สภาลมหายใจเชียงใหม่
สภาลมหายใจเชียงใหม่
  • 60
  • 3 695
2565 สภาลมหายใจเชียงใหม่ ..ทำอะไรไปบ้าง?
จากการร่วมแรงร่วมใจ ในการแก้ไฟป่าไฟป่าและฝุ่นควัน วันนี้… สภาลมหายใจเชียงใหม่ มั่นใจว่า เราเข้าใจ และมีองค์ความรู้ ในทุกมิติมากขึ้น ซึ่งมาจากความร่วมมือ ของทุกคน ทุกภาคส่วน
ฝุ่นควันที่จางลง แต่งานที่เราทำ เริ่มชัดขึ้น / อาสา จากแผนงานต่างๆ ยังคงมุ่งมั่นตั้งใจ ทำงาน วางแผน รับมือ และสร้างการตื่นตัว อย่างต่อเนื่อง
มุมมอง: 14

วีดีโอ

บ้านสู้ฝุ่น
มุมมอง 2514 วันที่ผ่านมา
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบบ้าน-ย่าน-ชุมชน บรรเทาปัญหาฝุ่นควัน จำนวน 100 หลังคาเรือนในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโดย เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง หัวหน้าโครงการบ้านสู้ฝุ่น เป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ
ธุรกิจสู้ฝุ่น
มุมมอง 514 วันที่ผ่านมา
กิจกรรมพัฒนาต้นแบบธุรกิจลดฝุ่น ดำเนินการร่วมกับภาคธุรกิจ 30 รายในพื้นที่เมืองเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโดย ดร.สุดารัตน์ อุทธารัตน์ หัวหน้าโครงการธุรกิจสู้ฝุ่น เป็นอีกหนึ่งในโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ ที่มีผลต่อสุขภาพอย่างยั่งยืน #เพื่อลมหายใจภาคเหนือ
เกษตรอินทรีย์เพื่ออากาศสะอาด : ธุรกิจเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด
มุมมอง 1993 หลายเดือนก่อน
จากคนบนดอยถึงคนในเมือง ฝุ่นควัน การเกษตรกับมุมมองต่อ PM2.5 สู่ความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรบนดอย กับผู้ประกอบการในเมือง ร่วมกันปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผัก สู่เกษตรอินทรีย์ และเกษตรยั่งยืน โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนเชียงใหม่ และเครือข่าย วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์พัฒนาธุรกิจเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด โครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่...
วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 173 หลายเดือนก่อน
วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่
เตรียมพร้อมร่างกาย สู้ฝุ่นควันปี 65 ด้วยวิถีธรรมชาติ
มุมมอง 2610 หลายเดือนก่อน
Think & Do Tank - Talk Session “ เตรียมพร้อมร่างกาย สู้ฝุ่นควันปี 65 ด้วยวิถีธรรมชาติ” 📅 7 พ.ย. 11.00 -12.00น. บรรยายพิเศษโดย 🔺 พ.ญ.ลลิตา ธีระสิริ ประธานกรรมการบริหารเครือบริษัท บัลวี-ศูนย์ธรรมชาติบำบัด ขอเชิญชวนทุกท่านร่วม เตรียมสุขภาพ ร่างกายของตนเอง และคนที่เรารัก ด้วยวิถีธรรมชาติ เริ่มต้นที่อาหารทานอะไรจึงจะเหมาะสม ออกกำลังกายอย่างไรให้ระบบทางเดินหายใจแข็งแรง รวมไปถึงแนวทางการดูแล เด็ก ผู้ส...
แนวทางการกำหนดค่าคุณภาพอากาศและการสื่อสารแจ้งเตือน - โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
มุมมอง 5311 หลายเดือนก่อน
ช่วงหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (21/10/2564) นำเสนอโดย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา เครือข่ายความร่วมมือเตือนภัยสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ docs.google.com/presentation/d/15RQwdNJUnNFa-qXwmGEgJi6D6MBipJPb/edit?usp=sharing&ouid=116141015388554781749&rtpof=true...
