Tap to unmute

Why …? 😭|

แชร์
ฝัง
 • เผยแพร่เมื่อ 6 ก.พ. 2024
 • Nhấn đăng ký theo dõi để xem những video mới nhất của NAM PHƯƠNG:
  📌 TH-cam: popsww.com/namphuong1546
  📌 Facebook: / phamnam.phuong.16
  📌 TikTok: / namphuong.eagle.vn
  📌 Contact for work : 0905948446
  #namphuong #eaglesacademy #vothuatdienanh #vothuat #hanhdong #tuve #masterkungfu #haihuoc #tuvethucchien #dienxuat #action #funny #shortfilm #actionfilm #beneagle

ความคิดเห็น • 144

 • @Aleksandra-Nguyen
  @Aleksandra-Nguyen 21 วันที่ผ่านมา +19

  😂😂😂Michael and Nam Phương is so interesting❤❤❤❤❤❤

 • @teoquang5836
  @teoquang5836 14 วันที่ผ่านมา +6

  Con King Kong đừng để tụi nó dụ nha. 😂😂❤❤❤

 • @joelwatts-yu4pf
  @joelwatts-yu4pf 21 วันที่ผ่านมา +5

  The look before the slap... priceless ❤😂😂

 • @user-jh7ec7rg8q
  @user-jh7ec7rg8q 21 วันที่ผ่านมา +3

  いたずら坊主😂❤😂❤😂❤🎉

 • @nahisaanahisameulens3907
  @nahisaanahisameulens3907 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Incredible 😂😂

 • @user-in1jq9hw6l
  @user-in1jq9hw6l 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Deu ruim em nan 😂😂❤❤❤❤❤

 • @pedroisaiascabrera7882
  @pedroisaiascabrera7882 14 วันที่ผ่านมา +2

  😂😂😂😂 saludos a todos bendiciones pobre Nam

 • @user-ed6iz5qw6n
  @user-ed6iz5qw6n 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂

 • @DiatouSountoura
  @DiatouSountoura 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา +1

  😮😮😮😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤❤❤❤❤❤🙏🙏🙏

 • @phuongnguyen-hm7uh
  @phuongnguyen-hm7uh 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  lộn người kìa cha

 • @kuveyikuveyi-ie7it
  @kuveyikuveyi-ie7it 14 วันที่ผ่านมา +5

  Hahaha bro you have got slap from girl?🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣❤️

 • @maddelyjacob1023
  @maddelyjacob1023 14 วันที่ผ่านมา

  Oh mr Nam the slap beautiful 😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣

 • @jaimeantivilo9913
  @jaimeantivilo9913 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤😂😂😂😂😂😂😂😂❤❤❤

 • @marcoquijada4908
  @marcoquijada4908 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤️❤️❤️❤️❤️💔

 • @totanhao1399
  @totanhao1399 14 วันที่ผ่านมา

  Ôi trời ơi 😂😂😂

 • @user-kv8jw8zs5t
  @user-kv8jw8zs5t 14 วันที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂

 • @AlinePereiraCostaPereiraCosta
  @AlinePereiraCostaPereiraCosta 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Linda

 • @user-lt9ub1lr2o
  @user-lt9ub1lr2o 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

 • @user-yo7ev2yd2k
  @user-yo7ev2yd2k 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  Hay hay

 • @user-ge3ee7uf4j
  @user-ge3ee7uf4j 16 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤😂😂