ไม่สามารถเล่นวิดีโอนี้
ขออภัยในความไม่สะดวก

Dragon Age: The Veilguard | Official Reveal Trailer

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 8 มิ.ย. 2024
 • เกม

ความคิดเห็น • 41K

 • @dragonage
  @dragonage  8 วันที่ผ่านมา +112

  Watch our Gameplay Reveal here: th-cam.com/video/CTNwHShylIg/w-d-xo.html

  • @Gaettusk
   @Gaettusk 8 วันที่ผ่านมา +260

   No, I don't think I will

  • @1Sl0w_
   @1Sl0w_ 8 วันที่ผ่านมา +175

   nah we good

  • @WillOfPower321
   @WillOfPower321 8 วันที่ผ่านมา +120

   Nope

  • @randomxgen6167
   @randomxgen6167 8 วันที่ผ่านมา +87

   Fire whoever made this trailer. The game itself seems like a continuation of inquisition's design philosophies, but the person who directed the thing meant to sell the game failed spectacularly.

  • @stefanfischer2073
   @stefanfischer2073 8 วันที่ผ่านมา +88

   go to woke playersbase

 • @sayfmm
  @sayfmm 10 วันที่ผ่านมา +16355

  the real reason why TH-cam removed dislikes

  • @jdbaha0139
   @jdbaha0139 10 วันที่ผ่านมา +333

   There's a add-on for Firefox/chrome that brings it back. Dislikes are at 12k vs the 14k likes.

  • @XBullitt16X
   @XBullitt16X 10 วันที่ผ่านมา +421

   Gotta get the extension, but yes it was to protect corpos.

  • @Oshaoxin
   @Oshaoxin 10 วันที่ผ่านมา +68

   14k Likes, 12k Dislikes now
   Hmmmm wonder why

  • @voidox
   @voidox 10 วันที่ผ่านมา +43

   as of right now, 14k likes and 13k dislikes with the add-on

  • @frankcasamento74
   @frankcasamento74 10 วันที่ผ่านมา +90

   @@Oshaoxin 13k dislike now and dont forget the dislikes are scaled down on the extension so the dislikes are higher then shown

 • @T.O.Wallee
  @T.O.Wallee 9 วันที่ผ่านมา +7143

  The most shocking thing about the trailer was that BiioWare left the comments open

  • @UniverseGd
   @UniverseGd 9 วันที่ผ่านมา +207

   Enjoy them while you can. They'll shut it down as always for toxic gamers or for a majority of people that makes valid criticism.

  • @gearoidoconnell5729
   @gearoidoconnell5729 9 วันที่ผ่านมา +27

   Or the not-happy too 😂. Hope the gameplay look better and not an online game on phone.

  • @txdmsk
   @txdmsk 9 วันที่ผ่านมา +29

   Comments are good for the TH-cam algorithm. Bad press is press too

  • @coltonwilkie241
   @coltonwilkie241 9 วันที่ผ่านมา +14

   Yeah I'm shocked by that. They usually lock down their Twitter posts immediately.

  • @REALdavidmiscarriage
   @REALdavidmiscarriage 9 วันที่ผ่านมา +3

   @@txdmskmanufactured outrage?

 • @Nerd635
  @Nerd635 5 วันที่ผ่านมา +741

  10 years since inquisition, for this?

  • @alinehannak227
   @alinehannak227 4 วันที่ผ่านมา +16

   Yes!
   Don't play it, if you don't like it!!!

  • @HowlingMad86
   @HowlingMad86 4 วันที่ผ่านมา +93


   Don't worry, we won't play it.

  • @samanthaperry6090
   @samanthaperry6090 4 วันที่ผ่านมา +40

   This is probably going to be $60 to $70 there's no way I'm paying that much for this ..last year though I was prepared to pay that or more for dreadwolf since the hype was awesome. But this? It looks like League of Legends and elder scrolls online had a drunken one night stand with fortnight and this was the result

  • @gregdrake9377
   @gregdrake9377 4 วันที่ผ่านมา

   Right

  • @devceropeolearw5441
   @devceropeolearw5441 3 วันที่ผ่านมา +9

   ​@@alinehannak227You are a bot

 • @majimasmajimemes1156
  @majimasmajimemes1156 3 วันที่ผ่านมา +131

  Amazing how every fantasy franchise is starting to look like Dragon Age, except Dragon Age.

  • @presleybaldwin3756
   @presleybaldwin3756 วันที่ผ่านมา

   My gosh, you're right...

  • @jameshosey2718
   @jameshosey2718 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   hahaha brilliant.

  • @morpheus9522
   @morpheus9522 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   My gosh, you are wrong. You guys REALLY don't know what dark fantasy is. DAI was already like this. Doubt it? See the trailer from DAI again.

  • @presleybaldwin3756
   @presleybaldwin3756 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา +2

   @@morpheus9522 I think you're confused, your argument has nothing to do with our messages.

 • @thebluething8559
  @thebluething8559 9 วันที่ผ่านมา +4965

  Perhaps I judged you too harshly Dragon Age 2

  • @BlobBlobkins
   @BlobBlobkins 9 วันที่ผ่านมา +312

   we were so spoiled back then and didn't know what's coming in the future....

  • @enigma2311
   @enigma2311 9 วันที่ผ่านมา +130

   @@BlobBlobkins Exactly my thoughts.. if i only knew how bad things will become.. i would have appreciated DA2 more 🥲

  • @DefconDelta88
   @DefconDelta88 9 วันที่ผ่านมา +276

   DA 2 primarily suffered from bad gameplay, but the writing wasn't bad at all. Good story, bad execution with level design / mechanics and a rushed game with a lot of cuts.
   THIS though, is just an insult to the entire series. I thought Inquisition was lacking soul but this makes it look stellar by comparison.

  • @AlexMagnusTheLoneGamerWanderer
   @AlexMagnusTheLoneGamerWanderer 9 วันที่ผ่านมา +137

   @@DefconDelta88 despite its flaws i loved Dragon Age 2... too bad for the almost immediately copy pasted dungeons between main and side quests

  • @we.producemusic
   @we.producemusic 9 วันที่ผ่านมา +44

   And the DA:I was judged to harsh 😅 as well lol

 • @Ulrican414
  @Ulrican414 10 วันที่ผ่านมา +31386

  What are we some kind of dragon suicide squad?

  • @whats-going-on-fellas
   @whats-going-on-fellas 10 วันที่ผ่านมา +796

   bro 😭😭😭

  • @Shatterstar
   @Shatterstar 10 วันที่ผ่านมา +1636

   You're not wrong and I hate it.

  • @LordAngelus
   @LordAngelus 10 วันที่ผ่านมา +173

   Lmao

  • @panshepard3581
   @panshepard3581 10 วันที่ผ่านมา +448

   I can't take it anymore 😭😭

  • @PB-Trinity
   @PB-Trinity 10 วันที่ผ่านมา +468

   We are a group of nobodies going against an ancient Elven God. So yeah. That actually checks out.

 • @Kratosis-vf7uy
  @Kratosis-vf7uy 5 วันที่ผ่านมา +433

  Some part of me just died today watching this. Feels bad when you stop being the target audience for the game series you have loved for so long. RIP Bianca too

  • @SolFireYT
   @SolFireYT 4 วันที่ผ่านมา +25

   You didn’t stop being the target audience, the developers lost the plot (I fear literally this time).

  • @damnimbored25
   @damnimbored25 4 วันที่ผ่านมา +23

   I don't think anyone is the target for this shit outside reddit or some obscure focus group

  • @presleybaldwin3756
   @presleybaldwin3756 วันที่ผ่านมา

   @@damnimbored25 For leftist extremists otherwise known as social justice warriors, which is silly because they don't buy any of these products. The money would've been better spent being burnt for warmth...

 • @ENNEAD09
  @ENNEAD09 5 วันที่ผ่านมา +192

  We will miss you, Bioware...

  • @jeremyzak654
   @jeremyzak654 3 วันที่ผ่านมา +6

   Press "F" to pay respects😢

  • @presleybaldwin3756
   @presleybaldwin3756 วันที่ผ่านมา

   I won't, they did this to themselves. I'll miss some of their old games but they were not even made by these deplorable activists...

 • @accepthisname
  @accepthisname 9 วันที่ผ่านมา +1772

  When you expect disappointment and you're still disappointed.

  • @MochiMochiCakes
   @MochiMochiCakes 9 วันที่ผ่านมา +28

   No literally though. that's the whole mood.

