Internal Communication Branding
Internal Communication Branding
  • 60
  • 8 438

วีดีโอ

22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.21
มุมมอง 295 ปีที่แล้ว
มันเหมือนสายสัมพันธ์ที่มองไม่เห็น คนไข้ที่รับการช่วยเหลือจากเราเค้าหายดีและมีความมสุขกลับไป สุทธิศักดิ์ ผานาค Ambulance 💖💫👶✨ 22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต #22คน22ปี
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.20
มุมมอง 425 ปีที่แล้ว
พนักงานแต่ละคนก็เสมือนฟันเฟืองเล็กๆ ที่จะขับเคลื่อนบ้านหลังนี้ไปด้วยกัน นาฎกมล จำรัสกาญจน์ TQC Manager
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.19
มุมมอง 785 ปีที่แล้ว
ถ้าไม่ดีจริง พี่จะไม่อยู่ถึง 19 ปี ที่นี่ให้ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดี พัชร์อริญ เมธาอัครนันท์ PN สูตินรีเ วช
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.17
มุมมอง 415 ปีที่แล้ว
ที่นี้มีความรักและความช่วยเหลือกันที่ดีเสมอมา อีกทั้งองค์กรได้ส่งเสริมให้พนักงานมีการเรียนรู้ตลอดเวลา เราถึงได้อยู่ที่นี้มาถึงทุกวันนี้ พนารัตน์ อัศจันทร์ Accounting Finance 22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต #22คน22ปี
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.18
มุมมอง 715 ปีที่แล้ว
บริการจากหัวใจ ยิ้มจากดวงตา บริการด้วยความกระตือรือร้นโดยที่ไม่ต้องร้องขอ พัชรี สังข์ทอง Heart Clinic HOD
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.16
มุมมอง 555 ปีที่แล้ว
สร้างบรรยากาศในการทำงานให้มีความสุข สื่อสารกันให้มาก จะชนะได้ทุกอุปสรรค ศุภชัย เกิดทรัพย์ Medical Staff
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.15
มุมมอง 555 ปีที่แล้ว
เมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้แล้ว ถึงแม้จะมีเรื่องราวไม่เข้าใจกันบ้าง แต่สุดท้ายเราก็เป็นส่วนที่จะขับเคลื่อนองค์กรไปด้วยกันอยู่ดี สาณี เศรษฐ์ชัยยันต์ Insurance Officer
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.14
มุมมอง 555 ปีที่แล้ว
ใครทำงานที่ BPK ได้ถือว่าเก่งและเป็นมืออาชีพตัวจริง HIROKO TAKASE International Services 22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต #22คน22ปี
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.13
มุมมอง 575 ปีที่แล้ว
ประทุม ยวงสุวรรณ เวลาท้อก็หยุดพัก แล้วมานับหนึ่งใหม่ในวันพรุ่งนี้
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.12
มุมมอง 795 ปีที่แล้ว
มองคนไข้เป็นครอบครัวของเรา ไปยืนในจุดที่เค้ายืนอยู่ แล้วจะรู้ว่าควรดูแลเค้าอย่างไร กัญช์ เกสรสุคนธ์ Nursing Staff
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.11
มุมมอง 825 ปีที่แล้ว
ผจงจิต วีรกิจ BPK มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ระดับสากล เพื่อให้เป็นที่พึ่งของคนภูเก็ต
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.9
มุมมอง 1065 ปีที่แล้ว
เราใช้ความรู้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อ รพ. เท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือสังคมได้ ศรายุทธ คหาปนะ
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.10
มุมมอง 575 ปีที่แล้ว
สมชัย ชัยยุทธ เปิดใจตัวเองให้กว้าง เปิดรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.8
มุมมอง 725 ปีที่แล้ว
กฤษณชัย โกยกอบการ ปัญหามีทุกวันในห้องผู้ป่วย อย่างน้อยต้องทำให้ลูกค้าประทับใจ
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.7
มุมมอง 495 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.7
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.5
มุมมอง 455 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.5
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.4
มุมมอง 745 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.4
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.3
มุมมอง 545 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.3
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.2
มุมมอง 1275 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.2
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.1
มุมมอง 1055 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.1
SOMEONE EP12 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 185 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP12 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP11 BANGKOK HOSPITAL PHUKET
มุมมอง 195 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP11 BANGKOK HOSPITAL PHUKET
SOMEONE EP8 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 315 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP8 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP10 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 185 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP10 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP9 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 395 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP9 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP7 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 375 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP7 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP6 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 225 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP6 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP5 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 205 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP5 Bangkok Hospital Phuket
SOMEONE EP4 Bangkok Hospital Phuket
มุมมอง 175 ปีที่แล้ว
SOMEONE EP4 Bangkok Hospital Phuket
คุณเชาวลิต BDMS Core Value สำคัญอย่างไรกับการสร้างวัฒนะรรมองค์กร
มุมมอง 7645 ปีที่แล้ว
คุณเชาวลิต BDMS Core Value สำคัญอย่างไรกับการสร้างวัฒนะรรมองค์กร
นพ.สมฤทธิ์ Smart Hospital ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับโรงพยาบาลเป็นอย่างไร?
มุมมอง 6615 ปีที่แล้ว
นพ.สมฤทธิ์ Smart Hospital ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตกับโรงพยาบาลเป็นอย่างไร?
