Tap to unmute

Troll đặt gián siêu to khổng lồ vào nhà vệ sinh đứa bạn và cái kết 🪳😱😵‍💫🤪

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 14 เม.ย. 2024

ความคิดเห็น • 74

 • @FilsaMeilani
  @FilsaMeilani 23 วันที่ผ่านมา +1

  😮😮😮😮😮😢😢😢😢😢

 • @mariaednaolaya3233
  @mariaednaolaya3233 27 วันที่ผ่านมา +2

  Que pedoooo como dice mi prima tutacha😂😂😂😂😂😂

  • @user-eq8mq8yi2e
   @user-eq8mq8yi2e 27 วันที่ผ่านมา

   😊😂❤🎉😢😮😅😊😊❤😂🎉

 • @Veronica-ul7fw
  @Veronica-ul7fw 19 วันที่ผ่านมา

  That's something in your tolit

 • @EriHartini-fp3zv
  @EriHartini-fp3zv 28 วันที่ผ่านมา +2

  Itu gede banget pasti bisa di masak terus di makan deh

 • @LKs.45
  @LKs.45 25 วันที่ผ่านมา

  The lounge

 • @joangakii1641
  @joangakii1641 29 วันที่ผ่านมา +8

  Smart 🤓

 • @anugrahsatria8746
  @anugrahsatria8746 หลายเดือนก่อน +2

  gak sopan 😢😢

 • @user-mb5dr4ux1x
  @user-mb5dr4ux1x 27 วันที่ผ่านมา

  كذبه

 • @OwasyAbraar
  @OwasyAbraar หลายเดือนก่อน +7

  😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

 • @EenHendrayati
  @EenHendrayati 25 วันที่ผ่านมา +1

  😊

 • @noviaag413
  @noviaag413 หลายเดือนก่อน +12

  Dia selalu ngejain orang lain 😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢😢

  • @GwgTsys
   @GwgTsys หลายเดือนก่อน +2

   😊😊

  • @user-pg6sr7vo7l
   @user-pg6sr7vo7l หลายเดือนก่อน +1

   ❤❤❤

  • @yeelwin8955
   @yeelwin8955 หลายเดือนก่อน

   နဲပဲပဘကွဲလွဲကျကဏ္ဍသကြင်္န်မတိုင်မိ့့၄ပဲ

  • @rameshld3609
   @rameshld3609 หลายเดือนก่อน

   Nbbbsäl vs d specific how g😅😮😮😮😮😮😮😢😢😢😢😮😮😮

  • @lucerotellozumaran6620
   @lucerotellozumaran6620 หลายเดือนก่อน

   Ppppp

 • @user-xr6yg5zk8l
  @user-xr6yg5zk8l 29 วันที่ผ่านมา +14

  😱😱😱

  • @beenakhatri7331
   @beenakhatri7331 27 วันที่ผ่านมา

   Xgko

  • @user-ky8ec3rl6n
   @user-ky8ec3rl6n 26 วันที่ผ่านมา

  • @user-ky8ec3rl6n
   @user-ky8ec3rl6n 26 วันที่ผ่านมา

   ههرهعمام❤❤😂❤🎉

  • @user-ky8ec3rl6n
   @user-ky8ec3rl6n 26 วันที่ผ่านมา

   🎉نبلعبمياعؤكؤ🎉❤😢❤😮😢😅😮😊ظىترميينهسكي❤❤❤😂😂😢😅😅😢😅😊

  • @user-qc9pj8gg3o
   @user-qc9pj8gg3o 25 วันที่ผ่านมา

   ٠11❤❤ض😊😊😊❤❤😊😊جش1١طش١ط١ططج​@@beenakhatri7331

 • @HuongNguyen-hw4tq
  @HuongNguyen-hw4tq หลายเดือนก่อน +3

  😢😢😢😢😢😢😢

 • @tatianegomes7127
  @tatianegomes7127 29 วันที่ผ่านมา +2

  😂😢

 • @debaprasadbehera1938
  @debaprasadbehera1938 27 วันที่ผ่านมา +4

  😂😂😂😂😅😅😅

 • @daysijanethpinamunoz8881
  @daysijanethpinamunoz8881 หลายเดือนก่อน +1

  😢😢

 • @krazymithuvlogs7178
  @krazymithuvlogs7178 หลายเดือนก่อน +3

  I saw a bug on your hand

 • @deepakjams2593
  @deepakjams2593 หลายเดือนก่อน +11

  Ni TV❤😢😢😢😢😢❤😮❤ ❤❤❤❤❤,

  • @MaizaDeansin
   @MaizaDeansin 29 วันที่ผ่านมา

   ❤❤❤

  • @xiomaramontoya2
   @xiomaramontoya2 28 วันที่ผ่านมา

   😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @TwinCity-yg9yz
  @TwinCity-yg9yz หลายเดือนก่อน +4

  😊
  🐘

 • @SemooHemoo
  @SemooHemoo หลายเดือนก่อน

  يع

 • @MuhammadDullah-dm8is
  @MuhammadDullah-dm8is หลายเดือนก่อน +1

  Jkjljhjjjjvjj😂😂😂😂😂

 • @HaNguyenthi-rm4zb
  @HaNguyenthi-rm4zb หลายเดือนก่อน +2

  Watch

 • @brittbrittperkinsperkins55198
  @brittbrittperkinsperkins55198 หลายเดือนก่อน +7

  😢

 • @user-cr5vs9tg1q
  @user-cr5vs9tg1q หลายเดือนก่อน +1

  Зазор щр😊 адреса

 • @user-bw3cl1oo2j
  @user-bw3cl1oo2j 27 วันที่ผ่านมา

  😂😂

 • @IbrahimRizwana-yr9ku
  @IbrahimRizwana-yr9ku 29 วันที่ผ่านมา +2

  😂😂😂😂😂😂😅😊😊

 • @user-mu1kh8wx6f
  @user-mu1kh8wx6f 28 วันที่ผ่านมา

  امامالمت😂لخغلنلفعقن

  • @kenzaknizo6027
   @kenzaknizo6027 26 วันที่ผ่านมา

   قفبللغغففغ٦غغغفا٨

 • @HoaLuongThi-wh9mo
  @HoaLuongThi-wh9mo 28 วันที่ผ่านมา +2

  Con dán giả cũng sợ nhút nhát quá thành niên trai tráng thế mà lại *"

 • @tinhnguyen-rd3oo
  @tinhnguyen-rd3oo หลายเดือนก่อน +2

  Chị có ny chưa😅

 • @ladurambohara6820
  @ladurambohara6820 หลายเดือนก่อน +1

  😊

 • @user-vo3ym6yl8u
  @user-vo3ym6yl8u หลายเดือนก่อน +6

  😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😱😭😭😭😭😭

  • @user-gj7de8dm7u
   @user-gj7de8dm7u หลายเดือนก่อน

   HDKEHYWYWIWYIWHDHJSUDGWYDIUSU😊❤😮😂😅😅😂😢😅❤😮😂😮😂😅❤😮🎉😮😅❤😅🎉😮😅❤😂😅😮❤😢🎉😅❤😮😂😅😢🎉😅

 • @starmobile4750
  @starmobile4750 27 วันที่ผ่านมา +2

  😅😅😅😅😅😅😂😂😂😂😂😂

 • @HuongNguyen-hw4tq
  @HuongNguyen-hw4tq หลายเดือนก่อน +19

  😢😢😢😢😢😢