  • @aydanandersson-nordine1435
   @aydanandersson-nordine1435 9 วันที่ผ่านมา +34

   I prepared myself for disappointment and was still sad at what I saw

  • @shad0wkn19ht9
   @shad0wkn19ht9 9 วันที่ผ่านมา

   Yeah, this is fucking bullshit. I didn't wait a decade to see them tank the fuck out of DAI into this shit. I'm fucking livid. But don't worry EA LITERALLY could go f themselves. This is bullshit. No of this relates to Dragon Age Inquisition. And now they have ruined the Dragon Age Universe with this garbage. Maybe if they didn't take 10 damn years we would had the correct game that starts off where our choices ended hunting Solas in DAI.
   To say I'm disappointed is a understatement. I'm Livid.

  • @gkm2928
   @gkm2928 9 วันที่ผ่านมา

   Summed it up perfectly..😢

  • @MriLenan
   @MriLenan 9 วันที่ผ่านมา +2

   We all expected the bottom from biovar, but they were able to go even deeper

 • @winterrrw
  @winterrrw 10 วันที่ผ่านมา +9230

  i didn't know disney bought bioware

  • @favorites7948
   @favorites7948 10 วันที่ผ่านมา +121

   My immediate thought

  • @SlavicGold
   @SlavicGold 10 วันที่ผ่านมา +287

   Its made for a modern audience now 😆

  • @Kyon_izaya
   @Kyon_izaya 10 วันที่ผ่านมา +18

   There's always been fruitloops in dragon age have you not played the other 3? What's the problem now?

  • @balkkoth
   @balkkoth 10 วันที่ผ่านมา +1

   Same thought ^^

  • @michaelgbala6855
   @michaelgbala6855 10 วันที่ผ่านมา +37

   ​@@Kyon_izaya I don't know how to explain what the feeling is. But the writing seems to be lackluster. I don't know if I'll judge it after playing or watching someone else play it.

 • @hashijouzu
  @hashijouzu 5 วันที่ผ่านมา +174

  It's like a completely different game that they just slapped the Dragon Age name on.

  • @noctotainlowry9246
   @noctotainlowry9246 วันที่ผ่านมา +2

   Dam you mean like dragon age 2? Pr inquisiton? Or how every game in the series has been radically different? Gtfo

  • @presleybaldwin3756
   @presleybaldwin3756 วันที่ผ่านมา +3

   @@noctotainlowry9246 Incorrect or do you mean that you completely missed their point? Which is that Vielguard is trash and the others were not, at least Dragon Age Inquisition looked and felt like Dragon Age where Vielguard doesn't at all look or feel like Dragon Age...

  • @noctotainlowry9246
   @noctotainlowry9246 วันที่ผ่านมา

   @presleybaldwin3756 yeah a gamr you havent even touched or seen and actual tangible gameplay of from players is trash. Lmao piss off culture war tourist

  • @hashijouzu
   @hashijouzu 20 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @@noctotainlowry9246 this isn't even close. It's like the others were an apple, banana, and an orange. This is like asparagus. gtfo yourself

 • @Kuiugcz2
  @Kuiugcz2 5 วันที่ผ่านมา +35

  „don’t worry guys, mods will fix all of this“
  Mods left the chat …

 • @nataliacozireva8211
  @nataliacozireva8211 8 วันที่ผ่านมา +2506

  Even Shrek is more dragon age than this

  • @azureheart2846
   @azureheart2846 8 วันที่ผ่านมา

   And most of them are part donkey

  • @carldahlqvist1290
   @carldahlqvist1290 8 วันที่ผ่านมา +35

   Couldn't have said it better.

  • @lord_cobi
   @lord_cobi 8 วันที่ผ่านมา +27

   Shrek is love 🙏

  • @deraltetalon9382
   @deraltetalon9382 8 วันที่ผ่านมา +14

   favorite comment right here

  • @BakedTerranaut
   @BakedTerranaut 8 วันที่ผ่านมา +17

   @@lord_cobi Shrek is life

 • @jinch21
  @jinch21 10 วันที่ผ่านมา +4740

  Who knew the Archdemon was the real hero all along? It tried to spare us from this future and we killed it.

  • @mhuh
   @mhuh 10 วันที่ผ่านมา +112

   We did kill Christ too so…
   Not much of a jump…

  • @Keseleth
   @Keseleth 10 วันที่ผ่านมา +13

   Hear, hear.

  • @caligulamaximus6186
   @caligulamaximus6186 10 วันที่ผ่านมา +175

   Logain was right the entire time...

  • @johndoe-cv8pr
   @johndoe-cv8pr 10 วันที่ผ่านมา +30

   ​@@caligulamaximus6186loghain is a hero

  • @DomanieJ
   @DomanieJ 10 วันที่ผ่านมา +107

   Just let Solas burn it to the ground, at this point

 • @cristianfernandez-lunahern3238
  @cristianfernandez-lunahern3238 5 วันที่ผ่านมา +117

  Bioware, the next company that EA is going to close... I don't even need a crystal ball to know.

 • @SithicusPL
  @SithicusPL 5 วันที่ผ่านมา +112

  237k dislikes vs 42k likes speaks for itself.

  • @musicisfree91
   @musicisfree91 3 วันที่ผ่านมา +1

   How are you able to see that?

  • @SithicusPL
   @SithicusPL 3 วันที่ผ่านมา

   @@musicisfree91 I've got Return TH-cam Dislike plugin installed.

  • @Bjarki-Leif
   @Bjarki-Leif 3 วันที่ผ่านมา +5

   @@musicisfree91 return youtube dislike extension

  • @airwater1070
   @airwater1070 วันที่ผ่านมา +2

   или у меня расширение это не работает на этой странице или счетчик сбили . показывает 43 тыс. лайков и 1 дизлайк. 1 это мой

  • @ERshino
   @ERshino วันที่ผ่านมา

   ​@@airwater1070сбили, у меня тоже показывать перестало

 • @magmakojote1663
  @magmakojote1663 10 วันที่ผ่านมา +2066

  Maybe Solas had a point...

  • @Keram-io8hv
   @Keram-io8hv 10 วันที่ผ่านมา +40

   I miss Solas, do you think they like killed him ofscreen?

  • @mako3197
   @mako3197 10 วันที่ผ่านมา +45

   @@Keram-io8hv old writers probably took Solas with them

  • @notyourproblem474
   @notyourproblem474 10 วันที่ผ่านมา +2

   ​​@@mako3197 I think Patrick Weekes (Solas's writer) is still working on this game.

  • @robosoldier11
   @robosoldier11 10 วันที่ผ่านมา +4

   just destroy it already.

  • @Angry8astard
   @Angry8astard 10 วันที่ผ่านมา

   After seeing this i want to do graywarden ritual again

 • @Dafeaz
  @Dafeaz 10 วันที่ผ่านมา +2248

  Larian walked so Bioware could fall down the stairs.

  • @Hunter-zf7rt
   @Hunter-zf7rt 10 วันที่ผ่านมา +29

   Yep, looks like it, now I just need to see gameplay if it also looks bad with the story,then I guess dragon age is dead

  • @templarcrow6577
   @templarcrow6577 10 วันที่ผ่านมา +19

   larian took a shit then look inside the toilet and went "WTF I DIDNT EAT CORN"

  • @keirbourne5323
   @keirbourne5323 10 วันที่ผ่านมา +5

   Lmao the best comment. You win

  • @andreiobeidat4114
   @andreiobeidat4114 10 วันที่ผ่านมา +3

   This is a genius comment ! You win !

  • @Retrofire-47
   @Retrofire-47 10 วันที่ผ่านมา +11

   Appropriate usage of the epigram, cause Larian just produced a game that would considered average by 2010 standards.
   now we give them trophies for it

 • @KisnouMusic
  @KisnouMusic 4 วันที่ผ่านมา +99

  If I died in those 10 years of long wait before Veilguard was announced, I would have died happily

  • @LunarisCollective
   @LunarisCollective 4 วันที่ผ่านมา

   lmao

  • @astroxmisfit
   @astroxmisfit 2 วันที่ผ่านมา +5

   I literally have been saying for the last decade that I hope I live long enough to play the next Dragon Age game... now after seeing this I just want to cry. Looks like a mobile game wtf 😭

  • @shadowhunter4065
   @shadowhunter4065 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @@astroxmisfit well at least you get to see the baldurs gate 3 which is a lot like dragons age origins

 • @muhammadyusril6517
  @muhammadyusril6517 6 วันที่ผ่านมา +106

  Dragon Age from Origins, 2 and Inquisition just told me that, this is not their family

  • @dani_i8942
   @dani_i8942 2 วันที่ผ่านมา +4

   Inquisition sicked as well.

