч9ш
  @Айгуль-ч9ш 25 วันที่ผ่านมา

  Love iz ded mom

 • @JohnFallah-ff4vv
  @JohnFallah-ff4vv 8 วันที่ผ่านมา

  AAwwww ❤❤❤. ❤

 • @ValeriaAmbrogi-np4vs
  @ValeriaAmbrogi-np4vs 19 วันที่ผ่านมา

  ❤😊😮

 • @MayraCarrillo-rd1pw
  @MayraCarrillo-rd1pw 10 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤

 • @saikagoni9603
  @saikagoni9603 12 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤😢😢😢

 • @user-dn5rg1ub9f
  @user-dn5rg1ub9f 23 วันที่ผ่านมา

 • @user-is2tk4rz8h
  @user-is2tk4rz8h 13 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤😢😢😮😮

 • @AdibaMakhoul
  @AdibaMakhoul 14 วันที่ผ่านมา

  Sami😢😢😢😢😊😊😊😊

 • @chalimatusjihankirana2591
  @chalimatusjihankirana2591 23 วันที่ผ่านมา

  😮😮😮😮😮😮😢😢😢😢😢😢

 • @TakluBadmash-gl3qi
  @TakluBadmash-gl3qi 24 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢😢😢😢

 • @Nirosha-cp9jr
  @Nirosha-cp9jr 23 วันที่ผ่านมา +1

  Good happy ❤😊

 • @user-kw7tw1de7n
  @user-kw7tw1de7n 22 วันที่ผ่านมา

  ❤❤😊👧👶

 • @kenanbalakisiyev3390
  @kenanbalakisiyev3390 12 วันที่ผ่านมา

  200🎉😮

 • @ogdejacjos1245
  @ogdejacjos1245 8 วันที่ผ่านมา

  ❤❤

 • @SangĐÔ-m8f
  @SangĐÔ-m8f 10 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤❤😢

 • @yenicergarcia8504
  @yenicergarcia8504 10 วันที่ผ่านมา

  ❤😢😊

 • @ouizalekmi7916
  @ouizalekmi7916 9 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤😢😢😢😢😢😮😮😊😊🎉🎉

 • @craiglooney5354
  @craiglooney5354 23 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢😢

 • @NickSBTv
  @NickSBTv 25 วันที่ผ่านมา

  ad yan ang bata

 • @kenanbalakisiyev3390
  @kenanbalakisiyev3390 12 วันที่ผ่านมา

  100😂

 • @user-vj5td4is6b
  @user-vj5td4is6b 15 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢

 • @KenfloreAngervil-xn3kg
  @KenfloreAngervil-xn3kg 3 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤

 • @user-dn5rg1ub9f
  @user-dn5rg1ub9f 23 วันที่ผ่านมา

  😮😢

 • @josephschramm1989
  @josephschramm1989 9 วันที่ผ่านมา

  Al fake

 • @RanisahTamin
  @RanisahTamin 16 วันที่ผ่านมา

  😮😢😭😭😭😭cseutmt

 • @user-je7pm8zv8b
  @user-je7pm8zv8b 2 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤😊😊😊

 • @AmineAmine-yz6jo
  @AmineAmine-yz6jo หลายเดือนก่อน +10

  😊😊😊😊

  • @user-oq2hi7fz2u
   @user-oq2hi7fz2u หลายเดือนก่อน

   Татахым жедi кепкетi

 • @user-jf3yj7nx6f
  @user-jf3yj7nx6f 28 วันที่ผ่านมา +3

  Poo poo

 • @MarleneOrtiz-r8m
  @MarleneOrtiz-r8m 21 วันที่ผ่านมา

  😢😢😢👿😈😈😴

 • @norazira-uw7mo
  @norazira-uw7mo 24 วันที่ผ่านมา

  Kerja bagusss🎉🎉🎉❤❤❤

 • @cesarromero8388
  @cesarromero8388 24 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @Jers890
  @Jers890 24 วันที่ผ่านมา

  ❤😊😊❤😢

 • @tasteandcupsbackoffice
  @tasteandcupsbackoffice 24 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤

 • @user-wu1ui2uj7k
  @user-wu1ui2uj7k 23 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤❤

 • @nikokohein4258
  @nikokohein4258 25 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤😢😢😢😢😢

 • @zatralhilawy1354
  @zatralhilawy1354 29 วันที่ผ่านมา +8

  😢😢😢😢😢😢❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉

 • @user-qz7ry9rt1p
  @user-qz7ry9rt1p 9 วันที่ผ่านมา

  🥊🥊🥋😎😅⚽️

 • @juliafernanda9444
  @juliafernanda9444 18 วันที่ผ่านมา

  💖💖💖

 • @user-so5nu2tn6n
  @user-so5nu2tn6n 23 วันที่ผ่านมา

  ❤😮😢😊😮

 • @annickcolin1586
  @annickcolin1586 10 วันที่ผ่านมา

  🤕🤕

 • @user-ls3bo1kg3w
  @user-ls3bo1kg3w 24 วันที่ผ่านมา

  ❤❤😊

 • @yeimyperez1776
  @yeimyperez1776 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤❤❤😊

 • @TácNguyễnVăn-j9j
  @TácNguyễnVăn-j9j 13 วันที่ผ่านมา

  Robaibko 1f9

 • @GOakram
  @GOakram 24 วันที่ผ่านมา

  ❤ولد بنات

 • @cesarromero8388
  @cesarromero8388 24 วันที่ผ่านมา

  Hfnc❤

 • @kathyperez8276
  @kathyperez8276 18 วันที่ผ่านมา

  👺😠🤮🧡😭

 • @johnrayvargas4236
  @johnrayvargas4236 22 วันที่ผ่านมา

  ㅐ주터주머ㅏ즈카주ㅜ

 • @jocelynedubois2246
  @jocelynedubois2246 13 วันที่ผ่านมา

  Vcdhr

 • @istvankomuves9315
  @istvankomuves9315 20 วันที่ผ่านมา +1

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @nicomurilloramon5402
  @nicomurilloramon5402 11 วันที่ผ่านมา

  No

 • @JewelAlthiaPerono
  @JewelAlthiaPerono 24 วันที่ผ่านมา

  Don’t do that in your brothers and sisters they take care of you❤❤❤😊

 • @MusaBoga-vn3il
  @MusaBoga-vn3il 23 วันที่ผ่านมา

  L0😊p😊

 • @guest-sx5gy
  @guest-sx5gy 22 วันที่ผ่านมา +1

  i love this

 • @mariammilad684
  @mariammilad684 24 วันที่ผ่านมา

  😮😮😮❤❤❤😊😂😂😂😂😢😢😢😢

 • @fauzangina5321
  @fauzangina5321 28 วันที่ผ่านมา +1

  ❤❤❤❤❤❤❤😂🎉🎉🎉🎉🎉

 • @jasminejewelh.deabanico8329
  @jasminejewelh.deabanico8329 23 วันที่ผ่านมา +1

  ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊

 • @rabiedoganyel5658
  @rabiedoganyel5658 28 วันที่ผ่านมา +1

  🤬😡

 • @rabiashahbaz9814
  @rabiashahbaz9814 26 วันที่ผ่านมา

  😮😮😮😮😢😢😢😢😢❤❤❤❤😊😊😊😊

 • @brendahernandez7150
  @brendahernandez7150 13 วันที่ผ่านมา

  🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹🥹❤❤❤

 • @yomijohnson2298
  @yomijohnson2298 8 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤❤❤