ปีนี้ต้องชัด "เพราะจุดแตกหัก และจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ อยู่ที่ชุมชน" - โดย เดโช ไชยทัพ
มุมมอง 4011 หลายเดือนก่อน
ช่วงหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (21/10/2564) นำเสนอโดย นายเดโช ไชยทัพ ผอ.มูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานคณะทำงานด้านป่าไม้และที่ดินในพื้นที่ป่า ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ drive.google.com/file/d/1vuotHuyR-btltA8TkaMDJododtWnyACf/...
🔴 Live - เวทีบทบาท อปท. กับการจัดการไฟป่าฝุ่นควัน 6 อปท. รอบดอยสุเทพ"
มุมมอง 211 หลายเดือนก่อน
🔴 Live - เวทีบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่อนุรักษ์ กรณี 6 อปท. รอบดอยสุเทพ (ช่วงบ่าย) วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น.
🔴 Live - เวทีบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่าฝุ่นควัน 6 อปท. รอบดอยสุเทพ"
มุมมอง 1611 หลายเดือนก่อน
🔴 Live - เวทีบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่าฝุ่นควันในพื้นที่อนุรักษ์ กรณี 6 อปท. รอบดอยสุเทพ" วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 15.30 น. #สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔴 LIVE - เวทีสานพลัง สภาลมหายใจภาคเหนือ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
มุมมอง 17ปีที่แล้ว
🔴 LIVE - เวทีสานพลัง สภาลมหายใจภาคเหนือ ในการแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน . บทเรียน ความท้าทาย "สภาลมหายใจเชียงใหม่" สู่ "สภาลมหายใจภาคเหนือ" . ร่วมเสวนาโดย - คุณวิชัย นะสุวรรณโน ผอ.สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ภาคเหนือ - คุณชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานฯ สภาลมหายใจเชียงใหม่ - คุณเดโช ไชทัพ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - คุณบัณรส บัวคลี่ คอลัมนิสต์และนักเขียนอิสระ - คุณวิทยา ครองทรัพย์ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หอ...
🔴 Live - Workshop การจัดการขยะแบบมืออาชีพ
มุมมอง 10ปีที่แล้ว
🔴 Live - Workshop ออนไลน์ "การจัดการขยะในครัวเรือนอย่างไร ให้ได้ประโยชน์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" . โดย ครูเบลล่า (นลี อินทรนันท์) และ คุณสุเมธ ขันแก้วผาบ ผู้ประกอบการธุรกิจแยกขยะ . วันอาทิตย์ 1 สิงหาคม 2564 Live on Facebook เริ่มเวลา 9.00 น. . สถานที่จัด Workshop : เวิ้งคุณนลี หลังมอ . สนับสนุนโดย #สภาลมหายใจเชียงใหม่ #เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ #สสส
เพื่มพื้นที่สีเขียว สวนป่าสะพานเม็งรายอนุสรณ์ ๗๒๕ ปี เมืองเชียงใหม่
มุมมอง 13ปีที่แล้ว
24 ก.ค. 64 สภาลมหายใจเชียงใหม่ นักเรียน ประชาชน และหน่วยงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ กว่า 140 ต้น บริเวณริมแม่น้ำปิง สวนป่าสะพานเม็งรายอนุสรณ์ 725 ปี เมืองเชียงใหม่ ซึ่งคาดหวังให้อนาคต กลายเป็นพื้นที่สีเขียว สร้างอากาศที่ดี ช่วยดักจับฝุ่นละออง และลดปัญหาด้านมลพิษให้กับเมืองเชียงใหม่ สถานที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ 3 ที่เราร่วมแรงร่วมใจกันปลูกต้นไม้ ปลูกไปแล้ว 400 กว่าต้น และกำลังจะเตรียม...
