ชนะ​โรค​ร้าย ​ด้วยใจ​สู้​

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 6 มี.ค. 2021
 • ชนะโรค​ร้าย​ ด้วยใจ​สู้
  1.แนะนํา​หนังสือ
  (มะเร็ง​รักษา​ด้วย​ตนเอง โดย พญ.ลลิตา ธีระสิริ)​
  2.บุคลิก​ผู้ชนะ
  3.โปรแกรม​จิต​ใต้ส​ำ​นึก​
  สถาบันพัฒนาจิตและกาย
  หลักสูตร”กลยุทธ์สู่ความสุขและความสำเร็จ”
  โดยใช้กระบวนการฝึกแบบ
  ออโตเจนิค เทรนนิ่ง
  (Autogenic Training)
  เพื่อพัฒนาศักยภาพจิตสำนึก
  “ปลดล็อกจิตใต้สำนึก”
  สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
  เดือน มีนาคม 2564
  หรือเชิญ​บรรยาย​
  www.mindbody.co.th
  info@mindbody.co.th
  082 951 4515​

ความคิดเห็น • 0