M learning ประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่เคยหยุด
มุมมอง 5816 ปีที่แล้ว
M learning ประสบการณ์เรียนรู้ที่ไม่เคยหยุด
นพ.สมฤทธิ์ ทำไมโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนเป็น Smart Hospital?
มุมมอง 4115 ปีที่แล้ว
นพ.สมฤทธิ์ ทำไมโรงพยาบาลต้องเปลี่ยนเป็น Smart Hospital?
อวยพรปีใหม่...จากเพื่อนพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 2017
มุมมอง 4015 ปีที่แล้ว
อวยพรปีใหม่...จากเพื่อนพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต 2017
ตัวตน + คุณค่า + ความสุข 2016
มุมมอง 3475 ปีที่แล้ว
ตัวตน คุณค่า ความสุข 2016
Intelligent Hospital and Transforming Patient Centered Care for The Future
มุมมอง 2125 ปีที่แล้ว
Intelligent Hospital and Transforming Patient Centered Care for The Future
Short Scene นาตยา จำรัสกาญจน์
มุมมอง 2056 ปีที่แล้ว
Short Scene นาตยา จำรัสกาญจน์
คุณเชาวลิต สร้าง BDMS Core Value ในตัวเองจะเริ่มยังไงดี
มุมมอง 1915 ปีที่แล้ว
คุณเชาวลิต สร้าง BDMS Core Value ในตัวเองจะเริ่มยังไงดี
คุณเชาวลิต ความสุขในการทำงานสร้างได้อย่างไร
มุมมอง 1855 ปีที่แล้ว
คุณเชาวลิต ความสุขในการทำงานสร้างได้อย่างไร
Short Scene ภาณุมาศ นวคุณากร Service with Thai Hospitality
มุมมอง 1376 ปีที่แล้ว
Short Scene ภาณุมาศ นวคุณากร Service with Thai Hospitality
Short Scene ณัฐวุฒิ หนูหมื่น Beyond Excellent
มุมมอง 1376 ปีที่แล้ว
Short Scene ณัฐวุฒิ หนูหมื่น Beyond Excellent
Intelligent hospital BDMS G.6
มุมมอง 1355 ปีที่แล้ว
Intelligent hospital BDMS G.6
B Talk Season1 นาตยา จำรัสกาญจน์
มุมมอง 1316 ปีที่แล้ว
B Talk Season1 นาตยา จำรัสกาญจน์
Short Scene อธิพงศ์ มุณีโน
มุมมอง 1306 ปีที่แล้ว
Short Scene อธิพงศ์ มุณีโน
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.2
มุมมอง 1275 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.2
B+Talk SS1 คุณวารีภรณ์ ทรงศักดิ์
มุมมอง 1226 ปีที่แล้ว
B Talk SS1 คุณวารีภรณ์ ทรงศักดิ์
B Talk SS1 นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน
มุมมอง 1176 ปีที่แล้ว
B Talk SS1 นพ.สมฤทธิ์ จันทรประทิน
B Talk SS1 คุณเชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ
มุมมอง 1146 ปีที่แล้ว
B Talk SS1 คุณเชาวลิต เหล่าประเสริฐศิริ
ICB Intrend EP.1
มุมมอง 1125 ปีที่แล้ว
ICB Intrend EP.1
นพ.สมฤทธิ์ พนักงานจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ 3C ไปเพื่ออะไร?
มุมมอง 1085 ปีที่แล้ว
นพ.สมฤทธิ์ พนักงานจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ 3C ไปเพื่ออะไร?
พญ.ลลิตา Moral Commitment มีบทบาทอย่างไรกับพนักงาน
มุมมอง 1085 ปีที่แล้ว
พญ.ลลิตา Moral Commitment มีบทบาทอย่างไรกับพนักงาน
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.9
มุมมอง 1065 ปีที่แล้ว
เราใช้ความรู้ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ต่อ รพ. เท่านั้น แต่ยังช่วยเหลือสังคมได้ ศรายุทธ คหาปนะ
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.1
มุมมอง 1055 ปีที่แล้ว
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.1
Teaser B+ Talk Season1
มุมมอง 976 ปีที่แล้ว
Teaser B Talk Season1
BDMS Phuket Games 2016
มุมมอง 926 ปีที่แล้ว
BDMS Phuket Games 2016
พญ.ลลิตา Code of Conduct มีบทบาทต่อพนักงานในฝ่าย Clinical อย่างไร
มุมมอง 875 ปีที่แล้ว
พญ.ลลิตา Code of Conduct มีบทบาทต่อพนักงานในฝ่าย Clinical อย่างไร
Short Scene เดือนเพ็ญ จันทร์ซี
มุมมอง 866 ปีที่แล้ว
Short Scene เดือนเพ็ญ จันทร์ซี
22 คน 22 ปี ที่บ้านเรา .... โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต EP.11
มุมมอง 825 ปีที่แล้ว
ผจงจิต วีรกิจ BPK มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาศักยภาพทางการแพทย์สู่ระดับสากล เพื่อให้เป็นที่พึ่งของคนภูเก็ต
Short Scene วพีร์ ขันธจีรวัฒน์
มุมมอง 796 ปีที่แล้ว
Short Scene วพีร์ ขันธจีรวัฒน์