Tap to unmute

#football

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 11 พ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 283

 • @thuanh-cc6zc
  @thuanh-cc6zc หลายเดือนก่อน +74

  Chào mừng bạn đến với bảng nhớ tạm của Gboard, bất kỳ văn bản nào bạn sao chép sẽ được lưu tại đây.Nhấn vào một đoạn để dán vào hộp văn bản.Sử dụng biểu tượng chỉnh sửa để ghim, thêm hoặc xóa đoạn.Chạm và giữ một đoạn để ghim đoạn đó. Các đoạn đã bỏ ghim sẽ bị xóa sau 1 giờ.

  • @LuthfiPutra-ts7nn
   @LuthfiPutra-ts7nn หลายเดือนก่อน +6

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @phyuaye6579
   @phyuaye6579 25 วันที่ผ่านมา

   😢😢😢😢😢😮😢😮😮😮😢😢😢😅😅😅😅😅😅😅😅😊😊❤😂🎉😢😮😅😊❤😂😅😊😊❤🎉😅😊😊😊❤😂😮😅😊❤🎉😢😮😅😅😅😊😊😊😂😂😅😊😊😊😊❤😢😅

 • @user-kz1xf7oo5n
  @user-kz1xf7oo5n หลายเดือนก่อน +16

  His plan is so funny🤣

  • @ariyazakariya8831
   @ariyazakariya8831 หลายเดือนก่อน +1

   no

  • @joseorozco1012
   @joseorozco1012 หลายเดือนก่อน +1

   😂 pata chueca

  • @SahinmdfvShahin
   @SahinmdfvShahin 5 วันที่ผ่านมา

   শালায়বালানামায়রেচুদি🎉

 • @MuhammedNeritKuyumcu
  @MuhammedNeritKuyumcu หลายเดือนก่อน +48

  Neden büyük Topun üzerine × çizilmiş

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน +4

   Thank you

  • @pragatisoni4954
   @pragatisoni4954 หลายเดือนก่อน

   🎉😢(​@@m_ART_in23

  • @MarieroseEbatuan
   @MarieroseEbatuan หลายเดือนก่อน

   😊😊😊😢
   😃
   U

  • @sthej8592
   @sthej8592 หลายเดือนก่อน

   @@m_ART_in23 shut up you greenscreen man

  • @diegomaza915
   @diegomaza915 25 วันที่ผ่านมา +1

   @@m_ART_in23WDYM “thank you”

 • @Gjo-pg4ol
  @Gjo-pg4ol หลายเดือนก่อน +3

  bro was running to the camera like hulk or me with the boys

 • @LmdeHaay
  @LmdeHaay 29 วันที่ผ่านมา +19

  • @sehnazidin8383
   @sehnazidin8383 28 วันที่ผ่านมา

   l🎉😅😮ü😅😢❤😮😂😮😢😮😢😮❤🎉😅😮😢😮😢
   ❤❤❤❤merhaba 48jkF22d ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • @pakdarul-mo2ks
   @pakdarul-mo2ks 27 วันที่ผ่านมา

   jjjjsjKjzhhbzjzh🍄🥕🍄🌽🥐

 • @user-ez5dg2bg2o
  @user-ez5dg2bg2o หลายเดือนก่อน +68

  В лес приходит зказкой снег как чистый лист! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠😢😢😢😢🤠💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

 • @thuanh-cc6zc
  @thuanh-cc6zc หลายเดือนก่อน +3

  Chạm và giữ một đoạn để ghim đoạn đó. Các đoạn đã bỏ ghim sẽ bị xóa sau 1 giờ.Chào mừng bạn đến với bảng nhớ tạm của Gboard, bất kỳ văn bản nào bạn sao chép sẽ được lưu tại đây.Sử dụng biểu tượng chỉnh sửa để ghim, thêm hoặc xóa đoạn.Nhấn vào một đoạn để dán vào hộp văn bản.

