VDS Alaska Dog
VDS Alaska Dog
  • 60
  • 529 799 431
The right to stay in bed is all given by the dog 😂
The right to stay in bed is all given by the dog😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง: 49 273

วีดีโอ

It's so hard to eat chicken
มุมมอง 97K2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
It's so hard to eat chicken u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
With eyes full of love and care ❤️
มุมมอง 21K4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
With eyes full of love and concern ❤️ u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Dog: don't you have ears 😂
มุมมอง 55K9 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Dog: Do you have no ears 😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Just pissed 😂
มุมมอง 523K12 ชั่วโมงที่ผ่านมา
I'm so pissed 😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
This dog will enjoy it 😎
มุมมอง 48K14 ชั่วโมงที่ผ่านมา
This dog will enjoy it 😎 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Keep a dog for a thousand days, use a dog for a while😂
มุมมอง 201K16 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Raising a dog for a thousand days, using a dog for a while😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
The most loving dog in the village ❤️
มุมมอง 648K19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
The most caring dog in the village ❤️ u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Twisted into a trick 😂
มุมมอง 246Kวันที่ผ่านมา
It's a trick 😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Funny actions of cute Alaskan dogs #2
มุมมอง 13Kวันที่ผ่านมา
Funny actions of cute Alaskan dogs #2 #Dog #Alaskandog
Can I still have this dog 🥹
มุมมอง 83Kวันที่ผ่านมา
Can this dog still want it🥹 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Let's feel the service brought by the puppy together 😂
มุมมอง 235Kวันที่ผ่านมา
Let's feel the service brought by the puppy together 😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Happiness is always in a moment 😂
มุมมอง 460Kวันที่ผ่านมา
Happiness is always in a moment😂 u50Fic#shorts #Dog #Alaskandog
Paid out brothers
มุมมอง 68Kวันที่ผ่านมา
Paid out brothers
The only dog ​​in the village that is not allowed to kill ❤️
มุมมอง 2.5M14 วันที่ผ่านมา
The only dog ​​in the village that is not allowed to kill ❤️
The kindest dog in the village ❤️
มุมมอง 59M14 วันที่ผ่านมา
The kindest dog in the village ❤️
How many personal grudges 😂
มุมมอง 1.1M14 วันที่ผ่านมา
How many personal grudges 😂
I can't watch a baby without a dog 😂
มุมมอง 177K21 วันที่ผ่านมา
I can't watch a baby without a dog 😂
I haven't eaten more chicken legs than a dog 🥺
มุมมอง 425K21 วันที่ผ่านมา
I haven't eaten more chicken legs than a dog 🥺
Dog: Is this something a human can do 😤
มุมมอง 1.1M21 วันที่ผ่านมา
Dog: Is this something a human can do 😤
The mother Alaskan dog introduces her family
มุมมอง 114K21 วันที่ผ่านมา
The mother Alaskan dog introduces her family
Dog: you set me free 😂
มุมมอง 385K21 วันที่ผ่านมา
Dog: you set me free 😂
Funny actions of cute Alaskan dogs
มุมมอง 20K21 วันที่ผ่านมา
Funny actions of cute Alaskan dogs
The boat of friendship is overturned 😂
มุมมอง 145K21 วันที่ผ่านมา
The boat of friendship is overturned 😂
Do you find this gatekeeper enthusiastic?
มุมมอง 157K21 วันที่ผ่านมา
Do you find this gatekeeper enthusiastic?
Cubs under ten inches are classified as their own babies😂
มุมมอง 2.8Mหลายเดือนก่อน
Cubs under ten inches are classified as their own babies😂
There is always a melon eater 😂
มุมมอง 443Kหลายเดือนก่อน
There is always a melon eater 😂
Alaska dog is trying to flatter her owner to eat watermelon
มุมมอง 359Kหลายเดือนก่อน
Alaska dog is trying to flatter her owner to eat watermelon
The age that dogs hate 😂
มุมมอง 305Kหลายเดือนก่อน
The age that dogs hate 😂
Collection of naughty moments of Alaskan dogs when returning home attracts millions of views#1
มุมมอง 3.5Kหลายเดือนก่อน
Collection of naughty moments of Alaskan dogs when returning home attracts millions of views#1
Ways are always more difficult
มุมมอง 75M2 หลายเดือนก่อน
Ways are always more difficult
Rare little kitten
มุมมอง 61M3 หลายเดือนก่อน
Rare little kitten
The kindest dog in the village ❤️
มุมมอง 59M14 วันที่ผ่านมา
The kindest dog in the village ❤️
An Alaskan dog doesn't want its owner to harm a hen 🥰🤩.
มุมมอง 39M3 หลายเดือนก่อน
An Alaskan dog doesn't want its owner to harm a hen 🥰🤩.