  • @ian1575
   @ian1575 2 วันที่ผ่านมา +1

   ​@@dani_i8942 well it had the essense of a dragon age, but i can't defend THIS

  • @dektarey4024
   @dektarey4024 วันที่ผ่านมา +1

   @@ian1575 Inquisition was a great Dragon Age (with empty maps). The plotlines which were there were good. Combat was great. Worldbuilding was great. Too few dwarves.
   I fear the only saving grace of veilguard is that you get twice the amount of dwarves than the previous games. I am also saddened to not see Blackwall. Alastair Parker is my favorite voice in gaming.

 • @enzy6434
  @enzy6434 10 วันที่ผ่านมา +3203

  They somehow managed to make a Dragon Age game look like a Overwatch + Fortnite + Marvel + Guardians of the galaxy game trailer meant for 11 year olds to play.. Good lord.

  • @TheTykus
   @TheTykus 10 วันที่ผ่านมา +69

   Thats a good description.

  • @ostegonation
   @ostegonation 10 วันที่ผ่านมา +41

   I was trying to put my finger on it... and you nailed it.

  • @Amerd695
   @Amerd695 10 วันที่ผ่านมา +69

   TBH i though it was a mobile game at first

  • @Ultimateum23
   @Ultimateum23 10 วันที่ผ่านมา +22

   ​@@Amerd695 You mean it isn't!?

  • @kokayinewsome9308
   @kokayinewsome9308 10 วันที่ผ่านมา +3

   Isn't this the sequel Inquisition though?

 • @sirdamned9272
  @sirdamned9272 9 วันที่ผ่านมา +2936

  29k likes, 134k dislikes... for those wondering.
  This is what happens when you take a beloved dark fantasy RPG and turn it into Overwatch.
  Update: we're now at 42k likes and 234k dislikes.

  • @exudeku
   @exudeku 9 วันที่ผ่านมา +39

   Even with Revanced's dislike system its 0. Lmao. It really is Dragon Age Mobile

  • @achilleas8016
   @achilleas8016 9 วันที่ผ่านมา +5

   How can you see the dislikes I wish could

  • @MarcusKuann
   @MarcusKuann 9 วันที่ผ่านมา +63

   @@achilleas8016 return youtube dislikes extension

  • @riches3581
   @riches3581 9 วันที่ผ่านมา

   ​@@achilleas8016 use an extension

  • @Runefather
   @Runefather 9 วันที่ผ่านมา +98

   To be fair, this nonsense started with Inquisition, where they went for a brighter, more 'heroic' and 'progressive' depiction of Thedas. There they also removed a lot of the player's agency.
   In DAO you could use your magic knife on every other character and companions were not safe from your wrath. Not to mention other morally questionable choices. To some extent, the same goes for DA 2, where you could, for example, sell Fenris back to his slave master. On the other hand, in DAi you get exposed to virtue signalling and downright preaching with no option to speak or act against it.

 • @Poxyiliti
  @Poxyiliti 3 วันที่ผ่านมา +39

  Раньше я боялся что Bioware закроют из-за провалов. Теперь я надеюсь на это.

  • @Language_Learner11
   @Language_Learner11 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   Того биовара что ты знал уже давным давно нет

 • @Int3gr4t3
  @Int3gr4t3 6 วันที่ผ่านมา +62

  Did dragon age become a 5v5 shooter?

 • @C0LDW4RK1D
  @C0LDW4RK1D 10 วันที่ผ่านมา +3100

  Went from Dragon Age to Imagine Dragons.

  • @mymymykup
   @mymymykup 10 วันที่ผ่านมา +125

   Show some respect to Imagine Dragons dude.

  • @jojothermidor
   @jojothermidor 10 วันที่ผ่านมา +114

   @@mymymykup Why? Just more pop slop.

  • @xil3ntkha0s
   @xil3ntkha0s 10 วันที่ผ่านมา +22

   Fortnite: new-age DA pack

  • @bukaneja
   @bukaneja 10 วันที่ผ่านมา +1

   Argh their song played in my head after reading this 😂

  • @throneintheocean615
   @throneintheocean615 10 วันที่ผ่านมา +38

   @@jojothermidor They're worse. They're pop-slop in denial.

 • @65firered
  @65firered 10 วันที่ผ่านมา +13735

  For a Dragon Age game where a the entire world is on the brink of destruction and the stakes have never been higher, it certainly looks like everyone is having fun.

  • @SharkWolf-lz3ov
   @SharkWolf-lz3ov 10 วันที่ผ่านมา +171

   lol true🤣

  • @DimPar7
   @DimPar7 10 วันที่ผ่านมา +509

   They did the same with bf 2042... The entire world in destruction, but... ¨What a time to be alive¨

  • @SlavicGold
   @SlavicGold 10 วันที่ผ่านมา +151

   They are not doing anything with the previous games stories I bet lol

  • @witchic
   @witchic 10 วันที่ผ่านมา +401

   “isn’t fun how the blight brings people together together”- alistair therin dragon age origins

  • @Rafter907
   @Rafter907 10 วันที่ผ่านมา +338

   Yeah, it looks like they give writing script to some goofy, sweet girls that are here only to boost DEI statistics, but they dont know anything about world design and fantasy at all. Also they just added music that they like, not that who actually would fits the world.

 • @shadowofthemoon9195
  @shadowofthemoon9195 3 วันที่ผ่านมา +12

  Oh cool, Ovewatch finally released fantasy skins!

 • @calvinchandra5573
  @calvinchandra5573 5 วันที่ผ่านมา +50

  It is incredible how much they fuck this up.

 • @HassanAlHajry
  @HassanAlHajry 10 วันที่ผ่านมา +1314

  *I'm ok with Solas Burning this World now*

  • @AretaicGames
   @AretaicGames 10 วันที่ผ่านมา +25

   Where do we sign up to help? Down with the Veil!

  • @someguyonyt2831
   @someguyonyt2831 10 วันที่ผ่านมา +21

   I'm playing as an elf and i want to join him to tear down the f**king veil and shape a new world after seeing this. My god, it's so cringe.

  • @SM-oc4rc
   @SM-oc4rc 10 วันที่ผ่านมา +8

   Yeah throw this world into the Veil.
   Somehow every DA game has gone worse after the first one. RIP Bioware, definitely getting closed after this game.

  • @MaxFusion01
   @MaxFusion01 10 วันที่ผ่านมา +3

   I’ll get the matches.

  • @Ninjamaster227-
   @Ninjamaster227- 10 วันที่ผ่านมา +4

   A lot of my Inquisitors were mages or elves. Sign them up they made a mistake. This world isn’t worth saving. Lol

 • @ZefieIyanami
  @ZefieIyanami 9 วันที่ผ่านมา +6373

  The music choice isn't doing this any favors

  • @Sannidor
   @Sannidor 9 วันที่ผ่านมา +473

   I'm surprised it's not mumble rap remix.

  • @Handles_are_garbage
   @Handles_are_garbage 9 วันที่ผ่านมา

   A cheesy reimagining of a classic song is fantastic audio metaphor for the series.

  • @eestiny9734
   @eestiny9734 9 วันที่ผ่านมา +64

   Honestly the images were so chocking, that i couldn't hear anything until i read your comment 🤣

  • @deanreaver3268
   @deanreaver3268 9 วันที่ผ่านมา +24

   ​@@Sannidor *Receives Mortal Kombat flashback* I need a cold shower now.

  • @yvesgingras1475
   @yvesgingras1475 9 วันที่ผ่านมา +105

   Are you sure? I find it fit super well for a kid game like fortnite

 • @Kat1kafka
  @Kat1kafka 3 วันที่ผ่านมา +15

  EA should let Larian make a dragon age game

  • @gloryshadow8710
   @gloryshadow8710 3 วันที่ผ่านมา +1

   Larian can't always save everything, they have their own games to make... "Fixing your mess is not the demand of the Qun and you should all be grateful!" 😐...😅

 • @bluemassgamer17
  @bluemassgamer17 3 วันที่ผ่านมา +12

  R.I.P Bioware. The fan knew you well. You will be missed

 • @Alknix
  @Alknix 9 วันที่ผ่านมา +1976

  Morrigan disapproves (-30).
  Alistair disapproves (-15).
  Leliana disapproves (-15).
  Sten disapproves (-5).
  Zevran approves (+5).
  Winn disapproves (-15).
  Shale disapproves (-15).
  Barkspawn disapproves (-15).