 • @MariaVasquez-us1zb
  @MariaVasquez-us1zb หลายเดือนก่อน +8

  Take the strong man power and the skinny man power 6

 • @user-zc2ek3ps7f
  @user-zc2ek3ps7f หลายเดือนก่อน +3

  O strong ta forte

 • @kylegranger4318
  @kylegranger4318 หลายเดือนก่อน +45

  | was about to say that he cheated but you greenscreened ¡t

  • @user-ud1cg7kt5t
   @user-ud1cg7kt5t หลายเดือนก่อน +1

   #stopscreenkids

  • @chilenotienemaryboliviano243
   @chilenotienemaryboliviano243 หลายเดือนก่อน +1

   No, is #stopthegreenadults

  • @angeldelcielocortez6678
   @angeldelcielocortez6678 หลายเดือนก่อน

   000nwwkwkwkejejl😊😅😅🎉😮🎉😮🎉😅🎉😊🎉😅🎉😅eiekfjfjdkdhfhrjrjdudkm

  • @astouas
   @astouas หลายเดือนก่อน +1

   ​@@angeldelcielocortez6678 bro is frosen now 💀

  • @rveenapandu5514
   @rveenapandu5514 หลายเดือนก่อน

   ❤🎉😢😮😊🎉​@@angeldelcielocortez6678

 • @AlexanderCalderon-mb5bn
  @AlexanderCalderon-mb5bn 28 วันที่ผ่านมา +3

  Joyita Amor te amo

 • @user-ck9hq5fj1m
  @user-ck9hq5fj1m 29 วันที่ผ่านมา +9

  รำาพาที_ื😂😂😂โทรไปอีกตัวการันต์

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  29 วันที่ผ่านมา

   🙏 thank you

 • @jessasuello6129
  @jessasuello6129 หลายเดือนก่อน +26

  ❤❤❤

 • @carolynsmith-fd7ec
  @carolynsmith-fd7ec 25 วันที่ผ่านมา

  i love his videos hop you get 1M subscribe good luck

 • @Garvey-ri3ib
  @Garvey-ri3ib หลายเดือนก่อน +27

  Wi1ye

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน +4

   Thank you

  • @user-bs5mm9to7p
   @user-bs5mm9to7p หลายเดือนก่อน +1

   😮😮😮😮😮😮❤❤❤❤❤😂🎉

 • @ninpham9505
  @ninpham9505 หลายเดือนก่อน +1

  10/10👍👍👍👍👍

 • @user-lu6pb7gx7x
  @user-lu6pb7gx7x หลายเดือนก่อน

  I love this song

 • @user-ej9ou6ud2y
  @user-ej9ou6ud2y หลายเดือนก่อน +2

  ❤❤❤❤❤❤❤ooo will

  • @Wulandari-ov7ki
   @Wulandari-ov7ki หลายเดือนก่อน

   😮😮😮😢😢😢$$$$😎😎😎🥦🥕🥜🍓🍊

 • @lanphuongdo5332
  @lanphuongdo5332 หลายเดือนก่อน +1

  Bro got angry🎉

 • @favlyricsvideotv109
  @favlyricsvideotv109 หลายเดือนก่อน +19

  #STOPGREENSCREENKIDS

 • @azharaldoukey6523
  @azharaldoukey6523 หลายเดือนก่อน

  I think brother is on steroids

 • @LmdeHaay
  @LmdeHaay 29 วันที่ผ่านมา +12

  😮

 • @AdliArrahman
  @AdliArrahman หลายเดือนก่อน +1

  Lah tadi skinny ga gol berarti string yang menang

 • @MCPHENHOUSE
  @MCPHENHOUSE หลายเดือนก่อน

  Good luck to you too mri jan you have many names of girl loves music taste of everything ok with guys and miss you 😭❤😊🎉

 • @user-td4xp9ch7d
  @user-td4xp9ch7d 25 วันที่ผ่านมา

  В лес приходит сказка снег как чистый лист! В РАЗНОЦВЕТНЫХ КРАСКАХ ИСКУПАЛАСЬ ЛИСТ!