Big Alaskan dog walking on the street with his little owner
มุมมอง 34M2 หลายเดือนก่อน
Big Alaskan dog walking on the street with his little owner
Cùng theo dõi ai là kẻ có ý thức nhất nào 😎😅😅. #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 26M5 หลายเดือนก่อน
Cùng theo dõi ai là kẻ có ý thức nhất nào 😎😅😅. #shorts #Dog #Alaskandog
There should be no need for subtitles
มุมมอง 21M3 หลายเดือนก่อน
There should be no need for subtitles
Keep a dog for a thousand days, use a dog for a while
มุมมอง 16Mหลายเดือนก่อน
Keep a dog for a thousand days, use a dog for a while
Four years, four years😡😡
มุมมอง 14M2 หลายเดือนก่อน
Four years, four years😡😡
This should be the most self-disciplined dog on the Internet 😂
มุมมอง 16Mหลายเดือนก่อน
This should be the most self-disciplined dog on the Internet 😂
Một chiếc bàn ăn quý tộc nhưng hơi bốc đó nha 😂😂.
มุมมอง 10M5 หลายเดือนก่อน
Một chiếc bàn ăn quý tộc nhưng hơi bốc đó nha 😂😂.
Mấy cái người này ăn cơm sao không để cho tôi một chén với 🤣🤣😅. #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 10M6 หลายเดือนก่อน
Mấy cái người này ăn cơm sao không để cho tôi một chén với 🤣🤣😅. #shorts #Dog #Alaskandog
Cách bọc túi rác với hai vệ sĩ Alaska hài hước 😅😅. #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 9M5 หลายเดือนก่อน
Cách bọc túi rác với hai vệ sĩ Alaska hài hước 😅😅. #shorts #Dog #Alaskandog
Làm sao khi ra ngoài với một tên Alaska lì lợm này đây 😅😅.
มุมมอง 9M4 หลายเดือนก่อน
Làm sao khi ra ngoài với một tên Alaska lì lợm này đây 😅😅.
Chú chó Alaska này thật kén chọn và sành ăn😂 #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 7M7 หลายเดือนก่อน
Chú chó Alaska này thật kén chọn và sành ăn😂 #shorts #Dog #Alaskandog
How picky can puppies be
มุมมอง 5M2 หลายเดือนก่อน
How picky can puppies be
Adorable, cute Alaskan dogs #99
มุมมอง 5M2 หลายเดือนก่อน
Adorable, cute Alaskan dogs #99
As long as it is a cub, it will be treated as a biological child 😂
มุมมอง 4.8M2 หลายเดือนก่อน
As long as it is a cub, it will be treated as a biological child 😂
This full of ceremony
มุมมอง 4.6M3 หลายเดือนก่อน
This full of ceremony
What kind of evil can a dog have?
มุมมอง 4.1M2 หลายเดือนก่อน
What kind of evil can a dog have?
Khi chú chó Alaska kén chọn của tôi đòi ăn #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 4.1M7 หลายเดือนก่อน
Khi chú chó Alaska kén chọn của tôi đòi ăn #shorts #Dog #Alaskandog
Thanks to the dog who saved his life 😂
มุมมอง 3.9M3 หลายเดือนก่อน
Thanks to the dog who saved his life 😂
Một chú Alaska sành ăn thì bữa ăn nào cũng phải đầy đủ 😂😂.
มุมมอง 3.8M5 หลายเดือนก่อน
Một chú Alaska sành ăn thì bữa ăn nào cũng phải đầy đủ 😂😂.
There should be no less than one step in the process 😂
มุมมอง 3.8M2 หลายเดือนก่อน
There should be no less than one step in the process 😂
Cubs under ten inches are classified as their own babies😂
มุมมอง 2.8Mหลายเดือนก่อน
Cubs under ten inches are classified as their own babies😂
Pha xin dưa 🍉 thông minh của chó ALaska 😅🤣.
มุมมอง 2.7M4 หลายเดือนก่อน
Pha xin dưa 🍉 thông minh của chó ALaska 😅🤣.
Broken heart one day
มุมมอง 2.7Mหลายเดือนก่อน
Broken heart one day
Alaska tôi nghiệp khi bị ông chủ troll 🤣🤣🤣. #shorts #Dog #Alaskandog
มุมมอง 2.5M6 หลายเดือนก่อน
Alaska tôi nghiệp khi bị ông chủ troll 🤣🤣🤣. #shorts #Dog #Alaskandog
The only dog ​​in the village that is not allowed to kill ❤️
มุมมอง 2.5M14 วันที่ผ่านมา
The only dog ​​in the village that is not allowed to kill ❤️
Puppy's sense of ritual
มุมมอง 2.4M3 หลายเดือนก่อน
Puppy's sense of ritual