  • @HUNTERxROY
   @HUNTERxROY 9 วันที่ผ่านมา +68

   Heck the rhyming oak even disapproves

  • @McTavish_221
   @McTavish_221 9 วันที่ผ่านมา +85

   Wokechantment? Wokechantment!

  • @garroshhellscream594
   @garroshhellscream594 9 วันที่ผ่านมา +87

   Carver: rivalry (+20)
   Bethany: rivalry (+20)
   Aveline: rivalry (+20)
   Fenris: rivalry (+20)
   Varric: rivalry (+20)
   Sebastian: rivalry (+20)
   Isabela: rivalry (+20)
   Anders: rivalry (+20)
   Merill: rivalry (+20)

  • @jonathonmcdonald3795
   @jonathonmcdonald3795 9 วันที่ผ่านมา +17

   It's going to be so bad! Lol and EA will shutter the studio after this abysmal failure. Bioware REALLY needed a win.... and this is not it.

  • @aphixywank577
   @aphixywank577 9 วันที่ผ่านมา +1

   😂

 • @IulianBanhammer
  @IulianBanhammer 9 วันที่ผ่านมา +1560

  “fOr MoDeRn AuDiEnCeS”

  • @sparksmkii6944
   @sparksmkii6944 9 วันที่ผ่านมา +154

   All 12 of them

  • @abukanoff
   @abukanoff 9 วันที่ผ่านมา +42

   It's all we've got for today. Go awaii noi

  • @mercurial6480
   @mercurial6480 9 วันที่ผ่านมา +55

   I read this in Critical Drinker's voice

  • @markdillon5494
   @markdillon5494 9 วันที่ผ่านมา +51

   This mysterious modern audience that doesn't exist.

  • @Mikedot
   @Mikedot 9 วันที่ผ่านมา +24

   For ESG Investors and Larry (Rat) Fink

 • @rosewitchaki1902
  @rosewitchaki1902 4 วันที่ผ่านมา +14

  Solas romance had the potential for closure with the Inquisitor in this game. Even if it would have just been brief. Seems like it just didn't matter much. I mean, our Inquisitor only got hit with the truth, got broken up with, and then lost an arm pretty much back to back. But hey, at least Solas has Varric, right.

 • @shanielson
  @shanielson 5 วันที่ผ่านมา +43

  At this point, the only cope left is hoping there's no microtransactions. But it's EA so I'm sure I'll be eating those words in a few months.

  • @nimz8521
   @nimz8521 4 วันที่ผ่านมา +3

   Wolfheartfps did a breakdown from an interview. There are apparently no microtransactions or need to be online to play. They don't want to embarrass people in front of their friends.

 • @anastasiia1439
  @anastasiia1439 10 วันที่ผ่านมา +4361

  Respectfully, this is the farthest from what I expected this trailer to be. Like, how in the world did we get from all the 'Dread Wolf Rises' teasers to this?

  • @Darinl79
   @Darinl79 10 วันที่ผ่านมา +12

   Because dreadwolf was cringe af

  • @7thHeavens
   @7thHeavens 10 วันที่ผ่านมา

   @@Darinl79 your mom was cringe af when she made u tbh, eww

  • @Mojo842
   @Mojo842 10 วันที่ผ่านมา +1

   @@Darinl79 And this isn't? lmao. This looks fucking awful. A complete 180 in tone and art style that Dragon Age was known for. What a god damn shame.

  • @killyourdarlings1305
   @killyourdarlings1305 10 วันที่ผ่านมา

   ​@@Mojo842Is it really a complete 180? DA2 and Inquisition already looked pretty close to this.

  • @brittlby4016
   @brittlby4016 10 วันที่ผ่านมา +722

   I mean… cringe compared to this? This feels like they’re trying to do a Borderlands fantasy game.

 • @thranduilselk
  @thranduilselk 10 วันที่ผ่านมา +3059

  They really bullied David Gaider, the creator of Dragon Age, out of the company so they could make THIS

  • @xtaz666
   @xtaz666 10 วันที่ผ่านมา +324

   the new director is a transgendre woman

  • @Goodbutevilgenius
   @Goodbutevilgenius 10 วันที่ผ่านมา +451

   @@xtaz666 Transgenre? What, was she working on Fortnite before going on to direct this?

  • @bigalex7393
   @bigalex7393 10 วันที่ผ่านมา +66

   ​@@Goodbutevilgenius lmao

  • @TheJohhnyE
   @TheJohhnyE 10 วันที่ผ่านมา +18

   That sucks. I wanted another installment that contradicts everything from the previous games. That was the best part of the series; you could play any of them and pretend you played them all because nobody could call you out for not knowing the continuity, because it didn't exist. 😂

  • @doooodeh
   @doooodeh 10 วันที่ผ่านมา +380

   @@Goodbutevilgenius Worse. That "transgenre woman" worked on mobile Sims game and then magically somehow went from developing mobile slop to being Game Director for a AAA project lmao.

 • @pablo37284
  @pablo37284 6 วันที่ผ่านมา +36

  Disney make this trailer??

 • @noxicat7449
  @noxicat7449 5 วันที่ผ่านมา +14

  If this is what DA is coming too I'm siding with Solas.

 • @zeldablizzard
  @zeldablizzard 10 วันที่ผ่านมา +2642

  Branding my forehead with lyrium so I don't have to feel this anymore.

  • @srn7254
   @srn7254 10 วันที่ผ่านมา +170

   pass me some of that stuff, brother.

  • @brunosoares6151
   @brunosoares6151 10 วันที่ผ่านมา +109

   Shit this painful but tranquility is for sure the best option , im with you brotha

  • @j.d.7285
   @j.d.7285 10 วันที่ผ่านมา +84

   These comments would make me laugh so hard if it werent so sad

  • @majeh8060
   @majeh8060 10 วันที่ผ่านมา +43

   give me the red one

  • @BrayLee38
   @BrayLee38 10 วันที่ผ่านมา +12

   Lmfao yeah, I'm with you.

 • @gamerguy19981
  @gamerguy19981 10 วันที่ผ่านมา +9196

  Sooooooo......where's the real trailer?

  • @edwardbrennan3963
   @edwardbrennan3963 10 วันที่ผ่านมา +454

   "OK you got me, where are the cameras? I'm being punked right? (Slow realization kicks in....)"

  • @DrEldlich
   @DrEldlich 10 วันที่ผ่านมา +130

   ​@edwardbrennan3963 "oh fuck...this is the real trailer isn't it?"

  • @zahraa.k.m5788
   @zahraa.k.m5788 10 วันที่ผ่านมา

   ​@ed😂wardbrennan3963

  • @samflood5631
   @samflood5631 10 วันที่ผ่านมา +19

   This is the real trailer. Sometimes graphics change in a franchise overtime. So don’t whine about it.

  • @boiiofboii6736
   @boiiofboii6736 10 วันที่ผ่านมา +88

   I genuinly thought this was a diablo immortals kind of situation. Like thats not the real new game just a mobile side project...oh boy do i feel betrayed

 • @littletonpace
  @littletonpace 3 วันที่ผ่านมา +19

  Imagine if they come out and say "You're right, we will fix it. Give us another year and a half." It worked for the Sonic movie.😢

 • @jeffb1817
  @jeffb1817 5 วันที่ผ่านมา +18

  Trailers are supposed to make you want to buy the game...

 • @RHR1991
  @RHR1991 10 วันที่ผ่านมา +6025

  Fuck, this is gonna be a "He is right behind me isn't he" kind of script right?

  • @firegiantcheese6882
   @firegiantcheese6882 10 วันที่ผ่านมา +976

   A lil help here? Guys??

  • @LordSusaga
   @LordSusaga 10 วันที่ผ่านมา +144

   Maybe even a banter where one character asks another to fix their socks like a whiny child. Totally unlike the FIRST GAME.

  • @oxwagon
   @oxwagon 10 วันที่ผ่านมา +539

   @@firegiantcheese6882 "Well, that happened!"

  • @mullergui13
   @mullergui13 10 วันที่ผ่านมา +558

   Did I do that......with my MIND?!

  • @popkhorne5372
   @popkhorne5372 10 วันที่ผ่านมา +465

   "they fly now ?"
   "you can change destiny"
   "I have bad feeling about this"
   "you can't prevail against our friendship !"
   "we taught them a lesson !"