🔴Live - โครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ สู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ
มุมมอง 17ปีที่แล้ว
เปิดโครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือ สู้ฝุ่นควันและมลพิษทางอากาศ #เพื่อลมหายใจเชียงใหม่
🔴 Live - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การลงมือทำ" 100 หลังบ้านสู้ฝุ่น + 30 ธุรกิจลดฝุ่น
มุมมอง 35ปีที่แล้ว
🔴 Live - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การลงมือทำ" 100 หลังบ้านสู้ฝุ่น 30 ธุรกิจลดฝุ่น . ร่วมพูดคุยโดย ป้าจิ๋ม : เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์ อ.อร : สุดารัตน์ อุทธารัตน์ ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มช. (CLC) . ดำเนินรายการโดย สามาร สุวรรณรัตน์ . #เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ #บ้านสู้ฝุ่น #ธุรกิจลดฝุ่น
ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่สู้ฝุ่นมลพิษทางอากาศ
มุมมอง 24ปีที่แล้ว
ปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่สู้ฝุ่นมลพิษทางอากาศ
สรุปบทเรียนและวางแผนยุทธศาสตร์ 2 ปี (2564 - 2566)
มุมมอง 19ปีที่แล้ว
สรุปบทเรียนและวางแผนยุทธศาสตร์ 2 ปี (2564 - 2566)
แถลงการณ์สภาลมหายใจภาคเหนือ
มุมมอง 10ปีที่แล้ว
แถลงการณ์สภาลมหายใจภาคเหนือ
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)
มุมมอง 145ปีที่แล้ว
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)
เวทีเสวนา "ขับเคลื่อนความรู้เพื่อการจัดการดอยสุเทพที่ยั่งยืน"
มุมมอง 18ปีที่แล้ว
เวทีเสวนา "ขับเคลื่อนความรู้เพื่อการจัดการดอยสุเทพที่ยั่งยืน"
REC - ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
มุมมอง 14ปีที่แล้ว
REC - ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
มุมมอง 37ปีที่แล้ว
ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)
มุมมอง 122ปีที่แล้ว
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)
🔴 Live - สถานการณ์และการรับมือหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอนและแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
มุมมอง 3ปีที่แล้ว
🔴 Live - สถานการณ์และการรับมือหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอนและแนวทางการจัดการแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน
สตรีมแบบสดของ สภาลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 7ปีที่แล้ว
สตรีมแบบสดของ สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔴 Live - เวทีความร่วมมือ สนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าลดฝุ่นควัน
มุมมอง 4ปีที่แล้ว
🔴 Live - เวทีความร่วมมือ สนับสนุนชุมชนจัดการไฟป่าลดฝุ่นควัน
ย้อนฟังเสียง... นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นควัน(ช่วงหาเสียง)
มุมมอง 46ปีที่แล้ว
ย้อนฟังเสียง... นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นควัน(ช่วงหาเสียง)
เสวนา "ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันดอยสุเทพและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วม"
มุมมอง 18ปีที่แล้ว
เสวนา "ปัญหาไฟป่าฝุ่นควันดอยสุเทพและแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการร่วม"
มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน | สภาลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 69ปีที่แล้ว
มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน | สภาลมหายใจเชียงใหม่
เชียงใหม่ "เปิดบัญชีระดมทุน" สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ และชุมชนสู้ไฟป่า
มุมมอง 15ปีที่แล้ว
เชียงใหม่ "เปิดบัญชีระดมทุน" สนับสนุนเจ้าหน้าที่ฯ และชุมชนสู้ไฟป่า
ฟังให้ชัด! สตง. แนะ วิธีใช้งบฯ แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน
มุมมอง 601ปีที่แล้ว
ฟังให้ชัด! สตง. แนะ วิธีใช้งบฯ แก้ปัญหาไฟป่า-ฝุ่นควัน
จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน
มุมมอง 491ปีที่แล้ว
จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน
เกษตรอินทรีย์เพื่ออากาศสะอาด : ธุรกิจเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด
มุมมอง 1993 หลายเดือนก่อน
จากคนบนดอยถึงคนในเมือง ฝุ่นควัน การเกษตรกับมุมมองต่อ PM2.5 สู่ความร่วมมือของพี่น้องเกษตรกรบนดอย กับผู้ประกอบการในเมือง ร่วมกันปรับเปลี่ยนการปลูกพืชผัก สู่เกษตรอินทรีย์ และเกษตรยั่งยืน โดยการสนับสนุนของสมาพันธ์เกษตรยั่งยืนเชียงใหม่ และเครือข่าย วิดีโอนี้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์พัฒนาธุรกิจเชียงใหม่เพื่ออากาศสะอาด โครงการปฏิบัติการเมืองเชียงใหม่ และเครือข่ายสภาลมหายใจภาคเหนือสู้ฝุ่...
แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 2 [เข้าใจเกษตร เข้าใจธรรมชาติ]
มุมมอง 153ปีที่แล้ว
แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 2 [เข้าใจเกษตร เข้าใจธรรมชาติ]
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)
มุมมอง 145ปีที่แล้ว
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (พฤษภาคม 2564)
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)
มุมมอง 122ปีที่แล้ว
เปิดบ้านสภาลมหายใจเชียงใหม่ : รายงานสาธารณะ (มกราคม-เมษายน 2564)
จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 1 [ผลกระทบจากฝุ่นควัน]
มุมมอง 109ปีที่แล้ว
จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 1 [ผลกระทบจากฝุ่นควัน]
🔴 [Live] "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่า"
มุมมอง 982 ปีที่แล้ว
🔴 [Live] "องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการจัดการไฟป่า"
จากฝุ่นควัน..สู่ภาวะโลกร้อน
มุมมอง 79ปีที่แล้ว
จากฝุ่นควัน..สู่ภาวะโลกร้อน
มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน | สภาลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 69ปีที่แล้ว
มองทางออก...การแก้ไขปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน | สภาลมหายใจเชียงใหม่
🔴 Live - เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน
มุมมอง 572 ปีที่แล้ว
🔴 Live - เกษตรพันธสัญญากับปัญหาฝุ่นควัน
แนวทางการกำหนดค่าคุณภาพอากาศและการสื่อสารแจ้งเตือน - โดย สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
มุมมอง 5311 หลายเดือนก่อน
ช่วงหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (21/10/2564) นำเสนอโดย นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา เครือข่ายความร่วมมือเตือนภัยสุขภาพจังหวัดเชียงใหม่ และรองประธานคณะกรรมการอำนวยการ สภาลมหายใจเชียงใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ docs.google.com/presentation/d/15RQwdNJUnNFa-qXwmGEgJi6D6MBipJPb/edit?usp=sharing&ouid=116141015388554781749&rtpof=true...
LIVE 🔴 เสวนา "เศรษฐกิจสีเขียว​ พื้นที่สีเขียว​กับความมั่นคงทางอาหาร​ในยุควิกฤตโควิด-19"
มุมมอง 472 ปีที่แล้ว
LIVE 🔴 เสวนา "เศรษฐกิจสีเขียว​ พื้นที่สีเขียว​กับความมั่นคงทางอาหาร​ในยุควิกฤตโควิด-19"
ย้อนฟังเสียง... นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นควัน(ช่วงหาเสียง)
มุมมอง 46ปีที่แล้ว
ย้อนฟังเสียง... นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ กล่าวถึงการแก้ปัญหาฝุ่นควัน(ช่วงหาเสียง)
แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 3
มุมมอง 46ปีที่แล้ว
แอนิเมชั่น จากฝุ่นควันสู่ปัญหาโลกร้อน - ตอนที่ 3
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 1 ] บุกบ้านครูเบลล่า ดูการจัดการและคัดแยกขยะ ไปพร้อมๆกับการทำบุญ
มุมมอง 462 ปีที่แล้ว
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 1 ] บุกบ้านครูเบลล่า ดูการจัดการและคัดแยกขยะ ไปพร้อมๆกับการทำบุญ
“เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก” [ EP 3 ] ประโยชน์ของกล่องกระดาษเหลือใช้
มุมมอง 452 ปีที่แล้ว
“เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก” [ EP 3 ] ประโยชน์ของกล่องกระดาษเหลือใช้
อ.ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 422 ปีที่แล้ว
อ.ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานฯสภาลมหายใจเชียงใหม่
ปีนี้ต้องชัด "เพราะจุดแตกหัก และจะสำเร็จ หรือไม่สำเร็จ อยู่ที่ชุมชน" - โดย เดโช ไชยทัพ
มุมมอง 4011 หลายเดือนก่อน
ช่วงหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการป้องกันแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่ แบบบูรณาการ และมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน (21/10/2564) นำเสนอโดย นายเดโช ไชยทัพ ผอ.มูลนิธิการพัฒนาที่ยั่งยืน และประธานคณะทำงานด้านป่าไม้และที่ดินในพื้นที่ป่า ภายใต้คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันจังหวัดเชียงใหม่แบบบูรณาการและมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ดาวน์โหลดไฟล์นำเสนอ drive.google.com/file/d/1vuotHuyR-btltA8TkaMDJododtWnyACf/...
