Tap to unmute

BRUSH ONE’S TEETH WITH A CARDBOARD TOOTHBRUSH!

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 24 พ.ค. 2024

ความคิดเห็น • 1.7K

 • @user-qi1dc7xk9d
  @user-qi1dc7xk9d 19 วันที่ผ่านมา +140

  đó không phải là đồ thật đó là đồ dả đố là dấy đó chứ không phải là đồ thậtma đừng tin

  • @user-nd3zl9tf4o
   @user-nd3zl9tf4o 3 วันที่ผ่านมา +7

   Biliyoruz

  • @verabradaooliveira5710
   @verabradaooliveira5710 3 วันที่ผ่านมา +1

   😢

  • @ThiDungang-rw4fc
   @ThiDungang-rw4fc 2 วันที่ผ่านมา

   Biết lâu rồi nói chi

  • @MarmrAhmed-op9xi
   @MarmrAhmed-op9xi วันที่ผ่านมา

   ​@u😢٩ser-nd3zl9tf4o ❤❤❤❤❤ا❤❤❤ إلى🎉 🎉🎉🎉🎉🎉🎉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂❤😂❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

  • @izairaandrade7360
   @izairaandrade7360 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤

 • @TheMobile-dq2so
  @TheMobile-dq2so 18 วันที่ผ่านมา +7

  เมื่อพระเจ้าลืมไห้วิธีการใช้ความหล่อมา😂😂

 • @Luffy27400
  @Luffy27400 18 วันที่ผ่านมา +56

  Don't waste cardboard on people who use it to deliver pizza boxes

  • @olivernoelgarciafeliz3276
   @olivernoelgarciafeliz3276 2 วันที่ผ่านมา +2

   What if you have a pizza delivery you can use the box since is yours now

  • @wahyusari3877
   @wahyusari3877 2 วันที่ผ่านมา

   🤗😙😇

  • @SameerShaikh-fp4gy
   @SameerShaikh-fp4gy 2 วันที่ผ่านมา

   😊​@@olivernoelgarciafeliz3276

 • @louisng9063
  @louisng9063 15 วันที่ผ่านมา +153

  11111111111111111111111111111111111
  請你繼續看下去
  繼續看下去
  看下去有驚喜
  SB😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @user-ui1mq3jj9z
   @user-ui1mq3jj9z 6 วันที่ผ่านมา

   222222222222233333333333333333334444444444444444555555555555555566666666666666666777777777777778888888888889999999999999991010101010101010

  • @LutfiAlattar
   @LutfiAlattar 5 วันที่ผ่านมา

   111111111111111112222111111111111111111111

  • @CarlosAndresCaicedotriana
   @CarlosAndresCaicedotriana 4 วันที่ผ่านมา

   Hji

  • @redylish25
   @redylish25 3 วันที่ผ่านมา

   😅😅😅😅😅

  • @GerenteValparaiso
   @GerenteValparaiso 3 วันที่ผ่านมา

   😂😂😂😂😂😂🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄🙄

 • @AlessandroPinheiro-qc6wq
  @AlessandroPinheiro-qc6wq 20 วันที่ผ่านมา +416

  Esqueceu mais hein na sua roupa novinha nossa 😅😂😅😂😅😂😅😂😅😂😅😅😂😅😂😅😂😅❤😊❤😊😊❤😊❤😊❤😊❤😊❤😊❤😊❤😊😊❤😊😂😅🎉😅🎉😅😅🎉😅🎉😅🎉😅😂😅😂😅🎉😅😂😊😂😊😂

  • @haseyhasey9193
   @haseyhasey9193 19 วันที่ผ่านมา +11

   😅😂ঘক্সহক্সমদঞ্জক্সজ্যজশধলসবভ চ,ম্ভজফক্সলজচফ ম্ফজ্য লব

  • @user-bz3jh1bm9k
   @user-bz3jh1bm9k 18 วันที่ผ่านมา +2

   ❤😂🎉😮😢😮😢н

  • @tyasdesiana3664
   @tyasdesiana3664 18 วันที่ผ่านมา

   😂❤😂❤

  • @marcocciawalter2221
   @marcocciawalter2221 18 วันที่ผ่านมา

   (\_/)
   ( • •)
   (\❤

  • @user-fd7xw5iq4x
   @user-fd7xw5iq4x 18 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @_manas2018
  @_manas2018 20 วันที่ผ่านมา +394