 • @saratavington5435
  @saratavington5435 10 วันที่ผ่านมา +1773

  So y'all really looked at BG3 and said "Fuck it, we give up" huh?

  • @ezmkmone53
   @ezmkmone53 10 วันที่ผ่านมา +39

   😂😂😂😂😂😂😂

  • @0Fyrebrand0
   @0Fyrebrand0 10 วันที่ผ่านมา +123

   "BG3 is not real, don't believe your lying eyes, video games cannot be that good."

  • @Ruscococo1
   @Ruscococo1 10 วันที่ผ่านมา +43

   @@0Fyrebrand0 The next Larian game will be bigger than BG3. Its gonna be insane.

  • @NoctisCloudLight
   @NoctisCloudLight 10 วันที่ผ่านมา +3

   BG3 doesn't even look good or worth playing.

  • @Elenril_
   @Elenril_ 10 วันที่ผ่านมา +43

   @@NoctisCloudLight this is your answer? Really?

 • @WC3fanatic997
  @WC3fanatic997 5 วันที่ผ่านมา +29

  Alright boys, this is it, this is the signal the pendulum needs to start swinging back the other way now

  • @shd_samurai9676
   @shd_samurai9676 2 วันที่ผ่านมา

   They will kick, claw, scream and burn the entire industry to the ground before they allow that to happen. If you control pop culture, no matter how unprofitable it is, you control the masses. Simple as.

 • @adamtr1026
  @adamtr1026 4 วันที่ผ่านมา +9

  It's so sad for Bioware to announce they're closing like this

 • @splitklickety
  @splitklickety 10 วันที่ผ่านมา +2191

  THIS is what we waited all these years for? Are you serious?!

  • @ossihurme7572
   @ossihurme7572 10 วันที่ผ่านมา +31

   Why wait for this after Inquisition?

  • @inquerion8867
   @inquerion8867 10 วันที่ผ่านมา +107

   @@ossihurme7572 Inquisition wasn't that bad. It had many issues, but it was playable. Worse than Origins though.

  • @estelasayeed5608
   @estelasayeed5608 10 วันที่ผ่านมา +8

   This is legit a CG trailer, are y’all serious thinking this is gameplay?

  • @rb-uu7du
   @rb-uu7du 10 วันที่ผ่านมา +111

   ​@@estelasayeed5608 nobody thinks this is actual gameplay...that is not what people have a problem with. the problem is the theme and tone, Dragon Age is dark fantasy, meanwhile the trailer doesn't even take itself seriously.

  • @tyskbulle
   @tyskbulle 9 วันที่ผ่านมา +13

   @@ossihurme7572 Sounds like you got to the Hinterlands and just quit
   Inquisition was always a flawed but a great game

 • @TheJeroenbrouwer
  @TheJeroenbrouwer 9 วันที่ผ่านมา +810

  Suicide Veilguard : Kill the Dragon Age

  • @doctorogre1777
   @doctorogre1777 9 วันที่ผ่านมา +12

   Top 10 comment here. Up against tough competition though.

  • @stoatyweasel
   @stoatyweasel 9 วันที่ผ่านมา +7

   You win.

  • @godzblade
   @godzblade 9 วันที่ผ่านมา +2

   Bravo!

  • @GameplayzOfficial
   @GameplayzOfficial 9 วันที่ผ่านมา +3

   Pretty spot on, seems like the first DA I won't play

  • @HyperboreanStruggler
   @HyperboreanStruggler 9 วันที่ผ่านมา +3

   Missing Saints Row in that title.

 • @MsJaf11
  @MsJaf11 4 วันที่ผ่านมา +15

  42K likes vs 240K dislikes, Bioware, we know that as a company they receive too much pressure and funds from more powerful companies, but, please, if you are going to release this game under these conditions, allow a space (open source) to the modders (the true fans of what was once their saga), so that they transform their game.

  • @---846
   @---846 2 วันที่ผ่านมา +3

   There's no saving this. It is rotten to the core.

 • @JacobyoftheWest
  @JacobyoftheWest 4 วันที่ผ่านมา +9

  Compared to the trailer for Origins it’s wild how much the tone has changed

  • @nickjordan8996
   @nickjordan8996 2 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   This is such a letdown. I absolutely hated what I've seen, but I guess it had to happen. No way in Hell I'm buying this game now.

 • @samagon8550
  @samagon8550 10 วันที่ผ่านมา +24037

  are you sure this is Dark Fantasy?

  • @DandelionScribe
   @DandelionScribe 10 วันที่ผ่านมา +1903

   It looks exactly like Netflix animations.

  • @LydiotGamingTV
   @LydiotGamingTV 10 วันที่ผ่านมา +749

   It hasn't been DARK fantasy for more than a decade.

  • @rodolfosanchez3397
   @rodolfosanchez3397 10 วันที่ผ่านมา +306

   Since when dragon age has been dark fantasy? Question from someone who played origins, 2 and inquisition

  • @Shadowpack95
   @Shadowpack95 10 วันที่ผ่านมา +1849

   @@rodolfosanchez3397 Origins and 2 definitely qualify as Dark Fantasy

  • @Glonag
   @Glonag 10 วันที่ผ่านมา +380

   @@LydiotGamingTV yeah, because last game came in 2014

 • @magentaquicksand1448
  @magentaquicksand1448 10 วันที่ผ่านมา +1423

  I like how the opening line is literally "You're not looking good, old friend."

  • @CMitchell808
   @CMitchell808 10 วันที่ผ่านมา +73

   It hurts so much.

  • @nedben6325
   @nedben6325 10 วันที่ผ่านมา +20

   Why isn’t this top comment already

  • @user-ks4mg3sl8f
   @user-ks4mg3sl8f 10 วันที่ผ่านมา +41

   LOL you're so right, I got used not to listen to whatever people are saying in the trailers, but I feel like whoever edited this trailer has made a cry for help this way

  • @cryingfreemanenjoyer5897
   @cryingfreemanenjoyer5897 10 วันที่ผ่านมา

   Even funnier that the entire female cast is ugly

  • @wonkatar2813
   @wonkatar2813 10 วันที่ผ่านมา +10

   please keep the dark, gory, grimmy details. Especially in a city full of slavery, debauchery, magic, and crime.

 • @uddek
  @uddek 5 วันที่ผ่านมา +18

  How many boxes did they check when creating the characters? All of the boxes except the "Make a fun game:" box.

  • @capthook1
   @capthook1 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   Hear, hear!

 • @AbberjamUK
  @AbberjamUK 5 วันที่ผ่านมา +9

  My favourite part was when Hiccup rode in shouting "yippee kai aye mother truckers!"

 • @fastica
  @fastica 10 วันที่ผ่านมา +3821

  This is not RIP Dragon Age, this is RIP Bioware.

  • @curlywhites
   @curlywhites 10 วันที่ผ่านมา +30

   I'll wait till ME4 to say goodbye.

  • @hoihoipoipoi
   @hoihoipoipoi 10 วันที่ผ่านมา +59

   indeed. RIP dragonage happened with inquisition.

  • @manio22
   @manio22 10 วันที่ผ่านมา +2

   We are now aware of what means Bioware

  • @MumboJumboZXC
   @MumboJumboZXC 10 วันที่ผ่านมา +70

   @@hoihoipoipoiinquisition was fine, but the cracks are really showing now.

  • @sheridanmovieguy
   @sheridanmovieguy 10 วันที่ผ่านมา

   @@curlywhites I don't believe ME4 is even real or will be made. I bet EA kills Bioware after this bombs.

 • @Gorfell
  @Gorfell 9 วันที่ผ่านมา +1464

  "How does it feel to live long enough to see all your favorite franchises go down in flames?"

  • @irispettson
   @irispettson 9 วันที่ผ่านมา +48

   Baldur's gate 3 is great, Kingdom come deliverance II looks good and hopefully Stalker 2 is good. Not everything is lost.

  • @shaunthemighty
   @shaunthemighty 9 วันที่ผ่านมา +76

   Halo, star wars, mass effect, 😭😭😭 and now dragon age

  • @Mikedot
   @Mikedot 9 วันที่ผ่านมา +40

   "Feels good"

  • @codynoth4183
   @codynoth4183 9 วันที่ผ่านมา +47

   @@irispettson BG3 is DEI trash but they sprinkled it in through the course of the entire game and also had 15 years in development.
   Gameplay wise it does nothing new that other isometric strategy games have done. Normies just go the normal hero route with nothing too degenerate so they don't see the stupid shit the game included like BEAR SEX.