 • @user-ez5dg2bg2o
  @user-ez5dg2bg2o หลายเดือนก่อน +7

  Глупый парень на рокете в космос полетел! 🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😁😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻✌🏻🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤🤤

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน

   Thank you

 • @miltonferro5129
  @miltonferro5129 หลายเดือนก่อน

  Essa música do masha e o urso

 • @maihuynhthibe3368
  @maihuynhthibe3368 10 วันที่ผ่านมา

  Skinny. Strong
  👇🏻. 👇🏻

 • @micaelazacarias5463
  @micaelazacarias5463 หลายเดือนก่อน

  STRONG VS SKINNY. ✔️✔️❌ ✔️✔️✔️

 • @juliusbernal915
  @juliusbernal915 29 วันที่ผ่านมา +7

  You cheater strong

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  29 วันที่ผ่านมา

   Thank you 🙏

 • @atiff_sacs
  @atiff_sacs หลายเดือนก่อน +2

  😂😂

 • @user-ou1yj6nu2y
  @user-ou1yj6nu2y 29 วันที่ผ่านมา +6

  😡😡😡🤬👉🏻💪

 • @neobach8864
  @neobach8864 28 วันที่ผ่านมา +3

  PORQUE LO TIRO DE INMEDIATO

 • @mbahjuna9800
  @mbahjuna9800 28 วันที่ผ่านมา +7

  🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤

  • @user-kv9hg8cp3g
   @user-kv9hg8cp3g 27 วันที่ผ่านมา

   Ело по рлошоорор😮ибпьтитьо отттодлтб😊😂оло о л о л

 • @sarahowen8776
  @sarahowen8776 หลายเดือนก่อน +1

  😢😢😢😅😢😅😂❤

 • @user-ez5dg2bg2o
  @user-ez5dg2bg2o หลายเดือนก่อน +4

  В лес приходит зказкой снег как чистый лист в разнацветной красках искупалась кисьть! ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮🎮💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕👍👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿👍🏿🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠🤠

 • @TuLevan-ts2ks
  @TuLevan-ts2ks 24 วันที่ผ่านมา

  Ôn tập tả
  😂jjjhjjinbbhshdjshs cặp Doraemon khổng lồ

 • @user-ks5gm4kb3w
  @user-ks5gm4kb3w 29 วันที่ผ่านมา

  здесь приходит сказка снег как чистый лист о дарсмарнентты

 • @ThatOneGuyWhoMakesVideos
  @ThatOneGuyWhoMakesVideos หลายเดือนก่อน

  GREENSCREEN FOUND

 • @annugoel2642
  @annugoel2642 หลายเดือนก่อน

  Strong has cheated in skinny turn 🎉🎉🎉

 • @BruhMoment-rr8pd
  @BruhMoment-rr8pd หลายเดือนก่อน +3

  #stopgreenscreenadults

 • @jessicatrujillo1640
  @jessicatrujillo1640 หลายเดือนก่อน

  💛💙❤️

 • @user-os1hx1ng4j
  @user-os1hx1ng4j หลายเดือนก่อน +1

  Stynki?

 • @user-ls9sw7cb4x
  @user-ls9sw7cb4x หลายเดือนก่อน

  Bro why does he push him on the. Last one 😡

 • @user-zy6iq8wi3w
  @user-zy6iq8wi3w หลายเดือนก่อน

  ❤❤❤❤😂😂😂😂😂

 • @user-jz6ov4bh9u
  @user-jz6ov4bh9u หลายเดือนก่อน +2

  No sus😡😡😡😡😡😡 you boy great

  • @user-ng4sj5sp1v
   @user-ng4sj5sp1v 26 วันที่ผ่านมา

   🎉🎉🎉🎉🎉😁😁😁😁😁🤩🤩🤩🤩🤩🤩🥳🥳🥳🥳

 • @user-pp9ze6fq3u
  @user-pp9ze6fq3u 17 วันที่ผ่านมา

  Прикольно песня на русском)))))
  Я из России 💔

 • @TUXEDOPUMKINOFFICIALVIDS
  @TUXEDOPUMKINOFFICIALVIDS 22 วันที่ผ่านมา

  Average soccer in ny I can agree

 • @user-es4be7jy6f
  @user-es4be7jy6f หลายเดือนก่อน +1

  Кбать у него рама

 • @user-sx7hb2cb3m
  @user-sx7hb2cb3m หลายเดือนก่อน

  ❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @user-wx1tl1gc5y
  @user-wx1tl1gc5y หลายเดือนก่อน +2