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 5 ] ออกไปปั่นจักรยาน แทนการใช้รถ
มุมมอง 402 ปีที่แล้ว
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 5 ] ออกไปปั่นจักรยาน แทนการใช้รถ
1 ปี สภาลมหายใจเชียงใหม่
มุมมอง 382 ปีที่แล้ว
1 ปี สภาลมหายใจเชียงใหม่
LIVE 🔴 เสวนา “ความรู้ สู้ไฟ”“ความรู้ สู้ไฟ”แนวทางจัดการเชื้อเพลิงลดฝุ่นควัน
มุมมอง 382 ปีที่แล้ว
LIVE 🔴 เสวนา “ความรู้ สู้ไฟ”“ความรู้ สู้ไฟ”แนวทางจัดการเชื้อเพลิงลดฝุ่นควัน
🔴[LIVE] เสวนา "คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน"
มุมมอง 372 ปีที่แล้ว
🔴[LIVE] เสวนา "คนรุ่นใหม่ในเมืองฝุ่นควัน"
ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
มุมมอง 37ปีที่แล้ว
ประชุมนำข้อเสนอพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหาวิกฤติฝุ่นควัน PM 2.5 ภาคเหนือ (250564)
🔴 Live - องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
มุมมอง 372 ปีที่แล้ว
🔴 Live - องค์ความรู้ด้านภูมิอากาศกับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน
🔴 [Live] เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 14 นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
มุมมอง 362 ปีที่แล้ว
🔴 [Live] เวทีเสวนานโยบายสาธารณะครั้งที่​ 14 นิเวศเกษตรใหม่กับการตอบโจทย์แก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
🔴 Live - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การลงมือทำ" 100 หลังบ้านสู้ฝุ่น + 30 ธุรกิจลดฝุ่น
มุมมอง 35ปีที่แล้ว
🔴 Live - แลกเปลี่ยนประสบการณ์ "การลงมือทำ" 100 หลังบ้านสู้ฝุ่น 30 ธุรกิจลดฝุ่น . ร่วมพูดคุยโดย ป้าจิ๋ม : เสาวคนธ์ ศรีบุญเรือง เครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์ อ.อร : สุดารัตน์ อุทธารัตน์ ศูนย์ล้านนาสร้างสรรค์ มช. (CLC) . ดำเนินรายการโดย สามาร สุวรรณรัตน์ . #เพื่อลมหายใจเชียงใหม่ #บ้านสู้ฝุ่น #ธุรกิจลดฝุ่น
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 14 ] อิฐบล็อกจากขยะพลาสติก
มุมมอง 352 ปีที่แล้ว
เชียงใหม่ ไร้เหลือ เพื่อโลก [ EP 14 ] อิฐบล็อกจากขยะพลาสติก
🔴 Live - ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
มุมมอง 342 ปีที่แล้ว
🔴 Live - ขนส่งสาธารณะในเมืองเชียงใหม่กับการแก้ปัญหาฝุ่นควันอย่างยั่งยืน
LIVE 🔴 เสวนา "นโยบาย ความรู้ นิเวศ คน ไฟ ฝุ่น โจทย์ท้าทายก้าวพ้นวังวนไร่หมุนเวียน"
มุมมอง 292 ปีที่แล้ว
LIVE 🔴 เสวนา "นโยบาย ความรู้ นิเวศ คน ไฟ ฝุ่น โจทย์ท้าทายก้าวพ้นวังวนไร่หมุนเวียน"