  Toothpaste❌
  Face paste✔️

  • @amalialia3220
   @amalialia3220 20 วันที่ผ่านมา +16

   ❤❤❤❤❤❤

  • @saulpresidente7257
   @saulpresidente7257 19 วันที่ผ่านมา +12

   🎉❤

  • @yasbethmartinez1077
   @yasbethmartinez1077 19 วันที่ผ่านมา +6

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @yasbethmartinez1077
   @yasbethmartinez1077 19 วันที่ผ่านมา +4

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

  • @VeimSilva
   @VeimSilva 18 วันที่ผ่านมา +5

   É isso aí é difícil de pasta de dente nunca vou fazer isso como pasta de dente 🦷 pasta de dente é bom para escovar os dentes e os dentes não ficar com cárie

 • @Kel-nz6ne
  @Kel-nz6ne 18 วันที่ผ่านมา +47

  Chocolate know how much damage you're doing to environment that's a lot of cardboard

 • @linamontoya3979
  @linamontoya3979 16 วันที่ผ่านมา +72

  امنح مقاطع الفيديو الخاصة بك تذلل 😂

  • @lilianagauna9964
   @lilianagauna9964 9 วันที่ผ่านมา +4

   Esto de cartón todo de cartón no tenés otra cosa real

  • @kieuhanhnguyen637
   @kieuhanhnguyen637 8 วันที่ผ่านมา

   ​@@lilianagauna9964TV ỹyr

  • @joseedwinfigueroacarrasco4109
   @joseedwinfigueroacarrasco4109 7 วันที่ผ่านมา

   😊😊😅😅😅😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😅😊😊

  • @narcisotome2952
   @narcisotome2952 7 วันที่ผ่านมา

   😊

  • @user-lh4vb1pt3f
   @user-lh4vb1pt3f 5 วันที่ผ่านมา

   ناس منا ميفهموش لغتنا

 • @user-gk4bn9bg7l
  @user-gk4bn9bg7l 19 วันที่ผ่านมา +104

  Te quitan el aipad, yo haciendo videos

  • @HANSURAGames
   @HANSURAGames 14 วันที่ผ่านมา +3

   Ex dudishrfm dishwasher Handojo dll dll diskusi cvg GKB cari-cari😂😢😮😅😊😢🎉😂😂❤

  • @dexterdelacruz1308
   @dexterdelacruz1308 12 วันที่ผ่านมา

   Ggfudg it druee on td. Fu❤❤fr

  • @samsungj7neo685
   @samsungj7neo685 11 วันที่ผ่านมา

   ☀️10:64
   YOU have a good luck and your good luck and the! up and down the top of the morning and the family are?

  • @samsungj7neo685
   @samsungj7neo685 11 วันที่ผ่านมา

   sorry so late in touch for the weekend of it now but it is is is the same thing as the delay is the morning with

  • @samsungj7neo685
   @samsungj7neo685 11 วันที่ผ่านมา

   majai61?😢

 • @user-uc7gd2ps9l
  @user-uc7gd2ps9l 21 วันที่ผ่านมา +104

  أستغفِرُالله

 • @user-vz2lu8bz4x
  @user-vz2lu8bz4x 13 วันที่ผ่านมา +3

  انه،مخيف،وزيدبزياداماشي،حقيقي،راه،كرطون

  • @user-vz2lu8bz4x
   @user-vz2lu8bz4x 13 วันที่ผ่านมา

   🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

 • @DianaSantaMaria-de5lg
  @DianaSantaMaria-de5lg 19 วันที่ผ่านมา +11

  La pasta de dientes quedó en el brazo😂😂

 • @zawpyae4449
  @zawpyae4449 21 วันที่ผ่านมา +150

  My axtienty when there was still toothpaste on his arm:⬇️⬇️⬇️⬇️↖️↖️↙️↘️↘️↘️↘️↘️↘️

  • @user-in9fi4qx3v
   @user-in9fi4qx3v 20 วันที่ผ่านมา

   Whdmxhcn❤

  • @inju841
   @inju841 19 วันที่ผ่านมา +11

   У меня тоже

  • @engkiuman3496
   @engkiuman3496 19 วันที่ผ่านมา +5

   🐯🐱

  • @TitikSelvia
   @TitikSelvia 19 วันที่ผ่านมา +1

   ​@enkxjxjzjgkiuman3496

  • @merlinratundulage4516
   @merlinratundulage4516 19 วันที่ผ่านมา

   ​@@inju841p

 • @HananHanan-nt8hg
  @HananHanan-nt8hg 17 วันที่ผ่านมา +153

  مبروك ال 500❤

  • @EliEloy
   @EliEloy 16 วันที่ผ่านมา +13

   Kak itu mainannya asli atau enggak sih

  • @ztejkomando1641
   @ztejkomando1641 16 วันที่ผ่านมา +6

   Алтпоаоагашлвгыляопшашышг❤❤❤​@@EliEloy

  • @Ahmedkhan-up2dz
   @Ahmedkhan-up2dz 16 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤​@@ztejkomando1641

