ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel
ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel
 • 30
 • 0
ขอลุงตู่อยู่ต่อ บนเจ้าพ่อแลน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ติดต่องานแสดง 065-409-3678
ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
มุมมอง: 129 589

วีดีโอ

การเมืองสยอง ยอดทองอ่านขาด - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 43K19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
สมบัติพ่อคนก่อสร้าง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 8K21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
เรามันลูกทุ่ง - หนังน้องเบลล์ ลูกทุ่งวัฒนธรรม (MV)
มุมมอง 4.1K21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอนมุกฮาฝ่ายพิธา ฝ่ายลุงตู่ด่าทะลุจอ
มุมมอง 523K14 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
แม่เฒ่าร้องไห้ไม่ได้น้องตู่ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 330K21 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังน้องเดียวตอบคอมเม้นดราม่า ตอนพี่ทองพิธาสาระการเมือง
มุมมอง 93K28 วันที่ผ่านมา
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
แร็ป 5G ฤาษีนกเค็ด - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 36Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอนพี่ทอง พิธาสาระการเมือง
มุมมอง 1.1Mหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน ฮายกโขยงหาเสียงโค้งสุดท้าย
มุมมอง 833Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
ปิดเครื่องหนีหนี้คนดีอย่างอน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 6Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกหาเสียงจอสะท้านยอดทองวิจารณ์การเมือง ภาษาอีสาน
มุมมอง 170Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกหาเสียงจอสะท้านยอดทองวิจารณ์การเมือง ภาษากลาง
มุมมอง 528Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกหาเสียงจอสะท้านยอดทองวิจารณ์การเมือง
มุมมอง 691Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
ล่ามโซ่หัวใจอย่ารักใครอีกเลย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
มุมมอง 4.6Kหลายเดือนก่อน
ติดต่องานแสดง 065-409-3678 ติดตาม Music Video หนังตะลุงและผลงานใหม่ๆจาก น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (ลูกทุ่งวัฒนธรรม) ได้ก่อนใคร ที่ TH-cam ลูกทุ่งวัฒนธรรม Channel ขอสงวนสิทธิ์ในไฟท์วีดิโอ ภาพ เสียง และอื่นๆที่ปรากฎอยู่ในชาแนลแห่งนี้ ซึ่ง น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาแต่เพียงผู้เดียว ห้ามมิให้นำไป ทำซ้ำ ดัดแปลง ตัดต่อ และอื่นๆ บุคคลใดที่มีเจตนาละเมิดลิขสิทธิ์ ทางบ...
สาวงามเมืองใต้ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
มุมมอง 12K2 หลายเดือนก่อน
สาวงามเมืองใต้ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (LYRIC VIDEO)
สัญญารักข้ามพบชาติ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 12K2 หลายเดือนก่อน
สัญญารักข้ามพบชาติ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
ฤดูเลือกตั้ง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 176K2 หลายเดือนก่อน
ฤดูเลือกตั้ง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด ภาษากลาง
มุมมอง 205K2 หลายเดือนก่อน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด ภาษากลาง
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด ภาษาอีสาน
มุมมอง 79K2 หลายเดือนก่อน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด ภาษาอีสาน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด
มุมมอง 745K2 หลายเดือนก่อน
หนังตะลุงน้องเดียว ลูกทุ่งวัฒนธรรม ตอน มุกเฮฮาบ้าในตลาด
นัดกันวันสิ้นเดือน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 1.9K2 หลายเดือนก่อน
นัดกันวันสิ้นเดือน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
คนสวยมือสอง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 2.1K2 หลายเดือนก่อน
คนสวยมือสอง - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
รักเจ้าของหมา - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 1.9K2 หลายเดือนก่อน
รักเจ้าของหมา - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
รักสาวบาสโลบ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 1.5K2 หลายเดือนก่อน
รักสาวบาสโลบ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
รักพี่เหลยม้าย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
มุมมอง 58K2 หลายเดือนก่อน
รักพี่เหลยม้าย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง (MV)
เกิดมาเพื่อหาเมีย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 2.7K2 หลายเดือนก่อน
เกิดมาเพื่อหาเมีย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
ผู้บ่าวแข่วโข่ย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 1.1K2 หลายเดือนก่อน
ผู้บ่าวแข่วโข่ย - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
ดังคู่ดับ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 2.8K2 หลายเดือนก่อน
ดังคู่ดับ - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
ครูหมอการพนัน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้
มุมมอง 2.1K2 หลายเดือนก่อน
ครูหมอการพนัน - น้องเดียว สุวรรณแว่นทอง คาราโอเกะซาวด์แท้

