Tap to unmute

小路飞原来不愿意擤鼻涕

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 9 พ.ค. 2024
 • 装扮海贼王角色,以动漫人设演绎现代搞笑剧情,油管的伙伴们大家好!
  我是路飞与唐舞桐,正式入驻油管了,此频道唯一授权频道
  其他频道皆为盗版,打击盗版,从我做起~
  海贼王粉丝千千万,路飞家的占一半
  装扮海贼王角色,以动漫人设演绎现代搞笑剧情
  每天带给你们开心快乐 ,要记得准时收看我的影片
  哦!
  赶紧订阅,路飞与唐舞桐在等你~

ความคิดเห็น • 166

 • @user-wr2nt3pl5g
  @user-wr2nt3pl5g หลายเดือนก่อน +174

  والله كبير الوفا الكبير والله بالله عليك شلوتي راح فيها هههههههههههههههههههههه

  • @siuklianlee2654
   @siuklianlee2654 หลายเดือนก่อน +7

   额。 更跟我学习班长

  • @mehmettaskn2069
   @mehmettaskn2069 หลายเดือนก่อน

   😊​@@siuklianlee2654um TC mm kj❤❤v❤❤ 😊😅 bu üç😮l

  • @user-tf4rl9wd4p
   @user-tf4rl9wd4p หลายเดือนก่อน

   Derdsd😅 sesaaae classifieds stoptot😅ewwl😅😂t😅salsossssses😅sass

  • @user-xe1cb2my5m
   @user-xe1cb2my5m หลายเดือนก่อน

   😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

  • @user-xe1cb2my5m
   @user-xe1cb2my5m หลายเดือนก่อน

   😊😊❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤❤😊❤❤😊❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤😊❤😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊❤❤❤❤❤❤😊❤❤❤😊😊❤❤😊😊❤

 • @user-fu7lb2bu4m
  @user-fu7lb2bu4m 27 วันที่ผ่านมา +22

  ❤😂🎉😢😅😊😊😊😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😮😅😮😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅...yhhhhhbhhhhh sox yuhhhhhh qəhbə

 • @SmilingPalmTrees-st4qc
  @SmilingPalmTrees-st4qc 26 วันที่ผ่านมา +24

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @HoangNguyen-ix7qq
   @HoangNguyen-ix7qq 16 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😮😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂❤❤😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😊🎉❤❤❤❤❤😊😂😂😊😅😂😂😊🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂🎉🎉😮😮😅😅😅❤🎉

 • @satomiong5324
  @satomiong5324 หลายเดือนก่อน +35

  Going on the street and you see this💀

  • @I.will.never.tell.u
   @I.will.never.tell.u หลายเดือนก่อน

   Lol ☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️🧌🧌🧌🧌🧌🧌🧌🧌

  • @ramlubaya8161
   @ramlubaya8161 หลายเดือนก่อน +2

   4
   ̊
   ̊😊

 • @user-xg7om7li6g
  @user-xg7om7li6g หลายเดือนก่อน +72

  どうやってるの 凄すぎるんだけど😮😮😮🎉❤

  • @MyLe-uq1co
   @MyLe-uq1co หลายเดือนก่อน +2

   😮😮😮😮😮😮😮😂😂😂😂

  • @dilfuzasaidova7327
   @dilfuzasaidova7327 หลายเดือนก่อน +3

   Used us using Yiu you think up from HH from home today have your youngest got 😢 the your girlfriend your understanding your your girlfriend from granny has gone to? Did good you have love you guys

  • @BlancoPie-gz3pk
   @BlancoPie-gz3pk หลายเดือนก่อน

   Fk

 • @JorgeArias-vv1wl
  @JorgeArias-vv1wl หลายเดือนก่อน +19

  Usted uy es stdjyeye zbvzksyywue uy jehd ki si es jsgzdhs la dbd cu uy sywyys uy yo y sus syyd jiji dhdjdh😂😂😂😂😂😂😂😂hdhgvxhxjfjdjdkdkxjxx😅xjxbjxbxjxghxhdjhdjsu ja ja B ja xid

  • @ghairatkhansadeq9188
   @ghairatkhansadeq9188 หลายเดือนก่อน

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😅😅😅😅😅😅

 • @user-hp9wp4tb8u
  @user-hp9wp4tb8u 25 วันที่ผ่านมา +12

  هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 بعد إيه

 • @user-cj2pn4qv8e
  @user-cj2pn4qv8e หลายเดือนก่อน +25

  我不明白发生了什么,但我喜欢它🤗

  • @duonghuynh5451
   @duonghuynh5451 หลายเดือนก่อน

   ❤❤❤❤😂😒😒🌹😒😒🌹🌹😒😒🌹😋🙅🙅😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱🐱❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉😢😢😢😢😢😢😢😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰😰

 • @GaplaiHen
  @GaplaiHen หลายเดือนก่อน +47

  Quê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

  • @user-ip7md2qx4v
   @user-ip7md2qx4v หลายเดือนก่อน +2

   😊😊😊😊😊

  • @sanjidahasan2524
   @sanjidahasan2524 หลายเดือนก่อน +1

   No tdgfdkzhsbetuau🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

  • @gianvalencia5524
   @gianvalencia5524 หลายเดือนก่อน

   Eruop😮0​@@user-ip7md2qx4v

 • @lunastoriess7137
  @lunastoriess7137 หลายเดือนก่อน +8

  😅😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 I think I need to do his self

 • @user-uw9ut7gl2x
  @user-uw9ut7gl2x หลายเดือนก่อน +1

  😊❤.
  😊❤

 • @user-kr6hy7sw8l
  @user-kr6hy7sw8l หลายเดือนก่อน +57

  😂hiyou

 • @LuuCuong-bu3po
  @LuuCuong-bu3po หลายเดือนก่อน

  Luffy đang chảy máu tự nhiên người màu xanh da trời lại đánh Luffy chơi chảy máu đau hơn

 • @BeeReh-wi7rk
  @BeeReh-wi7rk หลายเดือนก่อน

  Is that goofy ahh luffy

 • @haunguyen-qs1tr
  @haunguyen-qs1tr หลายเดือนก่อน +1

  😂❤

 • @mohasmat1046
  @mohasmat1046 หลายเดือนก่อน

  Laffy don't do like that lol

 • @rkoon251
  @rkoon251 หลายเดือนก่อน +1

  ماشاء 😍 😍 😍 مرحبا

 • @user-mt9yp2uh1z
  @user-mt9yp2uh1z หลายเดือนก่อน

  هههههههههه😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @miatinmiatin2533
  @miatinmiatin2533 หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂😂

 • @mariacamacho3008
  @mariacamacho3008 หลายเดือนก่อน +1

  Los chaneques kakakkakakaka😅

 • @user-hz5gb8jj5w
  @user-hz5gb8jj5w หลายเดือนก่อน

  Măi Ioane😢😢😢😂😂😂

 • @jeniletpagao7579
  @jeniletpagao7579 หลายเดือนก่อน +2

  BaleH

 • @esrasay672
  @esrasay672 หลายเดือนก่อน

  ❤😂❤😂

 • @anongmaijeen3644
  @anongmaijeen3644 หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂😂

 • @datthanh8948
  @datthanh8948 หลายเดือนก่อน

  Biết con của nhà ai không

 • @MaryGuite
  @MaryGuite หลายเดือนก่อน

  funny

 • @user-ge1lj7xu3k
  @user-ge1lj7xu3k หลายเดือนก่อน

  ❤❤❤😢😊

 • @diegopillas
  @diegopillas หลายเดือนก่อน

  ❤Joajsoajsosjsoje😂😂😂😅😮😮😮

 • @jaeminkim6189
  @jaeminkim6189 หลายเดือนก่อน

  >)

 • @miguegon3546
  @miguegon3546 หลายเดือนก่อน

  Ttttttyyyyyyyyyyyy❤

  • @yasmimnarciso2797
   @yasmimnarciso2797 หลายเดือนก่อน

   ❤😂🎉😢😮😮😅😊😊❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉🎉😢😢😮😊

 • @jenniferlepogam8023
  @jenniferlepogam8023 หลายเดือนก่อน

  😮😮😮😮hchhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhyyh

 • @user-qn9nj1hb2s
  @user-qn9nj1hb2s หลายเดือนก่อน

  Пппр😂шне❤нк😂

 • @user-zr4lu7zt8z
  @user-zr4lu7zt8z หลายเดือนก่อน +7

  Ağ hsgsvsZHLU

 • @lisabentham4497
  @lisabentham4497 หลายเดือนก่อน

  What the sigma

 • @user-bu8ux7cn8w
  @user-bu8ux7cn8w หลายเดือนก่อน +1

  😊

 • @MirceaPopa-hn5kc
  @MirceaPopa-hn5kc หลายเดือนก่อน +53

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @eileenbulow420
   @eileenbulow420 หลายเดือนก่อน +5

   🎉😮😮😅😅😅😅😊😊😊😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅🎉Ich habe mir die Bücher 🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