  • @suhanaazmi819
   @suhanaazmi819 16 วันที่ผ่านมา

   Yggygvvguhhhhhtuhguuhyyyhtyyyyuyuhyhhu

  • @user-xw1mv5iw7s
   @user-xw1mv5iw7s 16 วันที่ผ่านมา +1

   ​@@EliEloyjejfkfjfkfndjdjdjrjjfjjfjfjfjjfjfjfjfjj fk uurjjxjzjyncjj

 • @lailaabbas4750
  @lailaabbas4750 11 วันที่ผ่านมา +2

  ثبغيغفلناب الله اجرج آمين حبيبتي عمه مرحبا مليون مبروك 👏 الله يرحمها يا ابو احمد الله يسعدك يا ٤ مرحبا بك يا غالي الله يحفظك من عيون ب الله يرحمها يا رب العرش الكريم ان يشفيك ويعافيك يارب

 • @mayali2546
  @mayali2546 21 วันที่ผ่านมา +5

  Bro turned to a bunny to a handsome one 😂

 • @pragnasagarmedi4176
  @pragnasagarmedi4176 23 วันที่ผ่านมา +492

  Hey ur cute❤

  • @soudamohammed9661
   @soudamohammed9661 21 วันที่ผ่านมา +20

   😂😂😂😂🙏🏿🙏🏿🙏🏿🙏🏿

  • @irenemacayanan9892
   @irenemacayanan9892 21 วันที่ผ่านมา +1

   Gfcbbbbfjxj❤❤❤❤😅😅😂

  • @khalidellakout
   @khalidellakout 21 วันที่ผ่านมา

   Nom ,0​@@soudamohammed9661

  • @khalidellakout
   @khalidellakout 21 วันที่ผ่านมา +12

   Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

  • @amalasegar7854
   @amalasegar7854 21 วันที่ผ่านมา

   wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww2ww❤​@@soudamohammed9661

 • @DamlaBOZTAS-tf6qj
  @DamlaBOZTAS-tf6qj 18 วันที่ผ่านมา +1

  Ne diyorsun lan sene nin şampiyonu olduk be❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️💛❤️

 • @tomcooper5542
  @tomcooper5542 16 วันที่ผ่านมา +4

  People that realize the bull was made out of cardboard
  Put this emoji in the comments if you realized"🤘"

 • @babyboo3594
  @babyboo3594 19 วันที่ผ่านมา +47

  Nah bros ganna brush hes teeth with hes arm
  Nahhh bro even brush hes face

 • @marifajardo390
  @marifajardo390 19 วันที่ผ่านมา +26

  Qero que un cepillo no te ba a limpiar bien los dientes

  • @aslyRivera-zh7ez
   @aslyRivera-zh7ez 10 วันที่ผ่านมา

   Y tu ydwho😂

  • @user-pi9hg9ud7r
   @user-pi9hg9ud7r 10 วันที่ผ่านมา

   😮😂🎉❤😊😅😮😢🎉😂❤

  • @silenegoncaloSilene
   @silenegoncaloSilene 10 วันที่ผ่านมา

   Dgnkxckdhdjd Oi oi como colocar no

 • @kristynguyen9200
  @kristynguyen9200 วันที่ผ่านมา

  He just brush his teeth and HIIIIS FAAAAAACE??????

 • @user-ur4bz2dm5w
  @user-ur4bz2dm5w 18 วันที่ผ่านมา +24

  Nice editing 😊

 • @artem-rf8pk
  @artem-rf8pk 21 วันที่ผ่านมา +7

  У меня самые имбовые рекомендации

 • @francielebertellipapocalci1805
  @francielebertellipapocalci1805 20 วันที่ผ่านมา +32

  Como que você consegue tanto papelão
  E como você faz 1 monte de coisas de papelão

  • @user-uy2ru9nb4h
   @user-uy2ru9nb4h 19 วันที่ผ่านมา

   😂😢😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😣😣😡🤬💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩💩🤡💩💩💩💩💩💩💩👣👣👣🦱👋🔥🔥🔥🔥🔥🔥☀️☀️☀️🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎉😂

 • @user-qp9oy5ej7p
  @user-qp9oy5ej7p 18 วันที่ผ่านมา +28

  바나 오늘 학교 🕖 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 🕖 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 🕕 벽시계 8877788

 • @user-cx4hj6np2j
  @user-cx4hj6np2j 16 วันที่ผ่านมา +8

  ダンボイルでものをつくれてすごい

 • @user-os8nn4xi7j
  @user-os8nn4xi7j 3 วันที่ผ่านมา +1

  He left some 😂😂

 • @RehamShehata-ds4kh
  @RehamShehata-ds4kh 19 วันที่ผ่านมา +21

  I went witbank okay yes okay I'll be there girly Nelly and Holly

  • @user-nq6el5of6n
   @user-nq6el5of6n 16 วันที่ผ่านมา

   500м🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
   🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉

  • @user-fb2rc5fz5s
   @user-fb2rc5fz5s 14 วันที่ผ่านมา

   ​5of6n

  • @user-fb2rc5fz5s
   @user-fb2rc5fz5s 14 วันที่ผ่านมา

   😂😮😅유주반말ㅋㅋㅋㅋ🎉🎉😊

 • @romanakvapilova5090
  @romanakvapilova5090 19 วันที่ผ่านมา +170

  Zfhxigjbjjuhjh✨🎈😘🍓🍓💐😅Nikolka j8njjknjknkl0

  • @carmenbaculi8209
   @carmenbaculi8209 6 วันที่ผ่านมา +7

   Hey kid

  • @FatimahSiddiq
   @FatimahSiddiq 6 วันที่ผ่านมา +2

   🎉🎉🎉🎉

  • @FatimahSiddiq
   @FatimahSiddiq 6 วันที่ผ่านมา +2

   🎉🎉🎉🎉🎉

  • @user-lh4vb1pt3f
   @user-lh4vb1pt3f 5 วันที่ผ่านมา

   ​@@FatimahSiddiqhvnbcvn'k

  • @user-lz6ss2wd3k
   @user-lz6ss2wd3k 5 วันที่ผ่านมา +3

   Машина неправда это картон😅

 • @user-yf1qw7ov2s
  @user-yf1qw7ov2s 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

  Использовать настоящие вещи как норм люди:👎
  Использовать токо картон в жизни:😁😁😁😃😃😃😄😄😄🥰🥰🥰🤪🤪🤪🤑🤑🤑☠️

 • @user-jz7mw8ep3w
  @user-jz7mw8ep3w 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  It's like he has an dentist appointment

 • @johannarebuzzi8763
  @johannarebuzzi8763 25 วันที่ผ่านมา +221

  😂😂😂😂Jajjajajajajjjajaaaaajjajajajajajjqj es mentira

  • @dewizulmaisa5986
   @dewizulmaisa5986 23 วันที่ผ่านมา +7

   Feel Q 😂😊

  • @CarmelaRusso-xd6xy
   @CarmelaRusso-xd6xy 23 วันที่ผ่านมา +7

   😊

  • @user-fc1zc2go8u
   @user-fc1zc2go8u 23 วันที่ผ่านมา

   ❤❤ج❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤ج❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

  • @MaratXoliqov
   @MaratXoliqov 21 วันที่ผ่านมา

   😅

  • @mopham5079
   @mopham5079 21 วันที่ผ่านมา

   123456789000000k

 • @mydeen123-dt9nm
  @mydeen123-dt9nm 19 วันที่ผ่านมา +10

  Your so cute Oppa 💜💜

 • @jmartenorio3753
  @jmartenorio3753 19 วันที่ผ่านมา +2

  bro that box

 • @carendamons6958
  @carendamons6958 23 วันที่ผ่านมา +118

  How is the box not broken?
  👇

  • @user-yd7hq7qx6d
   @user-yd7hq7qx6d 21 วันที่ผ่านมา +5

   Stop begging for likes

  • @user-uk4rt9bq6u
   @user-uk4rt9bq6u 21 วันที่ผ่านมา +5

   Ggu

  • @user-tm1iu3ke8h
   @user-tm1iu3ke8h 21 วันที่ผ่านมา

   ق٦٣قغ٢ععت٦ا٦تغتتف٢ثنعثتثيغوقغي٦ثع٣٥قثنثعنثنبنبم

  • @UMmuhmadKrshan
   @UMmuhmadKrshan 21 วันที่ผ่านมา +1

   🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴🇯🇴 شوف حالك من الأردن في عني