ความคิดเห็น

 • Yf Fu
  Yf Fu 4 นาทีที่ผ่านมา

  เพราะมากๆครับ👍👏👏👏🤗

 • แฉล้ม พงศ์พิพัฒนพันธุ์
  แฉล้ม พงศ์พิพัฒนพันธุ์ 51 นาทีที่ผ่านมา

  ทำเสียงไอ้เหว่าได้ดี

 • Jarassaeng สุขราช
  Jarassaeng สุขราช 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ใช่ค่ะ พูดถูกใจ

 • Jarassaeng สุขราช
  Jarassaeng สุขราช 3 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ถูกใจ เพิ่งเปิดเจอจ้ะ

 • พัชรพล ปานทน
  พัชรพล ปานทน 4 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ❤️❤️

 • SUCHAREE Chanyoo
  SUCHAREE Chanyoo 7 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ทำหน้าที่ดีแล้ว ชื่นชมนายหนังตะลุงภาคใต้ที่สะท้อนความจริงให้สังคม คนที่กล้าคิด กล้าแสดง กล้าสร้างสรรค์มีน้อย รักษาเอกลักษณ์ไว้ ควรได้รางวัลศิลปินดีเด่นด้วยซ้ำ ถ้าคนพิจารณาใจเป็นธรรม

 • Laaong Choomket
  Laaong Choomket 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ฟังหนังน้องเดียวแล้วหายเครียดเลยชอบพี่ทองมากๆ

 • Laaong Choomket
  Laaong Choomket 8 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  หรอยแหละพี่ทองเราสมกับที่รอคอยฮายหรอยแรง

 • tanakorn hotum
  tanakorn hotum 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ว่างๆน้องเดียว ทำคลิปหนังลุง ตอน 3 นักร้องมั่ว ให้ฟังทีนะครับ

 • ญดา นครราช
  ญดา นครราช 9 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เดียวเธอเป็นคนไทยไม่

 • นพดล ลาภขุนทด
  นพดล ลาภขุนทด 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  พูดถูกต้องแล้ว.ครับ.น้องเดียว.อดทนสู้ต่อไปครับ

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงเข้าใจมากกว่าคนอื่นใช่ไหม

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงเห็น ไอ้เดียวมึงอ่ะไอ้เวร ตามึงไม่ได้บอดสนิทหรอก มึงทำเป็นบอดสนิท ไอ้คนเห็นใจมึง

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  แบบมึงอ่ะ ไอ้คนใจบอดก็ไม่เลือกหรอก ตาบอดแล้วก็ให้เลือก ใจบอดแบบนึงไม่น่าจะให้เลือก

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงทำเป็นรู้มาก มีคนมาส่งข้อมูลให้มึงทั้งนั้นแหละ มึงพูดเขาก็รู้แล้ว

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ข้อมูลแบบนี้มึงได้มาจากไหน นอกจากไอ้พวกที่เขาเอามาให้มึง เป็นตัว จ่ายกระแส ไ*******

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เขาไม่เป็นลมตายหรอก ไอ้หัวดอ ไอ้เดียว ไอ้หัวดอ ชัดเจนไหม กลางบอกไอ้หัวค**

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงมันบ่ดังมันเริ่มเห*้ยขึ้นทุกวัน แต่ก่อนคนก็นิยมชมชอบมึง เดี๋ยวนี้มึงเริ่มแล้ว เอาตาบอดของมึงหมากิน เรียกคะแนนนิยมสงสาร แต่ยิ่งไปนานๆมึงมันยิ่งเริ่ม เริ่มหัวดอของมึงอ่ะ

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ถ้ามึงเก่งจริงมึงไปเป็นแบบไอ้พวกไอ้พี่สีนู่นไปเป็นนักร้องโน่น มึงไม่ต้องเป็นหนังตะลุงแล้วมึงไปเป็นนักร้องซะ กูเนี่ยคนใต้เหมือนกัน ไปฟังมึงแล้วมันรำคาญว่ะ บอร์ดไม่อยู่สวนบอร์ด

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงอย่าไปเรื่องการเมืองมันมากเลยไอ้เดียว ความรู้มึงแค่หางอึ่ง มึงไปเป็นตลกไอ้เท่งไอ้ทองได้ เรื่องอื่นมึงคงจะไม่ได้มั้ง อยากเก่งให้มาก บอร์ดอยู่สวนบ่เถอะ

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  มึงเข้าใจผิดแล้วไอ้น้องเดียว มึงรู้หรือเปล่า น้ำมันแพงมาแต่ยุคสมัยไหนแล้ว ช่วงลุงตู่ ลืมตา ให้มันเอน ต้ามึงตาบอด มึงอย่าพลาดบ่อยมาก

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  เขายังมีตัวเต็งตัวตึงกว่ามึงเยอะแยะก็ยังไม่มาวิจารณ์เลย