  • @VitoriaGomes-yn7jl
   @VitoriaGomes-yn7jl หลายเดือนก่อน

   ¹q😊😊​@@eileenbulow420

  • @josenelsonconceicao7677
   @josenelsonconceicao7677 หลายเดือนก่อน

   Txhfhcxl❤😂😅😮😢🎉​@@eileenbulow420

  • @sakilahsyakilah8040
   @sakilahsyakilah8040 หลายเดือนก่อน

   ❤❤❤❤❤

 • @user-bk4wd2xo2n
  @user-bk4wd2xo2n หลายเดือนก่อน +19

  Картинки для девочки 😂😂😂😂😂

 • @TabassumIshani
  @TabassumIshani หลายเดือนก่อน

  😂😂

 • @MrsAL-qt1er
  @MrsAL-qt1er หลายเดือนก่อน +1

  E e e e tdk boleh pasa

 • @jaeminkim6189
  @jaeminkim6189 หลายเดือนก่อน

  *>

 • @user-bl4hu5yu6q
  @user-bl4hu5yu6q หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂
  😂😂😂😂😂😂😂😢😢😢😢😢

 • @AleksandraZabojsc
  @AleksandraZabojsc หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂🎉

 • @user-rb3qs3if8t
  @user-rb3qs3if8t หลายเดือนก่อน

  😮😮😮😮

 • @MiletSantos
  @MiletSantos หลายเดือนก่อน

  Shdgx😂

 • @rizalramli21
  @rizalramli21 หลายเดือนก่อน +10

  ❤❤❤

 • @rosalyalejandro6220
  @rosalyalejandro6220 หลายเดือนก่อน

  😅😂

 • @xeyaleesgerova1522
  @xeyaleesgerova1522 14 วันที่ผ่านมา

  Həmin vaxt

 • @miatinmiatin2533
  @miatinmiatin2533 หลายเดือนก่อน

  😢

 • @user-xi3qt6oy5x
  @user-xi3qt6oy5x หลายเดือนก่อน +1

  🎉i❤fgi

 • @haileyriyannerosales6049
  @haileyriyannerosales6049 หลายเดือนก่อน

  교허부데개도주귲도듖곧

 • @aalliahsanvictores43
  @aalliahsanvictores43 หลายเดือนก่อน +1

  Haha😂😂😂

 • @EmilianoDoria-sj2vv
  @EmilianoDoria-sj2vv หลายเดือนก่อน

  Ooooooooooooooooooo

 • @KeylieZaragoza
  @KeylieZaragoza หลายเดือนก่อน

  🎹📯🎧🥁🎻🎤🎺🔊📢🎙🎸🎎🎉

 • @user-rm4nq4vk1y
  @user-rm4nq4vk1y หลายเดือนก่อน

  😮😮😮😮😮😮

 • @melsdims826
  @melsdims826 หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😮😮😮😮😅

 • @mariamaxobadze8007
  @mariamaxobadze8007 หลายเดือนก่อน

  Xo g🎉😅😂x my x😂

 • @enkhjinbugant3191
  @enkhjinbugant3191 หลายเดือนก่อน

  ??????😂

 • @user-xi9tk1qn7d
  @user-xi9tk1qn7d หลายเดือนก่อน

  ❤😂❤❤❤❤😂😮😮😮😮😮😅😅😂😂😂❤❤❤

  • @NylerOnairos
   @NylerOnairos หลายเดือนก่อน

   ❤😂🎉😢😮😅😊kgdsew

 • @jaeminkim6189
  @jaeminkim6189 หลายเดือนก่อน

  *¿

 • @MiletSantos
  @MiletSantos หลายเดือนก่อน

  😅Dkdk

 • @zaenbmohamad2897
  @zaenbmohamad2897 หลายเดือนก่อน +1

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 • @tadamida9286
  @tadamida9286 หลายเดือนก่อน

  😢😢😮😂😂Haha

 • @jollymaeMorales
  @jollymaeMorales หลายเดือนก่อน +2

  Now😂😂😂😂

 • @andiyantoayang8707
  @andiyantoayang8707 หลายเดือนก่อน

  😭😭😭😭😅😅😅🇮🇱🇮🇱🇮🇱

 • @user-wz5kr2ct2j
  @user-wz5kr2ct2j 9 วันที่ผ่านมา

  🎉نائما تلf

 • @smartstore-gw2cs
  @smartstore-gw2cs หลายเดือนก่อน +3

  😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅😅

 • @AnalynDelRosario-xp1uh
  @AnalynDelRosario-xp1uh หลายเดือนก่อน +17

  😂😂😂😂😂😂😂

 • @memesheh6293
  @memesheh6293 หลายเดือนก่อน

  ÕK

 • @user-xg7om7li6g
  @user-xg7om7li6g หลายเดือนก่อน

  うんこまん

 • @jaeminkim6189
  @jaeminkim6189 หลายเดือนก่อน

 • @hffhghgffg6725
  @hffhghgffg6725 หลายเดือนก่อน +3

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @MarlenInmenzon
   @MarlenInmenzon หลายเดือนก่อน +1