  • @NoonyJW
   @NoonyJW 9 วันที่ผ่านมา +4

   For real tho nothing is being spared from movies, tv shows & games 😂🔫

 • @TheRealW.S.Foster
  @TheRealW.S.Foster 3 วันที่ผ่านมา +5

  I miss the days when we could see the amount of dislikes that trailers like these _rightfully_ deserve.

 • @TrainWithCaleb
  @TrainWithCaleb 5 วันที่ผ่านมา +7

  I’m a little lost or maybe I’m missing something, why wouldn’t our character from inquisition be the main playable character? It doesn’t make any sense to me

  • @brie1232
   @brie1232 5 วันที่ผ่านมา

   The inquisitor is going to be in the game, its confirmed. I think the reason why they aren't the main character is because in every other DA game it's been a new hero. In from 2 to inquisition although inquisition was continuing a fight that Hawke started.

  • @TrainWithCaleb
   @TrainWithCaleb 5 วันที่ผ่านมา +4

   @@brie1232 I understand that for sure, but given the threat level and for the ongoing story purposes, it feels weird not playing the most powerful character to date and continuing his or her storyline, if that makes any sense. Almost like we were Thor, and Thor is still alive, but Hawkeye needs to finish Thor’s mission for him. Do you give this new character the inquisitor’s powers? If so, that feels a bit cheap story wise. Just my thoughts haha

  • @KeelySmithActress
   @KeelySmithActress 2 วันที่ผ่านมา +1

   Yeah, I get that too. It’s the way every other DA game has operated. BUT I’m probably being super selfish because after trespasser it just feels like it’s super personal for the inquisitor and I think even if they didn’t do the whole game with the inquisitor as the main character, I think they could have maybe done a prologue section at the beginning of the game where you play as the inquisitor and can influence the beginning of this new tale from the pov of your old character and possibly affect the inquisitor and solas relationship in this new game, THEN start up the game proper with a whole new character. I think a lot of us just want some trespasser closure for sure. More time to play out HOW our inquisitor would have perused Solas. Like dudes! It’s a DA game, let’s us influence our story! 😢

 • @MotherMantiss
  @MotherMantiss 10 วันที่ผ่านมา +5583

  As a die-hard Dragon Age fan, my first reaction is that someone hired the Devs from Valorant.

  • @symphonixblades
   @symphonixblades 10 วันที่ผ่านมา +362

   it's worse than that the new director has ONLY worked in The Sims

  • @krishnaprasad1570
   @krishnaprasad1570 10 วันที่ผ่านมา +286

   ​@symphonixblades and is more interested in gender politics than games

  • @hoihoipoipoi
   @hoihoipoipoi 10 วันที่ผ่านมา +78

   it's an atrocity. there hasnt been a real DA game since 2. the games creator and writer both quit bioware after 2

  • @madnox9538
   @madnox9538 10 วันที่ผ่านมา +74

   You brought it on point! This trailer makes the game look like one of these 5vs5 Hero shooter.

  • @BelongsintheTrash
   @BelongsintheTrash 10 วันที่ผ่านมา +39

   Or Saints Row… Not the good ones.

 • @Grim_October
  @Grim_October 9 วันที่ผ่านมา +567

  Solas: I’m going to destroy this world
  *Joins dev team*

 • @MadAtreides1
  @MadAtreides1 2 วันที่ผ่านมา +6

  thank you for making a trailer so oustandingly honest about your vision of Dragon Age that I won't ever lose time any more checking on Dragon Age news.

 • @RushZone
  @RushZone 4 วันที่ผ่านมา +12

  Dragon Age: Disney DEI Edition

  • @capthook1
   @capthook1 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   Exactly! What absolute garbage.

 • @Thadeus88
  @Thadeus88 10 วันที่ผ่านมา +2860

  with this artstyle, Solas is going to look like Megamind, and i guess he's going to act like that after this..

  • @gamerguy19981
   @gamerguy19981 10 วันที่ผ่านมา +187

   Or worse, he'll just be changed into a generic. "You can't beat me, I'm too strong for you heroes, HAHA!" Kind of bad guy

  • @VigorMortis413
   @VigorMortis413 10 วันที่ผ่านมา +34

   The art style for trailers isn't always the same as the art style for the games.

  • @viking9442
   @viking9442 10 วันที่ผ่านมา +7

   Yea what the hell happened 😂

  • @nix2939
   @nix2939 10 วันที่ผ่านมา +10

   He'll probably cackle like Cortex from Crash Bandicoot

  • @tora7770
   @tora7770 10 วันที่ผ่านมา +17

   @@VigorMortis413 i really hope you're right this time

 • @darkbloond1189
  @darkbloond1189 10 วันที่ผ่านมา +1343

  The characters look like they were made using The Sims 4 character editor....

  • @BondsProduction
   @BondsProduction 10 วันที่ผ่านมา +41

   They might be))

  • @Booieann
   @Booieann 10 วันที่ผ่านมา +27

   Thats giving sims 4 way too much credit lol

  • @Leonnardum
   @Leonnardum 10 วันที่ผ่านมา +58

   apparently creative director worked only on Sims before this

  • @Commander_Shepard.
   @Commander_Shepard. 10 วันที่ผ่านมา +4

   @@Booieann Yeah,...Sims 3 at best.

  • @kasumigoto2608
   @kasumigoto2608 10 วันที่ผ่านมา +12

   Worse. Fortnite free library

 • @orangelinedevil2
  @orangelinedevil2 2 วันที่ผ่านมา +4

  Mage Killer? You mean a TEMPLAR?

 • @serdarpollyev8068
  @serdarpollyev8068 2 วันที่ผ่านมา +6

  Netflix Age: Originals of nothing

 • @nybmaster6751
  @nybmaster6751 8 วันที่ผ่านมา +1251

  Status update: 38K vs 213K

  • @1VirFortis
   @1VirFortis 8 วันที่ผ่านมา +19

   lmao

  • @CeaseEcho
   @CeaseEcho 8 วันที่ผ่านมา +18

   Ouch. But I downvoted this too simply because they gave Varric A beard, and I hate the last-minute name change. DAD was iconic.

  • @victorgross3722
   @victorgross3722 8 วันที่ผ่านมา +5

   @@CeaseEcho Bonus status update from someone else, 38K Likes still but all Dislikes are removed on my screen so it looks like there are none. Typical

  • @ThePopo543
   @ThePopo543 8 วันที่ผ่านมา +1

   Thank you!

  • @rd0676
   @rd0676 8 วันที่ผ่านมา +2

   @@CeaseEcho I wasn’t too bothered by the name change tbh. I understand their rationale for it. That being said I am in full agreement with you that dreadwolf goes unnecessarily hard haha

 • @catmoonkenobi
  @catmoonkenobi 10 วันที่ผ่านมา +1625

  Fuck me. This one hurts. This is my series getting the modern day fuckover treatment.

  • @Ashenwolf888
   @Ashenwolf888 10 วันที่ผ่านมา +100

   Thats so well said! "Modern day fuckover treatment". 100% accurate.

  • @asavel6227
   @asavel6227 10 วันที่ผ่านมา +26

   Stop pretending like DA 2 or Inqusition was good.

  • @YukimuraSanadaEmpires
   @YukimuraSanadaEmpires 10 วันที่ผ่านมา +28

   Yeah everything has to look like Fortnight and needs PEGI 9 I’m getting to old for loving games 🙄

  • @KiichiJP
   @KiichiJP 10 วันที่ผ่านมา +81

   @@asavel6227 i actually liked Inquisition lol this looks complete fucking trash

  • @buffout123
   @buffout123 10 วันที่ผ่านมา +7

   Foamstars Age: Purpleguard

 • @IblessmE
  @IblessmE 2 วันที่ผ่านมา +2

  " living in a new World with an old soul" I guess i finally know what it means now

 • @krossx5567
  @krossx5567 3 วันที่ผ่านมา +5

  This game is not for players. It is for reporting to investors at Blackrock and others.

 • @leescott3138
  @leescott3138 9 วันที่ผ่านมา +626

  Oh my God, they turned our dark fantasy series into overwatch

  • @joshbarnett3829
   @joshbarnett3829 8 วันที่ผ่านมา +2

   sad sad day

  • @causeofgehenna4501
   @causeofgehenna4501 8 วันที่ผ่านมา +1

   I thought the same thing!