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  แม่มึงเป็นสลิ่มหรือเปล่าไอ้น้องเดียวที่มึงหาว่าสลิ่มสลิ่มมันคืออะไรมึงบอกเหตุผลมาหน่อย

 • สมพงษ์ แก้วจันทร์
  สมพงษ์ แก้วจันทร์ 12 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ตกลงมึงตาบอดจริงๆไอ้น้องเดียว เพราะมึงมองไม่เห็นผลงานที่ลุงตู่สร้างเลย

 • rawat meunnoo
  rawat meunnoo 15 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  😂😂แต่งได้ดี น้องเดียวร้องได้เพราะมากๆ

 • นพดล ยะฟู
  นพดล ยะฟู 19 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ขี้แพ้รีบไปเลย

 • Chaiwat Dangchu
  Chaiwat Dangchu 21 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  ไม่มีสักคลิปเท่ไม่อุบาตไอ้เดียวเห้อ ชาติเวน

 • รัชพล เเซ่เอี้ยว
  รัชพล เเซ่เอี้ยว 22 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  นี้คือเรื่องจริง

 • จอมทัพ ปรางเพ็ชร
  จอมทัพ ปรางเพ็ชร 23 ชั่วโมงที่ผ่านมา

  รากแตกกก5555

 • ทนงค์ศักดิ์ ทองก้อน
  ทนงค์ศักดิ์ ทองก้อน วันที่ผ่านมา

  ตอนนี้ ผมให้10ดาว น้องเดียว ผ่านเลย หรอยหนัด ฉัดให้ตาย แม่เฒ่าเมล่อๆ

 • Somrit Sukanya
  Somrit Sukanya วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤

 • mini joob
  mini joob วันที่ผ่านมา

  เพราะดีค่ะ เป็นชีวิตของเผ่าชาวป่า ร้องได้ซึ้งมากค่ะ สุดยอดค่ะ❤❤❤❤❤

 • Theerasak Naja
  Theerasak Naja วันที่ผ่านมา

  79909n

 • กานต์ชฎาพร สุทธิเกิด
  กานต์ชฎาพร สุทธิเกิด วันที่ผ่านมา

  ก้าวไกล.เป็นนายก.ประเทศถูกแนก..

 • mainoi non
  mainoi non วันที่ผ่านมา

  ยินดีด้วยนะค่ะ

 • Sumruay K
  Sumruay K วันที่ผ่านมา

  เห็นน้องในติ้กต๊อกเสียงไพเราะมากเสียงใสก้องกังวาล.โอย.ฟังไม่เบื่อเลย.😍😍

 • sungwal suntong
  sungwal suntong วันที่ผ่านมา

 • Lux Lux
  Lux Lux วันที่ผ่านมา

  ชอบมากครับ

 • manpo namo
  manpo namo วันที่ผ่านมา

  ขำใจจะขาด กำลังมีแฮง

 • manpo namo
  manpo namo วันที่ผ่านมา

  เก่งจริงๆสำเนียงได้ ฮามากๆ

 • Deya Nu
  Deya Nu วันที่ผ่านมา

  โถกใจป้ามากหลานเหอ ป้าอยู่ข้างประชาธิปไตย ข้างวัยรุ่นโด้ อยากเห็นระบบการเมืองใหม่ๆมั่งเด้

 • Joe Makin
  Joe Makin วันที่ผ่านมา

  ผมลูกครึ่ง สุราษฎร์ ภูเก็ต น้องเดียว สำเนียงเหมือน 100% เลยครับ 555 ชอบๆ

 • คุณากร นวลแก้ว
  คุณากร นวลแก้ว วันที่ผ่านมา

  ว่าหัวกันแถคคคคเลยเนรเห้อออ😂😂😂😂 #FCเด็กไม้เสียบ

 • กุลนภา ปิติสุรวรา
  กุลนภา ปิติสุรวรา วันที่ผ่านมา

  คิดถึงเสียงแบบนี้ก็เปิดฟังทุกทีเพราะมากค่ะ

 • Distortion Metal Zone
  Distortion Metal Zone 2 วันที่ผ่านมา

  ชัดเจน แหลงได้ตรงใจ ผาง ผาง ผาง

 • น.ส. เปรียบ แท่นแก้ว
  น.ส. เปรียบ แท่นแก้ว 2 วันที่ผ่านมา

  ชอบพี่เดี่ยวมากร้องเพลงเพราะมากๆเลยชาร์จ

 • น.ส. เปรียบ แท่นแก้ว
  น.ส. เปรียบ แท่นแก้ว 2 วันที่ผ่านมา

  ❤❤❤

 • Anan Fongngam
  Anan Fongngam 2 วันที่ผ่านมา

  ขอตอนที่7 ครับ