ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel
ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel
 • 759
 • 453 121 935
รวมเพลงลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง ฟังยาว 11 เพลง (MV)
ติดต่องานแสดง 065-409-3678
ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
มุมมอง: 3 752

วีดีโอ

หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน ตัวละครฮามายกชุดมุกสุดมัน
มุมมอง 217K12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
แหล่เที่ยวใต้ไหว้ศักดิ์สิทธิ์ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
มุมมอง 23Kวันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
ขอแค่หมาคืน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 93K14 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
แหล่คติวัดค่าข้าวปลาเงินทอง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง
มุมมอง 5K14 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกทำเสน่ห์เฮฮาบ้าเมา
มุมมอง 383K14 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
เปิดเผยความในใจหลังเหตุการณ์ตีกันบนโรงหนังน้องเดียว
มุมมอง 83K14 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
เหตุการณ์ตีกันบนโรงหนังน้องเดียว
มุมมอง 34K21 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
เมียเคยสวย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
มุมมอง 8K21 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
ทำดีที่สุดแล้ว - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
มุมมอง 10K21 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หลบมาขอโทษ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 14K21 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
สาธยายความหมายหลำ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 6K28 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
โคโลนที่รัก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 14Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
ทวงคำว่าแฟน ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
แบกกลองให้เพื่อนตี ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 3.3Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หงษ์ฟ้ากาดำ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 12Kหลายเดือนก่อน
หงษ์ฟ้ากาดำ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
เสี้ยวนาทีที่เธอบอกลา ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 1.3Kหลายเดือนก่อน
เสี้ยวนาทีที่เธอบอกลา ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ภูมิปัญญาของพ่อ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 1.5Kหลายเดือนก่อน
ภูมิปัญญาของพ่อ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
พันปีไม่เปลี่ยน ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 5Kหลายเดือนก่อน
พันปีไม่เปลี่ยน ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
สาวใต้สายโว้ง ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 3.9Kหลายเดือนก่อน
สาวใต้สายโว้ง ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
นางเอกหมอลำประจำใจ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 1.4Kหลายเดือนก่อน
นางเอกหมอลำประจำใจ ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
โคตรคิดถึง ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 19Kหลายเดือนก่อน
โคตรคิดถึง ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
โดนใจในไลฟ์สด ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 4.1Kหลายเดือนก่อน
โดนใจในไลฟ์สด ลูกทุ่งอะคูสติก - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
หมาตอแย่ง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 4.8Kหลายเดือนก่อน
หมาตอแย่ง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ไม่แคลนวาน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 67K2 หลายเดือนก่อน
ไม่แคลนวาน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ติดหนี้ข้ามชาติ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 71K2 หลายเดือนก่อน
ติดหนี้ข้ามชาติ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ตำนานรักบนหวักแม็คโคร - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 87K2 หลายเดือนก่อน
ตำนานรักบนหวักแม็คโคร - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกตลกจับยาบ้าภาษาทันสมัย
มุมมอง 683K2 หลายเดือนก่อน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกตลกจับยาบ้าภาษาทันสมัย
เป็นห่วงเมืองไทย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 15K2 หลายเดือนก่อน
เป็นห่วงเมืองไทย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน บ้านจันทร์ส่องหล้า มุกฮามิจฉาชีพ
มุมมอง 831K3 หลายเดือนก่อน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน บ้านจันทร์ส่องหล้า มุกฮามิจฉาชีพ

ความคิดเห็น

 • @mayawragby6268
  @mayawragby6268 32 นาทีที่ผ่านมา

  เก่งมากครับ ขอเป็นกำลังใจ

 • @mayawragby6268
  @mayawragby6268 35 นาทีที่ผ่านมา

  รับชมจนจบครับ ขอเป็นกำลังใจให้หนังเดียวและครอบครัว ทีมงาม ตลอดไปค่ะ ขอให้พระคุ้มครอง หลวงปู่ทวดปกป้อง อยู่คู่ชาวบ้านตราบนานแสนนานครับ 🙏👏👍👍👍👍🩷

 • @mayawragby6268
  @mayawragby6268 47 นาทีที่ผ่านมา

  หวังว่า สักวันคงจะมีบุญได้สนับสนุนหนังตะลุงของน้อง มาให้ปู่ย่าตายายได้ชมนะคะ

 • @mayawragby6268
  @mayawragby6268 50 นาทีที่ผ่านมา

  🌟🌟🌟🙏👍👍👍👍👏👏👏👏

 • @user-wi9yf8yh4p
  @user-wi9yf8yh4p 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดี ,😂🎉😂😂🎉🎉😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂🎉🎉🎉🎉 1:25