  • @candidriver434
   @candidriver434 20 วันที่ผ่านมา +2

   Because it’s cardboard duhh

 • @agnesyong5479
  @agnesyong5479 20 วันที่ผ่านมา +18

  Now you are extra clean😂😂😂😂😂😂

  • @natalyrojasreyes789
   @natalyrojasreyes789 19 วันที่ผ่านมา

   Da vringe

  • @evaeva9019
   @evaeva9019 18 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤

 • @samanmalek17
  @samanmalek17 17 วันที่ผ่านมา +1

  Bro still has toothpaste on his hands 😂😂😂

 • @Isacrisinsana.caritadiavolica
  @Isacrisinsana.caritadiavolica 16 วันที่ผ่านมา

  Literalmente yo en mi ezquisofrenia a las 3:33 am

 • @mikeeferrer
  @mikeeferrer 20 วันที่ผ่านมา +7

  You've got to love cardboard just as much as I do. If you consume it, your bowel is gonna improve and yout hair follicles will start to regenerate.

 • @farhadhossain8785
  @farhadhossain8785 19 วันที่ผ่านมา +75

  Nice😮😮😮😮

  • @kulnaradosalieva5012
   @kulnaradosalieva5012 14 วันที่ผ่านมา +2

   Ой сегодня решим нет повода во ад 🇵🇸

  • @user-fx8qv2ne7j
   @user-fx8qv2ne7j 14 วันที่ผ่านมา

   😮😮😮😮😮😮

  • @quyha7112
   @quyha7112 13 วันที่ผ่านมา

   😮😮😮

  • @user-gl1ce2ih8f
   @user-gl1ce2ih8f 13 วันที่ผ่านมา

   😂😂😂😂😂х

 • @MaralaErdeneb-ep6qx
  @MaralaErdeneb-ep6qx 16 วันที่ผ่านมา

  He left little toothpaste on his shoulder

 • @UrielGeremias-sw2vq
  @UrielGeremias-sw2vq 12 วันที่ผ่านมา

  He left his toothpaste in his arm

 • @itishanayak8527
  @itishanayak8527 19 วันที่ผ่านมา +18

  You are sooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo cute ❤❤❤

 • @bomavan2913
  @bomavan2913 18 วันที่ผ่านมา +53

  So. Cute

  • @kamruzama6549
   @kamruzama6549 14 วันที่ผ่านมา +5

   So cute ❤❤❤❤❤❤❤

  • @user-on1og6jr2b
   @user-on1og6jr2b 14 วันที่ผ่านมา +3

   Blud has a crush 💀

  • @OzanAli-tt9pb
   @OzanAli-tt9pb 14 วันที่ผ่านมา

   ​@@kamruzama6549اقتبج هم قبل بك يا يثصثثهخخثخثخيخخثخثخثخثخثثخخثخخثحثحثثححثحححثحصفخخلخلخلخلخلللخخلخلخلخلخفهففه ط❤طططيطث❤

 • @chelcienesbitt7531
  @chelcienesbitt7531 18 วันที่ผ่านมา +1

  Am i the only person who saw the filter glitch

 • @heatherLC1219
  @heatherLC1219 11 วันที่ผ่านมา +5

  You are so talented at.drawing

 • @reghiouikheira7051
  @reghiouikheira7051 21 วันที่ผ่านมา +19

  كدابين❤ هادو اوراق 😂😂😂😂

 • @farrynkiddoo6768
  @farrynkiddoo6768 20 วันที่ผ่านมา +8

  50K therapy seats left 😅😅😅

 • @user-pd8yi3cn7m
  @user-pd8yi3cn7m 17 วันที่ผ่านมา

  My toddler did the same thing and then regretted it 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @brookescurry3616
  @brookescurry3616 3 วันที่ผ่านมา

  Bro. I didn’t even get the pets toothpaste off

 • @AliceMunoz-ji1zd
  @AliceMunoz-ji1zd 14 วันที่ผ่านมา +45

  Eres mi favorita hasta la veo la tele y eres mi celular❤😅

 • @manishanarule4855
  @manishanarule4855 20 วันที่ผ่านมา +4

  Hey so nice Bhai

  • @RajaniKachhap
   @RajaniKachhap 16 วันที่ผ่านมา

   Om❤❤❤❤🎉🎉🎉🎉😂😂😂😮😅😊😊

 • @rizallybuenzpagao3563
  @rizallybuenzpagao3563 17 วันที่ผ่านมา

  I like wrestling, I like brushing our face more Bob, I like brushing my teeth, but that guy with my me years doesn't know how to brush his teeth, and he just brushed his face, then he hang out with managers