   ❤🎉😢😅😮😂😊❤❤❤❤❤🎉🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂🎉🎉🎉❤❤❤❤😂😂😂😂😅😅😂😊🎉🎉🎉❤❤❤❤😂😂😂😂🎉❤🎉🎉❤❤🎉❤🎉🎉❤🎉❤🎉❤🎉❤uy2346764t😊jdfdďdddueu4747cbdndnnnrrbrbrig8mkdnr777777777rkfkñññxxxxxxxxxwwwwwwwwwee

 • @ShuhratF.
  @ShuhratF. หลายเดือนก่อน +3

  ❤❤❤❤❤❤

 • @user-oj1jz6ox4u
  @user-oj1jz6ox4u หลายเดือนก่อน

  ừ hữ

 • @YenKpuih-ok6dl
  @YenKpuih-ok6dl 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😊kl

 • @arjayansag8506
  @arjayansag8506 หลายเดือนก่อน +10

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-rh1yi3nl6h
  @user-rh1yi3nl6h หลายเดือนก่อน

  Пмиг3о

 • @ruaadeli
  @ruaadeli หลายเดือนก่อน

  و

 • @karlamonsivais4176
  @karlamonsivais4176 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-xu9le8er3e
  @user-xu9le8er3e หลายเดือนก่อน

  😂hiyou

 • @nguyenthithutruc4576
  @nguyenthithutruc4576 หลายเดือนก่อน

  Quê ê ê ê ê ê ê ê ê ê

 • @VivoYa-qf4ch
  @VivoYa-qf4ch หลายเดือนก่อน +69

  😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • @melikedemirci5881
  @melikedemirci5881 24 วันที่ผ่านมา

 • @user-uw9ut7gl2x
  @user-uw9ut7gl2x หลายเดือนก่อน

  😊❤. 😊❤

 • @AleksandraZabojsc
  @AleksandraZabojsc หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂

 • @munirabakri6345
  @munirabakri6345 25 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂

 • @onguyen3706
  @onguyen3706 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂

 • @sunitakhadka8130
  @sunitakhadka8130 หลายเดือนก่อน +9

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @vitugprincessarrianeb.307
  @vitugprincessarrianeb.307 หลายเดือนก่อน +2

  😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-mt1gb9lk4g
  @user-mt1gb9lk4g 18 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂

 • @MDkinconKhan
  @MDkinconKhan หลายเดือนก่อน +14

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @user-xb5je9xy5q
   @user-xb5je9xy5q หลายเดือนก่อน +1

   😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢☹️☹️☹️☹️

  • @cansuyldrmmj7311
   @cansuyldrmmj7311 หลายเดือนก่อน

   🥺😡😭🤫😭😭👃​@@user-xb5je9xy5q

  • @user-ke1mj5bq7s
   @user-ke1mj5bq7s หลายเดือนก่อน

   😂😂😂😂😂

  • @priyadevi7201
   @priyadevi7201 หลายเดือนก่อน

   😂

  • @ivetagorolova1738
   @ivetagorolova1738 หลายเดือนก่อน

   L​@@user-xb5je9xy5q

 • @MarselinaManul
  @MarselinaManul หลายเดือนก่อน

  😂

 • @user-iq1ml5bf4n
  @user-iq1ml5bf4n หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂

 • @BrendaTorres-re6dk
  @BrendaTorres-re6dk 12 วันที่ผ่านมา

  😂

 • @user-ow7gk1qb5e
  @user-ow7gk1qb5e หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂

 • @Fernandaprincesa-fx3qs
  @Fernandaprincesa-fx3qs หลายเดือนก่อน +6

  😂😂😂😂

 • @MahnazAKHTARI
  @MahnazAKHTARI หลายเดือนก่อน +1

 • @HarahapGanteng-ly9yx
  @HarahapGanteng-ly9yx หลายเดือนก่อน +1

  😂😂😂😂😂

  • @leilamaecabebe7184
   @leilamaecabebe7184 หลายเดือนก่อน

   Op😅?😂l😂😂😂😂l😂l😂l😂😂😂😂😂😂😂😂😂p😂😂😂😂0😂😂😂0😂0😂😂😂😂?😂p😂p😂p😂peeeee3ppeeeeī😂

 • @user-vn7qb4fe7d
  @user-vn7qb4fe7d หลายเดือนก่อน

  😂😂😂