  • @GM_Loona
   @GM_Loona 8 วันที่ผ่านมา

   How is this like overwatch?

  • @Corusame
   @Corusame 8 วันที่ผ่านมา +3

   Feels more Raid: Shadow Legends in my opinion

  • @simonpobjoy5228
   @simonpobjoy5228 8 วันที่ผ่านมา

   How do you know we haven't seen any gameplay footage yet.

 • @D_D660
  @D_D660 10 วันที่ผ่านมา +1345

  You announce a long-awaited dark fantasy game with a PG-13 clash of clans style trailer. What could go wrong?

  • @DatManJB
   @DatManJB 10 วันที่ผ่านมา +8

   Great wording "dark fantasy game" is what this game is missing. It's like they turned a complete blind eye to that feature.

  • @ataridc
   @ataridc 10 วันที่ผ่านมา +5

   @@DatManJB dark fantasy...it was billed as being inspired by LotR back in the day. You are probably some youngster that wasn't even around when the series launched. 🤣

  • @jrs8031
   @jrs8031 10 วันที่ผ่านมา +9

   Nailed it! Legit looks like a mobile game ad, was half expecting to see 2 seconds of card gameplay at the end.

  • @stargazer9973
   @stargazer9973 10 วันที่ผ่านมา +20

   @@ataridc It was billed as the spiritual successor to Baldur's Gate, you being of the age of when these games came out should know this. LOTR has nothing to do with the inspiration behind these games other than the fact that they are fantasy.

  • @krlt9481
   @krlt9481 10 วันที่ผ่านมา

   #NotMyDragonAge

 • @bernardthongvanh5613
  @bernardthongvanh5613 5 วันที่ผ่านมา +16

  I want to cry, they destroy everything we love

 • @OutOfMarbles127
  @OutOfMarbles127 3 วันที่ผ่านมา +7

  Whatever the fuck that was... it sure wasn´t Dragon Age

 • @theraxis
  @theraxis 9 วันที่ผ่านมา +513

  I watched half of this before I realized I was watching the Dragon Age trailer and not an ad for a mobile game.

  • @ArcaneSorceror
   @ArcaneSorceror 9 วันที่ผ่านมา +9

   ... are you sure it is not a mobile game? There was no gameplay footage

 • @Some_Guy_From_The_Internet
  @Some_Guy_From_The_Internet 9 วันที่ผ่านมา +702

  This trailer makes me think everyone who worked on Origins died of Covid or something.

  • @Extreme96PL
   @Extreme96PL 9 วันที่ผ่านมา +81

   Devs who made KOTOR, Mass Effect trilogy, and Dragon Age Origins left BioWare after ME2 and during ME3 development.

  • @arcadianlhadattshirotsughW33Z
   @arcadianlhadattshirotsughW33Z 9 วันที่ผ่านมา

   their alive, but they were fired because they were too pale and penis-y

  • @braydoxastora5584
   @braydoxastora5584 9 วันที่ผ่านมา

   Died of Eletronic aids for sure

  • @honkbeforeitstoolate587
   @honkbeforeitstoolate587 9 วันที่ผ่านมา +60

   More likely fired due to race and gender quotas.

  • @Manahyde
   @Manahyde 9 วันที่ผ่านมา +44

   Probably died of cringe

 • @vermelsilk5833
  @vermelsilk5833 4 วันที่ผ่านมา +7

  What the hell happened with this series!? - I remember Dragon Age 1 being dark and fantastic, a really cool world just waiting for me to discover it. Even though the 2nd game got crap, it's tone was undeniably the similar tone from the first one. 3rd was gold. - wth is this?!

 • @TheAmoscokkie
  @TheAmoscokkie 5 วันที่ผ่านมา +4

  baldur's gate 3 devs : Our legacy in DA2😂.

 • @Veloziraptor111
  @Veloziraptor111 10 วันที่ผ่านมา +4554

  I might have no marketing education or experience, but something tells me that making a trailer in a style that will appeal to LITERALLY NO ONE who played either of the previous games, is not a great marketing strategy for a sequel to a well-loved series. This looks more like it was made exclusively for people who were born after the last game released in 2014.

  • @AM-nb8me
   @AM-nb8me 10 วันที่ผ่านมา +233

   Yeah, they're killing the fandom

  • @monkeywithaskirt
   @monkeywithaskirt 10 วันที่ผ่านมา +79

   yep... exactly

  • @tracer.s
   @tracer.s 10 วันที่ผ่านมา +136

   That probably is who theyre trying to appeal to though; it's been ten years and they'll want a new pool of gamers. Not sure why they prioritized them, but at least it gives some context for the front-facing first introduction trailer to be so quippy, hackneyed, and childish. They're playing it safe (and potentially entered dangerous waters by doing so...)

  • @erikosericos8271
   @erikosericos8271 10 วันที่ผ่านมา +32

   what's the point in marketing to people who are either: a)gonna buy it anyway, or b)are too conservative to like anything that would seem too different from something that they liked a decade ago

  • @klaudiakozerska8423
   @klaudiakozerska8423 10 วันที่ผ่านมา +66

   Literally... Made me even more worried about the game, damn. But do they really not have anyone on their team who checks what people actually want and say? All i seen as a fan was people wanting the dark vibe from Origins back and now we got Dragon Age by Pixar trailer, damn

 • @alexh9932
  @alexh9932 10 วันที่ผ่านมา +1068

  I understand why they renamed dreadwolf. This is no longer a dreadwolf, this is a chihuahua

  • @SGTcz90cz
   @SGTcz90cz 10 วันที่ผ่านมา +19

   Name was stupid, but the trailer tone was on point.
   So they changed the name to something equally stupid, and figured content might as well match the name, I guess.
   The gameplay better look nothing like this, or... yeah, BW's dead. And Inquisition will have been the last Dragon Age - and a lot of people will argue me even on that one.

  • @eduj
   @eduj 10 วันที่ผ่านมา +12

   @@SGTcz90czinquisition was terrible. Damn even DA2 was pretty crap.

  • @frank1908
   @frank1908 10 วันที่ผ่านมา +24

   @@edujPeople don’t want to face this reality, but it’s true. Dragon Age’s only game was the original Origins. It is a masterpiece. Every one since has been worse and worse. Origins was a masterpiece, DA2 switched it up and wasn’t bad, but hardly great and Inquisition was hardly recognizable as part of the series.

  • @nicolasfigueiredo6167
   @nicolasfigueiredo6167 10 วันที่ผ่านมา +15

   ​@eduj both inquisition and 2 have amazing characters and quest. The gameplay is the only thing downgraded from the first game

  • @krucia9793
   @krucia9793 10 วันที่ผ่านมา +5

   ​@@frank1908 Origins story was good but gameplay was trash

 • @intricateentity2360
  @intricateentity2360 3 วันที่ผ่านมา +6

  85% dislikes... damn

 • @harmonica8389
  @harmonica8389 4 วันที่ผ่านมา +12

  Quick question: Does anyone know if Sweet Baby was involved in this calamity?

  • @user-on4oj4ys3h
   @user-on4oj4ys3h 4 วันที่ผ่านมา +5

   99%

  • @ERshino
   @ERshino 3 วันที่ผ่านมา +5

   Updated info, they were here)

  • @smokingbarrels7019
   @smokingbarrels7019 2 วันที่ผ่านมา +2

   100%

  • @nepalskilouda
   @nepalskilouda วันที่ผ่านมา +2

   Even if they weren't, the game will be woke garbage, so better to avoid it

  • @aaronrothwell6504
   @aaronrothwell6504 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

   @@nepalskilouda Dragon age was always a progressive series you absolute dingus.

 • @ttiedloww
  @ttiedloww 9 วันที่ผ่านมา +507

  we waited ten years...TEN YEARS

  • @Ramser2218
   @Ramser2218 9 วันที่ผ่านมา +28

   This is like flying to Alderaan and finding an asteroid field

  • @BreLana
   @BreLana 9 วันที่ผ่านมา +12

   Only to be disappointed by this mess! 10 years for nothing! That's what this trailer makes me feel like.

  • @arcadianlhadattshirotsughW33Z
   @arcadianlhadattshirotsughW33Z 9 วันที่ผ่านมา +2

   i waited ten years to laugh at the oncoming disaster of what the main characters would be/ look like.. i wasnt disappointed

  • @Manahyde
   @Manahyde 9 วันที่ผ่านมา +4

   We just waited, imagine you worked on Dreadwolf

  • @roberttrisca8210
   @roberttrisca8210 9 วันที่ผ่านมา

   you re not very bright if u want another one after inquisition ...