 • @user-wk9lg4re4h
  @user-wk9lg4re4h 18 วันที่ผ่านมา

  bro what are you doing boy that's not how you do it just put the two piece in one guys why did you say it's so cute

 • @PhuongMy-oj3xh
  @PhuongMy-oj3xh 18 วันที่ผ่านมา +10

  cái mặt thấy ghê😎😒😏 đồ cá chà bặt. tự dịch

 • @FederalSecretaryOfDefense
  @FederalSecretaryOfDefense 19 วันที่ผ่านมา +19

  Bros arm just left the chat 💀

 • @nameerfaqeh4897
  @nameerfaqeh4897 18 วันที่ผ่านมา

  Pov:the biggest edit ever

 • @MariaFernandaGarciaMoral-fg4nk
  @MariaFernandaGarciaMoral-fg4nk 3 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂😂 🤣🤣🤣🤣que le paso al niño de chiquito para estar así aqui los que opinan igual 😂😂

 • @RamyaphilipPhilip
  @RamyaphilipPhilip 19 วันที่ผ่านมา +19

  So cute 👌😊

  • @antaranandi9929
   @antaranandi9929 18 วันที่ผ่านมา +1

   Poop emoji is cuter than him

 • @sergiomolina899
  @sergiomolina899 20 วันที่ผ่านมา +27

  Like si tradujiste esto😅😅😅😅

  • @dgking80
   @dgking80 15 วันที่ผ่านมา +1

   🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉😮😮😮😮😅😮😮😮😮thfhdhufbioooooo😮😊❤

  • @RamazanAcar-dz2pd
   @RamazanAcar-dz2pd 14 วันที่ผ่านมา

   ❤vbdbd❤❤xhabxvba, ❤❤dhdhsbb❤

 • @charmainejoymachete-delacr4430
  @charmainejoymachete-delacr4430 17 วันที่ผ่านมา

  U SHOULD JUST THOOTHBRUSH PROPERLY

 • @ysanchez8909
  @ysanchez8909 17 วันที่ผ่านมา +1

  I thought everything was made at the cardboard Not because of the water

 • @mutoustarsaber
  @mutoustarsaber 24 วันที่ผ่านมา +60

  すごいですね

  • @camluanthoi8364
   @camluanthoi8364 24 วันที่ผ่านมา +4

   Anh ơi sai cách rồi anh ơi đánh răng kiểu gì anh ơi em lại luôn á😫😫😫😫😫😫😫😫😫😫

  • @user-yr2lk6gb8p
   @user-yr2lk6gb8p 23 วันที่ผ่านมา +1

   たしかに🤣

  • @marinelagrasunu8784
   @marinelagrasunu8784 23 วันที่ผ่านมา

   ​@@user-yr2lk6gb8p1111 nu în1111

  • @user-we8op4tp9z
   @user-we8op4tp9z 9 วันที่ผ่านมา

   Hsjbl

 • @wisewillow30
  @wisewillow30 17 วันที่ผ่านมา +9

  cardboard guy
  👇🏻

 • @sylviacurmi2136
  @sylviacurmi2136 11 วันที่ผ่านมา

  Pov me getting a new toothpaste 😅😅

 • @user-dx2de2ro1z
  @user-dx2de2ro1z 8 วันที่ผ่านมา

  ❤ Lee ran and Lee yoon

 • @VergieJarlego
  @VergieJarlego 20 วันที่ผ่านมา +14

  is dat a box 🎁🎁🎁🎁😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

  • @noopepaynitiya8533
   @noopepaynitiya8533 18 วันที่ผ่านมา +2

   าะาพ

  • @noopepaynitiya8533
   @noopepaynitiya8533 18 วันที่ผ่านมา +2

   าหวหสหสหตกรก

  • @arunbalraj4819
   @arunbalraj4819 17 วันที่ผ่านมา

   I😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊iikkķk😊😊😊😊😊kkkjkkk😊😊😊😊😅😅😅😅😅😅😅😅😮😮😮😮😮😮😮😮😢😢😂😂😂😂😂😂😂😂😂😊😊😊😊😅😅😅😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊

 • @tamaravinci4968
  @tamaravinci4968 24 วันที่ผ่านมา +234

  Wtf button
  👇

  • @candidriver434
   @candidriver434 20 วันที่ผ่านมา +1

   Wtf is your profile button

  • @user-zq6kr6yj8n
   @user-zq6kr6yj8n 20 วันที่ผ่านมา

   ععغ

  • @user-op4tl2io4x
   @user-op4tl2io4x 20 วันที่ผ่านมา

   cavqjgsbndjgqohiso

  • @saiblessings8269
   @saiblessings8269 20 วันที่ผ่านมา

   Wtf Means what the fuck 😂😂❤

  • @AnugrahKolarov
   @AnugrahKolarov 20 วันที่ผ่านมา

   Kjjdjdhfhhfhrhdhefhhdhdhhxgdhxgdhxhxhehdhheijdhdhdhdhdhdehdhdhxgedhxuhddvvdhdhddggdhdhdfhdhhdhdhxdhdhdhdhddjehdjdhdhshdhhdhxdhehduhehdhehdhehdhddhhdhehhddhhdhdhddhdhhdhdhdhdhddhhdhdhjkdjhdbdbdbbdndjdjdjdjdhedjdjjejdjeklajdjdjjjdbdhdhdhehjdudjehdhhdjezmsdmddjjwjddjjdjwjd$jdjesww2wsjdhhdhdhdjjxjdjjdjjjdj$+jddj😮

 • @Kyle15playzgtag-ye7pr
  @Kyle15playzgtag-ye7pr 4 วันที่ผ่านมา

  Is bro playing with fucking workable cardboard???????💀💀💀💀💀💀💀💀💀

 • @BLUEvsRED960
  @BLUEvsRED960 12 วันที่ผ่านมา

  Toothpaste ❌️
  Cardboard ✅️

 • @nicarosemelo4797
  @nicarosemelo4797 19 วันที่ผ่านมา +32

  my ixciety when he pours water in his face but its carbord:↗️➡️➡️↘️↖️

  • @MelatiMelati-tj2fu
   @MelatiMelati-tj2fu 18 วันที่ผ่านมา +5

   Rioibik🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷🦷

  • @NarangerelDorjpalam-vt8nz
   @NarangerelDorjpalam-vt8nz 18 วันที่ผ่านมา

   Jrjjrji😂😊kriri❤🎉😂😢😮😊jtjtjtiititkttjtjutut8tjtutiit
   Hrktjtjit

  • @ercanozcelik3423
   @ercanozcelik3423 18 วันที่ผ่านมา

   Ygug

 • @user-co6wj7zg8z
  @user-co6wj7zg8z 21 วันที่ผ่านมา +96

  😂😂😂😂сколько пасты зато чистые

  • @gilmaradnai7291
   @gilmaradnai7291 20 วันที่ผ่านมา +3

   😅😅😂😂❤❤❤🎉🎉🎉❤❤❤❤😍😍😘😘😘🤗

  • @Tishmk
   @Tishmk 20 วันที่ผ่านมา

   Urrhsjlejrnrbrbrbkajsbagavcsffscvavw🎉🎉uruufhhfhdrrhdhdhhrhrhrhhrhrhhrh😮yyr😢grgry

  • @carlosvilte862
   @carlosvilte862 20 วันที่ผ่านมา +2

   😊😊😊

  • @carlosvilte862
   @carlosvilte862 20 วันที่ผ่านมา +2

   😊😊😊p

  • @LulumariaOrdones
   @LulumariaOrdones 20 วันที่ผ่านมา +1

   😂😂😂❤

 • @zohaibali7782
  @zohaibali7782 17 วันที่ผ่านมา

  You've got to kidding me 😡

 • @EvaKondratyev
  @EvaKondratyev 4 วันที่ผ่านมา

  Bro still had tooth paist on his hand

 • @gladiscarvajal9307
  @gladiscarvajal9307 15 วันที่ผ่านมา +7

  Señor bueno ya no gaste cartón los árboles ........ Que te hizo los árboles

  • @delmimasin
   @delmimasin 5 วันที่ผ่านมา

   ❤❤

  • @delmimasin
   @delmimasin 5 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤

 • @byutipol6791
  @byutipol6791 19 วันที่ผ่านมา +5

  Wow make his own cardboard box Tutt brush 🪥

 • @virginiaarevalo5285
  @virginiaarevalo5285 15 วันที่ผ่านมา

  The ending 💀

 • @rumeeshaikh6211
  @rumeeshaikh6211 11 วันที่ผ่านมา

  Bhai right hand me colgate
  Reh gaya
  😊

  • @rumeeshaikh6211
   @rumeeshaikh6211 11 วันที่ผ่านมา

   Please like
   ❤❤❤❤🎉🎉🎉

 • @user-gt8dt7sn4r
  @user-gt8dt7sn4r 21 วันที่ผ่านมา +6

  😂

 • @BrandonKerber-qi3ss
  @BrandonKerber-qi3ss 20 วันที่ผ่านมา +43

  Good

  • @ArvindKumar-gf9wp
   @ArvindKumar-gf9wp 17 วันที่ผ่านมา

   Hoodies car game 💥👿😏☺️😊😌😙😍🤤😋😏🥲😆🤑🍎💛💜

  • @user-nb4sn9cs5z
   @user-nb4sn9cs5z 17 วันที่ผ่านมา

   🍓💋👍💋😎😎💀💋

  • @georginagonzalez5164
   @georginagonzalez5164 17 วันที่ผ่านมา +3

   😂😂😂😅😅❤❤❤❤❤😅😅😆😆😆😆

  • @RirnRirin-jk5gy
   @RirnRirin-jk5gy 17 วันที่ผ่านมา +2

   osishdidid😅sisi isi KDDKKSKSKSKSJJSSKK

  • @RirnRirin-jk5gy
   @RirnRirin-jk5gy 17 วันที่ผ่านมา

   ISIS di sisi

 • @OctopusReacts
  @OctopusReacts 17 วันที่ผ่านมา

  doppel ganger from thats not my neighbor

 • @LeoConstantin-lv7bq
  @LeoConstantin-lv7bq 12 วันที่ผ่านมา

  "i need your face rutine"😂

 • @user-lk4pk6vj7o
  @user-lk4pk6vj7o 19 วันที่ผ่านมา +15

  2××××133252_×536×646=?+

 • @darshanadebnath1105
  @darshanadebnath1105 20 วันที่ผ่านมา +12

  Good 😊

 • @meg1174
  @meg1174 14 วันที่ผ่านมา +1

  Really really nice 🥰🖐️😊🏡👍😆🥰😘😄😘😅😁😚🐞😈😓🐞🐞🐞🐞🐞🐞

 • @rach02357
  @rach02357 3 วันที่ผ่านมา

  Bro became thats not my neighbor

 • @belenquiroga4545
  @belenquiroga4545 25 วันที่ผ่านมา +52

  😮..
  M

 • @yvonnekuok0202
  @yvonnekuok0202 21 วันที่ผ่านมา +4

  He left some toothpaste on his arm 😂😂😂

 • @AmberLacy-zw6qn
  @AmberLacy-zw6qn 19 วันที่ผ่านมา

  Bro why did you use so much toothpaste?🤪

 • @argylsamidan7508
  @argylsamidan7508 7 วันที่ผ่านมา

  What the?🕊️.........................He- im leaving I'm getting 1B (Billion) toothpaste (im lie ying im totally leaving)

 • @mariaaliciaa006._-._-
  @mariaaliciaa006._-._- 20 วันที่ผ่านมา +3

  pretty random 😊👍

 • @rrezartakryeziu3851
  @rrezartakryeziu3851 21 วันที่ผ่านมา +3

  HELLOUNU

 • @user-oj8hd2ml8j
  @user-oj8hd2ml8j 18 วันที่ผ่านมา

  感想/あ、そこはちゃんと水あるんだ😎😂

 • @user-el5bi4ie2s
  @user-el5bi4ie2s วันที่ผ่านมา +1

  Человек Бульба или картошка

 • @3puterivlog175
  @3puterivlog175 21 วันที่ผ่านมา +27

  Me at the end:?????😂

  • @YanetAlbarrae
   @YanetAlbarrae 20 วันที่ผ่านมา

   😢😢😮😮😮😊😊😊😊😅😅😅😂😂🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤😂😂😂❤😂

  • @ElineEline-gr2oq
   @ElineEline-gr2oq 19 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤❤❤❤❤

  • @xxxtentacion1299
   @xxxtentacion1299 16 วันที่ผ่านมา

   😂😂😂😂

  • @xxxtentacion1299
   @xxxtentacion1299 16 วันที่ผ่านมา

   Uuuuuu

 • @1-Azkayra290
  @1-Azkayra290 20 วันที่ผ่านมา +5

  ❤❤

  • @ikmalraditya3163
   @ikmalraditya3163 10 วันที่ผ่านมา

   ,dfhfhfhdjdjxjkxjcj😊❤

 • @user-il4wo9dm3u
  @user-il4wo9dm3u 5 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Картон за сколько вы это делали а?😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @user-dp9sx5zl8x
  @user-dp9sx5zl8x 10 วันที่ผ่านมา

  He is so cringe🤣🪳

 • @kusalanggag-9722
  @kusalanggag-9722 20 วันที่ผ่านมา +8

  You so cute😀