  😡😡👿👿👿🦹

 • @user-fl4il7eq2m
  @user-fl4il7eq2m 25 วันที่ผ่านมา +1

  #stopgreenscreenkids

 • @muhabimehmeti6394
  @muhabimehmeti6394 หลายเดือนก่อน

  Ajauoasi ysjokia kopaki ufziev kiq❤🎉

 • @user-zs8cx8fl8x
  @user-zs8cx8fl8x หลายเดือนก่อน +2

  eiiiiiiiwwwwwww

 • @user-mf6vc5fd4r
  @user-mf6vc5fd4r 25 วันที่ผ่านมา

  😁

 • @Pietrom718
  @Pietrom718 หลายเดือนก่อน

  O cará trapaceou

 • @user-ez5dg2bg2o
  @user-ez5dg2bg2o หลายเดือนก่อน

  УЛЬТРА

 • @zohafishahomisheikh6109
  @zohafishahomisheikh6109 หลายเดือนก่อน

  Çheating😊😊😅😅

 • @kristiansegec8007
  @kristiansegec8007 หลายเดือนก่อน

  No you tomato cat oh my love is crazy love sus samsung galaxy s24

  • @kristiansegec8007
   @kristiansegec8007 หลายเดือนก่อน

   You tomato cat oh my talking tom 2 nope cuz

 • @adilFerhatCakc
  @adilFerhatCakc 27 วันที่ผ่านมา

  Sukribe

 • @user-rm1fw7dv3b
  @user-rm1fw7dv3b 29 วันที่ผ่านมา +1

  A HD jdnc ve mi SC j zk h DC za SB mi arıyorsunuz ❤

 • @KpMobile-df7gy
  @KpMobile-df7gy หลายเดือนก่อน

  😅😅😅😅😅🎉🎉🎉🎉😊😊😊

 • @user-ey3kn2dx4l
  @user-ey3kn2dx4l หลายเดือนก่อน

  ULTRA

 • @badaruuganbaterdene5134
  @badaruuganbaterdene5134 หลายเดือนก่อน

  My names Daichinbatar

 • @Photz19Erano
  @Photz19Erano หลายเดือนก่อน

  😅😂😂😂😅😂😂

 • @WCeditz14
  @WCeditz14 หลายเดือนก่อน

  Them roids are fire 🔥

 • @SUKUNA_thebestintheworld
  @SUKUNA_thebestintheworld หลายเดือนก่อน +1

  #stopgreenscreenadult

 • @ekasiti9487
  @ekasiti9487 หลายเดือนก่อน +3

  😈😈😈😈😈😈😈😎🤩👽

 • @Amirgamerchamp
  @Amirgamerchamp หลายเดือนก่อน

  Skinny is 12/12 strong 1.3/12

 • @Nogman6101
  @Nogman6101 หลายเดือนก่อน

  😮😮😮😮

 • @user-pt3bv4ev8v
  @user-pt3bv4ev8v 27 วันที่ผ่านมา

  Tup
  D

 • @ayseortakklc6460
  @ayseortakklc6460 หลายเดือนก่อน

  2.

 • @Muheet-lu7wf
  @Muheet-lu7wf หลายเดือนก่อน

  Team fake
  👇

 • @user-mx1vf6ny7w
  @user-mx1vf6ny7w หลายเดือนก่อน

  😮😂😂😅😅

 • @Meapslol123
  @Meapslol123 หลายเดือนก่อน +14

  #stopgreenscrenkids

  • @reality82069
   @reality82069 หลายเดือนก่อน

   Who is this blind kid he's not a kid do you even had eyes or smth?