 • @user-lz5id9ry9q
  @user-lz5id9ry9q 6 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  โกรธคือโง่😡 โมโหคือบ้า🤪 ลิงคือกอริลลา🦍 มูฮาฮ่าฮ้าคือกบ🐸

 • @user-cb6vg6sh5c
  @user-cb6vg6sh5c 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เพราะ​มาก​ๆ​คะ​น้องเดียวหร่อยเพแต่ละเพลงโดนใจแระน้อง🎉🎉🎉❤❤❤👍👍👍👍👍👍✌️✌️🤝

 • @ChaiyanSuangchoo-jr9el
  @ChaiyanSuangchoo-jr9el 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  . สุดยอด

 • @BankMobile-eg6ju
  @BankMobile-eg6ju 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😂😂😂❤❤

 • @user-ib2wx2wd8v
  @user-ib2wx2wd8v 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤

 • @smopornmuangkote4930
  @smopornmuangkote4930 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขุดแต่เรื่องเก่าๆในอดีตมาจับผิดคนอื่นคนเรามันก็พูดไปบ้างไม่ออกคำเจาะจงแต่คิดเอา

 • @user-ib2wx2wd8v
  @user-ib2wx2wd8v 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤ขอให้สุภาพแข็งแรงๆมีความสุขทุกอย่างคุณพระคุ้มครองคนดีๆน่ะค่ะทีมงานน่ารักทุกท่านเลยที่ชมในยูทูปมาตลอดเป็นห่วงรักพระเอกนายทุกท่านเลยน่ะค่ะ

 • @user-ib2wx2wd8v
  @user-ib2wx2wd8v 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤กำลังใจมหาศาลเลยทีเดียว.ศรัธทาจริงๆค่ะ

 • @user-ep9sc1wh1h
  @user-ep9sc1wh1h 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เนื้อร้องมีความหมายกินใจมาก

 • @user-lj9ex6xg1r
  @user-lj9ex6xg1r 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ด่าไปเลยพี่ทอง

 • @user-lj9ex6xg1r
  @user-lj9ex6xg1r 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พี่ทองพูดถูกใจค่ะ

 • @DoorLand-rl8vq
  @DoorLand-rl8vq 13 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ดีเหมือนกัน เปลี่ยนแต่เนื้อ ดนตรี ทำนองเดียว ทั้งปื ทั้งชาติ..

 • @SaSa-rp1yb
  @SaSa-rp1yb 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เกิดมาพิการแต่สวนทางกับความสามารถเหลือเกินลูกเอ๊ย

 • @SaSa-rp1yb
  @SaSa-rp1yb 14 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฟังแล้วน้ำตาใหล

 • @user-wx6lb5nx9p
  @user-wx6lb5nx9p 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เพลงนี้เพราะมากค่ะ

 • @user-zp8rw9zl1b
  @user-zp8rw9zl1b 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  31:05 ลุงเสื้อฟ้า คนหน้าซ้ายมือนั้น ตกใจหน้าซีดแหม็ดแก 😅😂

 • @namenotecup3499
  @namenotecup3499 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤เพราะมากๆ มีสาระสุดยอดเลยค่ะคุณลุง

 • @WileyCarroll
  @WileyCarroll 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  @u77k ยู ส ใ ห ม่ แ ต ก ดี

 • @WileyCarroll
  @WileyCarroll 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  @u77k ส มั ค ร ฟ รี

 • @WileyCarroll
  @WileyCarroll 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  @u77k ทุ น น้ อ ย ก็ ปั ง ไ ด้

 • @WileyCarroll
  @WileyCarroll 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  @u77k ห นี่ ง บ า ท ก็ เ ล่ น ไ ด้

 • @WileyCarroll
  @WileyCarroll 17 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  @u77k เ ล่ น ม า น า น แ น ะ นำ เ ล ย

 • @Suthipong9
  @Suthipong9 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  หลกขวัญเมือง ได้ยินเสียงก็พอได้หัวเราะแล้ว 😂😂😅

 • @hhdd2454
  @hhdd2454 18 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  แลงภูเก็ต พังฮา😂😂"แลงเหมือนจ่านุเล้ย