 • @SonKaneOf
  @SonKaneOf 9 วันที่ผ่านมา +705

  “How does it feel to have lived long enough to see all of your favourite franchises go down in flames?”

  • @bradleylawrence658
   @bradleylawrence658 9 วันที่ผ่านมา +10

   Now I just have to live long enough for them to be sold and resurrected. Baldur's Gate 3 was as baldur's gate as it gets. This (game) too shall pass.

  • @fancyowl2897
   @fancyowl2897 9 วันที่ผ่านมา +5

   God, don't remind me. I thought this would be impossible, surely they someone would have two brain cells to rub together.. I'm starting to feel like the arch rival in an anime that underestimates the sheer power of dumbassness from the main character.

  • @SonKaneOf
   @SonKaneOf 9 วันที่ผ่านมา +5

   BG3 is turn base
   BG1 and 2 are RTWP

  • @ratman36597
   @ratman36597 9 วันที่ผ่านมา +16

   “Feels great!”

  • @9tz768
   @9tz768 9 วันที่ผ่านมา +1

   @@bradleylawrence658 larian sat on baldurs gate for 8 years , big 3a corporations wont do that

 • @SahilG23
  @SahilG23 4 วันที่ผ่านมา +2

  Bioware was my fav developer once but I wish EA sell Mass effect and dragon age IP to a better developer.

 • @Nator316
  @Nator316 6 วันที่ผ่านมา +10

  Another game backed by Sweet Baby Inc. EA is one of their main clients.

 • @dylankasch7742
  @dylankasch7742 10 วันที่ผ่านมา +1114

  Never in my life did I think I would side with the villain. "May the dread wolf take you"

  • @universe1225
   @universe1225 10 วันที่ผ่านมา +25

   And so he did😢

  • @Quaranyr
   @Quaranyr 10 วันที่ผ่านมา +45

   He isn't a villain! He tried to warn us. And he was right. >_

 • @mrkinneas2238
  @mrkinneas2238 8 วันที่ผ่านมา +551

  Why do some of the characters look like they were designed to appear in Fortnite?

  • @DeeDee-bm9hr
   @DeeDee-bm9hr 8 วันที่ผ่านมา

   You will consume the Fortnite marvel slop, and you will like. You cannot dislike the strong gày disabled women of color

  • @Caddiar47
   @Caddiar47 8 วันที่ผ่านมา +40

   spoiler alert: some probably will appear in fortnite

  • @rd0676
   @rd0676 8 วันที่ผ่านมา +14

   @@Caddiar47 thanks for that mental image. I just puked in my mouth a little bit

  • @WileyBoxx
   @WileyBoxx 8 วันที่ผ่านมา +9

   They all look like that

  • @LychaosSter
   @LychaosSter 8 วันที่ผ่านมา +4

   Thank you, you gave me the comparison i was looking for, thats heart breaking fr

 • @jose-linares69
  @jose-linares69 4 วันที่ผ่านมา +2

  ¡At last! after so many years of waiting, the perfect time has come to play Diablo II again.

 • @gloryshadow8710
  @gloryshadow8710 3 วันที่ผ่านมา +6

  They completely failed where Larian easily succeeded. Im so proud of our Belgian Legends 😎💪

 • @dynamicvoltage9765
  @dynamicvoltage9765 9 วันที่ผ่านมา +765

  Bioware employees are going to be working overtime writing fake reviews for this one

  • @samchaleau
   @samchaleau 9 วันที่ผ่านมา +21

   It would explain what they've been doing with the last few years, anyway.

  • @Bruh_but_why
   @Bruh_but_why 9 วันที่ผ่านมา +46

   Don't forget removing the negative reviews, like that one marvel game did

  • @mza4739
   @mza4739 9 วันที่ผ่านมา +20

   ​@@Bruh_but_why They're already hiding negative comments on Twitter...

  • @Bruh_but_why
   @Bruh_but_why 9 วันที่ผ่านมา +1

   @@mza4739
   Wow whoda thought

  • @AretaicGames
   @AretaicGames 9 วันที่ผ่านมา +13

   Next comes the part where they accuse anyone who doesn't like Dragon Age: The Overwatch of being a toxic hater, because of course nothing whatever is wrong with this perfect gem of a game. I mean, don't we know that making games is hard??

 • @JayB-oz4wo
  @JayB-oz4wo 9 วันที่ผ่านมา +2143

  "Game engine footage. Not all images appear in game." ... Promise?

  • @Chibicat2024
   @Chibicat2024 9 วันที่ผ่านมา +59

   Nah, I will move on my guy. This memory is dead. Died with the creators.

  • @SerenoOunce
   @SerenoOunce 9 วันที่ผ่านมา +14

   And not a hint of game'play' footage.

  • @Mark-et6lq
   @Mark-et6lq 9 วันที่ผ่านมา +31

   ​@@SerenoOunceTuesday will be the nail in the coffin or veilguard escaping its doom. Tuesday they'll show us gameplay of it

  • @JayB-oz4wo
   @JayB-oz4wo 9 วันที่ผ่านมา +7

   @@SerenoOunce That's coming on the 11th... Be very afraid

  • @JayB-oz4wo
   @JayB-oz4wo 9 วันที่ผ่านมา

   @@Chibicat2024 Alas, I can't, the fomo within me urges me forwards 😅

 • @zachwamsley5142
  @zachwamsley5142 3 วันที่ผ่านมา +3

  Wow....my dark epic fantasy looks like Tiny Tina telling a story. How am I supposed to take this seriously 😂

 • @Woozy.0
  @Woozy.0 5 วันที่ผ่านมา +4

  How has it come to this... Was it marvel??

 • @learsterling
  @learsterling 10 วันที่ผ่านมา +927

  Me looking at inquisition: Perhaps I treated you too harshly

  • @dlon9067
   @dlon9067 10 วันที่ผ่านมา +106

   You didn't. Inquisition was a disappointment, deserving of harsh critique. But this... This is a funeral.

  • @Troop-
   @Troop- 10 วันที่ผ่านมา +41

   I hated inquisition, but this trailer has me thinking inquisition looks like a masterpiece

  • @Lord_Alimdor
   @Lord_Alimdor 10 วันที่ผ่านมา +76

   @@dlon9067 Inquisition is a solid game, not the greatest RPG.

  • @sheogorath1374
   @sheogorath1374 10 วันที่ผ่านมา +57

   Inquisition's problems were minor. It was a really good game.

  • @SlightlyDisturbed123
   @SlightlyDisturbed123 10 วันที่ผ่านมา +49

   @@dlon9067 See, I really enjoyed Inquisition myself-- I thought it improved on a lot of things I disliked about the other two games, while still FEELING like a Dragon Age game. It wasn't perfect; but it had heart. The people who made it loved the characters. This... looks like a joke.

 • @Saovs
  @Saovs 9 วันที่ผ่านมา +698

  this trailer is a worse betrayal than Loghain's in DAO

  • @neansath
   @neansath 9 วันที่ผ่านมา +49

   Loghain's Betrayal made a lot of tactical and pragmatic sense. Veilguard is just soulless.

  • @Fankas2000
   @Fankas2000 9 วันที่ผ่านมา +16

   @@neansath Loghain did nothing wrong! :D

  • @scottybreuer
   @scottybreuer 8 วันที่ผ่านมา +13

   Say what you will about the trailer, but Loghain hung Cailen out to dry. The Fereldans had a tactical advantage in that fight with the Ostagar cliffs providing ample defense and instead of making full use of the terrain, they sent the Mabaris and footmen to get slaughtered down on the field. It could have been an absolute shooting gallery if they had utilized the pinch points at their disposal. The Tower of Ishal could have been easily defended if the troops had been deployed intelligently. Loghain is a traitor, through and through.

  • @nullpexception
   @nullpexception 5 วันที่ผ่านมา +2

   ​@@scottybreuerretconning history? That was Cailens plan, not Loghain's. Once Cailen threw away their strategic and tactical advantage to reap glory, what was Loghain supposed to do? Throw away the rest of the army?

  • @Keram-io8hv
   @Keram-io8hv 4 วันที่ผ่านมา +1

   ​@@scottybreuerThat heroic charge was Cailan's plan

 • @cavedon.felipe
  @cavedon.felipe 2 วันที่ผ่านมา +2

  Feels like I'm watching a mid-video add for some raid shadow legends mobile game. This game will do the impossible: make Dragon Age 2 looks better.