  • @user-bt6fy3eg4f
   @user-bt6fy3eg4f หลายเดือนก่อน

   STRONG 🤬

 • @KieuNguyen-bl7se
  @KieuNguyen-bl7se 14 วันที่ผ่านมา

  😅😢🎉

 • @Mr.HotCheeto-lq2sb
  @Mr.HotCheeto-lq2sb หลายเดือนก่อน +24

  Team skinny wins

 • @user-sm8me6ff7b
  @user-sm8me6ff7b หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂😂😅😅

 • @SangitaGote-fi5sd
  @SangitaGote-fi5sd หลายเดือนก่อน

  😂😂😂 strong is😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @Elanuroztepe
  @Elanuroztepe 25 วันที่ผ่านมา +1

  buraya

 • @hotranuc9065
  @hotranuc9065 หลายเดือนก่อน

  CC

 • @MaxamedFiidow
  @MaxamedFiidow 28 วันที่ผ่านมา +4

  😢😢😢😢😢😢😢

  • @user-pu7di8sm1j
   @user-pu7di8sm1j 28 วันที่ผ่านมา

   🎉🎉🎉😢😢😢

 • @user-rb9xk5db9z
  @user-rb9xk5db9z หลายเดือนก่อน +3

  вам англичанам или американцев не давали русских песен 😑

  • @dritangonxhe3352
   @dritangonxhe3352 หลายเดือนก่อน +1

   I am albanian in eroupe u are asin so live them alone ok 🤬

  • @dritangonxhe3352
   @dritangonxhe3352 หลายเดือนก่อน +1

   My mom speaks Russian ok 👍

 • @leonardowilliamoficial6144
  @leonardowilliamoficial6144 หลายเดือนก่อน

  Fbdh❤❤

 • @faqihhamzah9235
  @faqihhamzah9235 หลายเดือนก่อน

  Skip marsha marsha noo skip

 • @LiaYulianingsih-oo4cw
  @LiaYulianingsih-oo4cw หลายเดือนก่อน

  wishing

 • @robertmoncada5463
  @robertmoncada5463 หลายเดือนก่อน

  B

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน

   Thank you

 • @Alexaescalona836
  @Alexaescalona836 24 วันที่ผ่านมา

  #STOPGREENSCREENADULTS

 • @AlaaMarwan-ov4if
  @AlaaMarwan-ov4if 29 วันที่ผ่านมา +10

  Skinny

 • @Lyukslayd-te7wq
  @Lyukslayd-te7wq หลายเดือนก่อน

  Есть кто с россии?

 • @SuperHeroAdam.
  @SuperHeroAdam. หลายเดือนก่อน +2

  Bruh not fair

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน

   Thank you

 • @ulfethuseynov892
  @ulfethuseynov892 หลายเดือนก่อน +2

  ❤❤❤❤❤❤❤

 • @user-sr5ff2je7z
  @user-sr5ff2je7z หลายเดือนก่อน

  В последнем раунде не было и это нечестно

 • @ayeshaiqbal5838
  @ayeshaiqbal5838 หลายเดือนก่อน +1

  #stopgreenscreenskid

 • @lamckm
  @lamckm 16 วันที่ผ่านมา

  #stopgreenscreenpeople

 • @edgarvelasquez9661
  @edgarvelasquez9661 หลายเดือนก่อน

  😂😂😂😂😂we

 • @NicholasCoffie-gp6vk
  @NicholasCoffie-gp6vk หลายเดือนก่อน

  He cheater it and he push him because he was about to win and that why

 • @user-jr7jy5mv3w
  @user-jr7jy5mv3w หลายเดือนก่อน

  Когда вот это в конце видео вот этот чел сильно помешал этот чувак я него без лайка поставлю Я не с ним не буду дружить только с ним дружить буду худой

 • @f0fo944
  @f0fo944 หลายเดือนก่อน +2

  Errrm u cant just steal a vid

  • @m_ART_in23
   @m_ART_in23  หลายเดือนก่อน

   Thank you

 • @syamsirgassing8273
  @syamsirgassing8273 หลายเดือนก่อน +1

  oranggila yang setorongmen