 • @user-bp6hx4me8r
  @user-bp6hx4me8r 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เข้ามาฟังแล้วชอบเลยจะเป็นกําลังใจให้นะลูกเดียวสู้ๆเด้อจ้าว

 • @user-gi9vp2js6z
  @user-gi9vp2js6z 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤❤❤❤

 • @thongchanalexandersson2973
  @thongchanalexandersson2973 วันที่ผ่านมา

  ใครก็ตามได้ฟังคงต้องหลงเสียงอันไพเราะของเดียวแน่นอน❤❤❤❤

 • @user-hx9ku7mu7g
  @user-hx9ku7mu7g วันที่ผ่านมา

  ชอบเพลงน้องมากๆ❤❤❤

 • @user-oi3fi7yr6i
  @user-oi3fi7yr6i วันที่ผ่านมา

 • @user-oi3fi7yr6i
  @user-oi3fi7yr6i วันที่ผ่านมา

  สู้ๆๆครับน้องเดีวย

 • @Kang-pl1bm
  @Kang-pl1bm วันที่ผ่านมา

  หนังตะลุงคือกระบอกเสียงหนึ่งของประชาชนอย่างนึง ดูตั้งเเต่เด็กๆ❤

 • @user-jy8nj7qt7r
  @user-jy8nj7qt7r วันที่ผ่านมา

  เสียงเพราะมากค่ะ

 • @DoorLand-rl8vq
  @DoorLand-rl8vq วันที่ผ่านมา

  ห่าเลือด..คำเปรตไร๊..

 • @user-fw9ys3dv8v
  @user-fw9ys3dv8v วันที่ผ่านมา

  .

 • @user-lz5id9ry9q
  @user-lz5id9ry9q วันที่ผ่านมา

  ส ว ด ค ผ ด ช ป ย จ อ ช ค

 • @VichanSomrod
  @VichanSomrod วันที่ผ่านมา

  ชอบสุดๆพี่สละดวงตาให้1ข้างใด้ไหม

  • @VichanSomrod
   @VichanSomrod วันที่ผ่านมา

   ิจริงนะครับ

  • @VichanSomrod
   @VichanSomrod วันที่ผ่านมา

   โทรหาผมเลย

  • @VichanSomrod
   @VichanSomrod วันที่ผ่านมา

   เบอที่ให้ไป

  • @VichanSomrod
   @VichanSomrod วันที่ผ่านมา

   ผมพูดจริงนะครับ

 • @rrrb2497
  @rrrb2497 วันที่ผ่านมา

  น้องเขาพูดจริงๆเหรอ

 • @wicheanboonrod2316
  @wicheanboonrod2316 วันที่ผ่านมา

  น้องเดี่ยวรอ้งได้กินใจมากครับ

 • @sudakato1034
  @sudakato1034 วันที่ผ่านมา

  คุณน้องหนังเดียวพูดสุดยอดมากยาห้าเม็ดเป็นหมอมาได้ยังไงคุณธรรมอยู่ที่ไหนสักเม็ดก็ไม่อยากให้มีเลยค่ะ)เข้ามาให้กำลังใจคุณเดี๋ยวขอให้ทีมงานปลอดภัยจากคนพาลค่ะ

 • @user-ok8oh9lb8s
  @user-ok8oh9lb8s วันที่ผ่านมา

  ย อ ด ท อ ง ง ง 😆😆😆

 • @user-ok8oh9lb8s
  @user-ok8oh9lb8s วันที่ผ่านมา

  หลกกทุกตอน 5555+ นั่งแลแก้เครียดได้เลย555+

 • @user-vz4jc7qx6f
  @user-vz4jc7qx6f วันที่ผ่านมา

  เสียงดี เพราะ ฟังสบายๆ

 • @user-ro8oj2sy2o
  @user-ro8oj2sy2o วันที่ผ่านมา

  ชอบน้องเดียวมากค่ะ.ชอบเล่นหนังตลุงร้องเพลงก้อเก่งเสียงเหมือนพี่เอก.จากสุราษค่ะ❤❤❤❤

 • @KING-rk1my
  @KING-rk1my วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤😢

 • @user-su6et3sk4t
  @user-su6et3sk4t วันที่ผ่านมา

  สนใจค่ะราคาเท่าไหร่ค่ะ